Om Dagplejen
 • Om dagplejen

  Børnene passes hjemme hos dagplejeren. Derud over har vi et dagplejehus, hvor både vores Gæstehus, legestue og kontor er samlet. Huset skaber gode rammer for samarbejde på kryds af dagplejen.
  Personalet i Gæstehuset passer børnene når deres faste dagplejer har ferie eller på anden måde ikke er på arbejde. Børnene kender både stuen og personalet idet de er i heldagslegestue én gang om ugen, og dermed passes de fortsat i trygge rammer.

 • Sådan bor vi

  Dagplejerne bor spredt i kommunen, men primært i Farum.

  Dagplejehuset ligger i Paltholmterrasserne 9A, 3520 Farum.

 • Nye børn

  Vi informerer forældrene om, at det typisk tager en uge at køre et barn ind. Men indkøringen sker altid i samarbejdet med forældrene og på børnenes præmisser. Derfor har vi ikke en fast indkøringsplan.

 • Forældresamarbejde

  I dagplejen har vi et meget tæt forældresamarbejde. Forældrene afleverer og henter hos den samme voksen hver dag, og det giver et trygt og nært samarbejde.

  Forældrene møder personalet fra gæstehuset, når de afleverer og henter deres børn fra Legestue og det er med til at skabe tryghed for både børn og forældre, når de skal gøre brug af Gæstehuset.

  I dagplejen har vi et godt samarbejde med forældrebestyrelsen, som bakker op om organisationen og personalet

Ofte stillede spørgsmål om dagplejen
 • Hvad er Furesø Dagpleje?

  I Furesø Dagpleje passes børnene af dagplejere, som er ansat af Furesø Kommune Dvs. at Furesø Dagpleje er et kommunalt tilbud og en del af Center for dagtilbud og skole. Børnene passes i dagplejernes hjem og der skabes en tæt og professionel kontakt imellem barnet, dagplejeren og forældrene.
  Vi arbejder med Furesøs pædagogiske tiltag som ”Tidlig opsporing”, ”Sprogtrappen” og ”Fælles læringssyn” på lige fod som kommunens øvrige kommunale dagtilbud.

 • Hvor skal mit barn passes hvis dagplejeren bliver syg?

  I Furesø Dagpleje har vi Gæstehuset, hvor børnene bliver passet, hvis dagplejerne bliver syge, har ferie, er på kursus eller af anden grund ikke er på arbejde. Gæstehuset har fast personale og ligger i vores Dagplejehus, hvor børnene også kommer i Legestue en gang om ugen. Det betyder bl.a. at børnene kender huset og personalet i Gæstehuset.

  Hvis din dagplejer bliver syg, vil I blive ringet op fra morgenstunden med beskeden om at I skal aflevere jeres barn i Gæstehuset.

 • Hvad er Legstue?

  Vores dagplejere er inddelt i legestuegrupper og grupperne har hver en dag hvor de er i Legestue. Legestuen ligger i vores Dagplejehus og har stue op af Gæstehusets stue og vi har stort fokus på samarbejde imellem stuerne.

  I Legestuen lærer børnene hinanden at kende på tværs og de lærer også de andre voksne at kende. De oplever at være en del af en større gruppe, en kompetence de blandt andet får brug for, når de skal starte i børnehave.

  I Legestuen er det muligt at dele børnene op på tværs af dagplejerne i forhold til store/små, interesser og lignende.

 • Hvordan foregår en typisk dag i Dagplejen

  Dagen er bygget op om børnenes faste rutiner både i dagplejehjemmene, i Legestuen og Gæstehuset.
  Kommer jeres barn inden kl. 8, er det muligt at få morgenmad. For alle børn vil der være formiddagsmad omkring kl. 9. Formiddagen består af forskellige aktiviteter inde- eller uden for.
  Omkring kl. 11 serveres der frokost. I dagplejehjemmene er det dagplejerne, der står for frokosten, som både kan være varme eller kolde retter. Vi følger kommunens ønske om en økologi procent på min. 80%

  I Dagplejehuset får børnene mad fra køkkenet i Mimers Brønd (daginstitution som vi er naboer til).
  Når børnene har spist frokost bliver de puslet og puttet til middag.

  Om eftermiddagen serveres der gerne brød og frugt, og der vil være aktiviteter inde- eller udenfor.
  Igennem hele dagen har vi stor fokus på det enkelte barns behov, trivsel og udvikling samt deres interesser.

 • Hvilke faglige krav stilles der til personalet?

  Der er ikke krav til, at man som dagplejer skal være uddannet pædagog eller have anden form for pædagogisk uddannelse.

  Når vi ansætter nye dagplejere ser vi bl.a. på ansøgerens danskkundskaber, erfaringer med børn og personlige kompetencer. Hvis ansøgeren ikke har en form for pædagogisk uddannelse vil hun/han kommer på intro kursus for nye dagplejere inden for det første år af ansættelse.

  Ved ansættelse gennemgås hjemmet og vi har fokus på både rengøring, sikkerhed, størrelse og indretning. Disse ting tjekkes der også op på ved de månedlige tilsyn.

 • Hvad er tilsyn?

  I Dagplejen fører dagplejekonsulenten tilsyn i dagplejehjemmene. Disse tilsyn har både til hensigt at sikre, at tingene er som de skal være og at give dagplejerne sparring i forhold til det pædagogiske arbejde.

  Der udføres tilsyn ti gange om året, dvs. ca. en gang om måneden. Tilsynene er både anmeldte og uanmeldte.

  Dagplejekonsulenten deltager desuden i Legestue to gange om måneden.

 • Hvordan sikres mit barns udvikling og trivsel

  I Dagplejen laver vi bl.a. ”Tidlig opsporing” (ligesom de øvrige intuitioner i kommunen), som er en metode, hvor vi systematisk ser på barnets udvikling og trivsel. Her er der fokus på barnets personlig, fysiske, motoriske og kognitive udvikling. Vi bruger desuden det pædagogiske redskab ”sprogtrappen”, hvor børnene bliver sprogvurderet, når de er omkring 2 år.
  Vi vægter forældresamarbejdet meget højt og alt foregår i samarbejde med jer.

 • Kan mit barn modtage tværfaglig hjælp?

  I Dagplejen har vi et tværfagligt samarbejde med både sundhedsplejen, talepædagoger, fysioterapeuter, socialrådgivere, ppr pædagoger og psykologer og i samarbejde med jer vil vi altid kunne rette henvendelse til dem.

 • Kommer mit barn på tur med Dagplejen?

  Det er den enkelte dagplejer og personalet i Gæstehuset der tilrettelægger dagene, og der tages hensyn til både de små og stores behov. I Dagplejen har vi stor fokus på udeliv og dagplejerne bruger nærmiljøet, som rummer gode muligheder for både skov, natur og legepladser. Vi har stor glæde af blandt andet Skolelandbruget, men nyder også en dag på biblioteket.

  Børne biblioteket inviterer os et par gange i løbet af året i ”biografen”, hvor vi ser små kort film rettet mod vores børn.

  En gang om året har vi et rytmik forløb sammen med en lærer fra musikskolen. Forløbet består af ti gange hvor både børn og voksne deltager aktivt i sang, musik, leg og dans.

 • Hvordan skriver jeg mit barn op til Dagpleje?

  Du kan skrive dit barn op til Dagplejen via Borger.dk.
  Ventelisten er desværre pt. misvisende. Du er altid velkommen til at kontakte Dagplejen for at høre om mulighederne for at få en plads eller har andre spørgsmål.

Dagpleje, velkomstskilt

Bliv dagplejer i Furesø Kommune

Vil du arbejde med børn og have en fleksibel hverdag med din egen dagsorden? Så bliv dagplejer.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Seneste nyt om dagtilbud og dagpleje
Furesø Rådhus, Foto Furesø Kommune
Nyhed

Opdatér dit abonnement og følg de nye politiske udvalg

De nye politiske udvalg har mødtes for første gang. Hvis du vil tippes om deres dagsordner og referater, skal du huske at oprette / opdatere dit abonn…

Græshoppen Fra Jord Til Bord
Pressemeddelelse

Normeringen øges i Furesøs dagtilbud i 2022

Børn og forældre i Furesøs dagtilbud kan se frem til, at der i 2022 er i alt 8,5 millioner ekstra statslige og kommunale kroner til at ansætte flere m…

Græskarhygge I Græshoppen 2021 (3)
Nyhed

Hyggelig uhygge i Græshoppen

Halloween har gjort sit indtog i Furesøs dagtilbud. Her er vi på besøg hos de søde børn i Græshoppen, der har lavet uhyggelige græskarhoveder.

Børnehuset Egetræet
Pressemeddelelse

Furesø sætter mål om 70 procent pædagoger i dagtilbud

60 procent af de ansatte i Furesøs dagtilbud er i dag pædagoger. Det skal øges til 70 procent i 2030, har Furesø Byråd netop vedtaget. Furesø vil bl.a…

Kontakt

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum

Leder: Pia  Riis Brendstrup
Mail: prb@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 5413

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.15-17.00

fredag: 07.15-16.15

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000