Om Dagplejen
 • Om dagplejen

  Børnene passes hjemme hos dagplejeren. Derud over har vi et dagplejehus, hvor både vores Gæstehus, legestue og kontor er samlet.

  Huset skaber gode rammer for samarbejde på kryds af dagplejen.

  Personalet i Gæstehuset passer børnene når deres faste dagplejer har ferie eller på anden måde ikke er på arbejde. Børnene kender både stuen og personalet idet de er i heldagslegestue én gang om ugen, og dermed passes de fortsat i trygge rammer.

 • Sådan bor vi

  Dagplejerne bor spredt i kommunen, men primært i Farum.

  Dagplejehuset ligger i Paltholmterrasserne 9A, 3520 Farum.

 • Nye børn

  Vi informerer forældrene om, at det typisk tager en uge at køre et barn ind. Men indkøringen sker altid i samarbejdet med forældrene og på børnenes præmisser. Derfor har vi ikke en fast indkøringsplan.

 • Forældresamarbejde

  I dagplejen har vi et meget tæt forældresamarbejde. Forældrene afleverer og henter hos den samme voksen hver dag, og det giver et trygt og nært samarbejde.

  Forældrene møder personalet fra gæstehuset, når de afleverer og henter deres børn fra Legestue og det er med til at skabe tryghed for både børn og forældre, når de skal gøre brug af Gæstehuset.

  I dagplejen har vi et godt samarbejde med forældrebestyrelsen, som bakker op om organisationen og personalet

 • Åbent hus hver måned - hør mere om dagplejen

  I Dagplejen passes børnene hjemme hos dagplejerne og der skabes en tæt og professionel relation imellem dagplejeren, barnet og familien. MEN! hvad er dagplejen ellers?

  Kom til Åbent Hus, Paltholmterrasserne 9A 3520 Farum kl. 12:30-14:00:

  • 7. december 2023
  • 9. januar 2024
  • 6. februar 2024
  • 12. marts 2024
  • 9. april 2024
  • 14 maj 2024
  • 11. juni 2024
  • 10. september 2024
  • 8. oktober 2024
  • 5. november 2024
  • 10. december 2024

  Her vil nogle af dagplejens medarbejdere samt leder forsøge at svare på spørgsmål vedr. dagplejen og start i institution.

  Tilmelding er ikke nødvendig. Ved spørgsmål kan du kontakte dagplejeleder Pia Riis Brendstrup, mobil 7216 5413.

Ofte stillede spørgsmål om dagplejen
 • Hvad er Furesø Dagpleje?

  I Furesø Dagpleje passes børnene af dagplejere, som er ansat af Furesø Kommune Dvs. at Furesø Dagpleje er et kommunalt tilbud og en del af Center for dagtilbud og skole. Børnene passes i dagplejernes hjem og der skabes en tæt og professionel kontakt imellem barnet, dagplejeren og forældrene.
  Vi arbejder med Furesøs pædagogiske tiltag som ”Tidlig opsporing”, ”Sprogtrappen” og ”Fælles læringssyn” på lige fod som kommunens øvrige kommunale dagtilbud.

 • Hvor skal mit barn passes hvis dagplejeren bliver syg?

  I Furesø Dagpleje har vi Gæstehuset, hvor børnene bliver passet, hvis dagplejerne bliver syge, har ferie, er på kursus eller af anden grund ikke er på arbejde. Gæstehuset har fast personale og ligger i vores Dagplejehus, hvor børnene også kommer i Legestue en gang om ugen. Det betyder bl.a. at børnene kender huset og personalet i Gæstehuset.

  Hvis din dagplejer bliver syg, vil I blive ringet op fra morgenstunden med beskeden om at I skal aflevere jeres barn i Gæstehuset.

 • Hvad er Legstue?

  Vores dagplejere er inddelt i legestuegrupper og grupperne har hver en dag hvor de er i Legestue. Legestuen ligger i vores Dagplejehus og har stue op af Gæstehusets stue og vi har stort fokus på samarbejde imellem stuerne.

  I Legestuen lærer børnene hinanden at kende på tværs og de lærer også de andre voksne at kende. De oplever at være en del af en større gruppe, en kompetence de blandt andet får brug for, når de skal starte i børnehave.

  I Legestuen er det muligt at dele børnene op på tværs af dagplejerne i forhold til store/små, interesser og lignende.

 • Hvordan foregår en typisk dag i Dagplejen

  Dagen er bygget op om børnenes faste rutiner både i dagplejehjemmene, i Legestuen og Gæstehuset.
  Kommer jeres barn inden kl. 8, er det muligt at få morgenmad. For alle børn vil der være formiddagsmad omkring kl. 9. Formiddagen består af forskellige aktiviteter inde- eller uden for.
  Omkring kl. 11 serveres der frokost. I dagplejehjemmene er det dagplejerne, der står for frokosten, som både kan være varme eller kolde retter. Vi følger kommunens ønske om en økologi procent på min. 80%

  I Dagplejehuset får børnene mad fra køkkenet i Mimers Brønd (daginstitution som vi er naboer til).
  Når børnene har spist frokost bliver de puslet og puttet til middag.

  Om eftermiddagen serveres der gerne brød og frugt, og der vil være aktiviteter inde- eller udenfor.
  Igennem hele dagen har vi stor fokus på det enkelte barns behov, trivsel og udvikling samt deres interesser.

 • Hvilke faglige krav stilles der til personalet?

  Der er ikke krav til, at man som dagplejer skal være uddannet pædagog eller have anden form for pædagogisk uddannelse.

  Når vi ansætter nye dagplejere ser vi bl.a. på ansøgerens danskkundskaber, erfaringer med børn og personlige kompetencer. Hvis ansøgeren ikke har en form for pædagogisk uddannelse vil hun/han kommer på intro kursus for nye dagplejere inden for det første år af ansættelse.

  Ved ansættelse gennemgås hjemmet og vi har fokus på både rengøring, sikkerhed, størrelse og indretning. Disse ting tjekkes der også op på ved de månedlige tilsyn.

 • Hvad er tilsyn?

  I Dagplejen fører dagplejelederen tilsyn i dagplejehjemmene.

  Formål

  • Tilsynet har både en kontroldimension og en udviklingsorienteret dimension.
  • Tilsynet er en kontrol af om dagplejeren lever op til kravet om at passe godt på børnene og sikre at de trives, udvikler sig og lærer i et samarbejde imellem dagplejeren og forældrene
  • Tilsynet indeholder anbefalinger eller krav, der danner grundlag for vejledning om udvikling af praksis.

  Indhold og rammer

  Der udføres dagplejetilsyn 3 gange årligt.
  Der udarbejdes tilsynsrapporter ved alle tilsyn.
  Efter tilsynet drøftes tilsynsrapporten på en samtale, hvor dagplejeren og dagplejelederen deltager. Den endelige tilsynsrapport udarbejdes herefter og bruges internt.
  Eventuelle påbud vil blive bragt videre til dagplejens pædagogiske konsulent.

  På Dagplejens hjemmeside kan rapporten fra det pædagogiske tilsyn læses.

 • Hvordan sikres mit barns udvikling og trivsel

  I Dagplejen laver vi bl.a. ”Tidlig opsporing” (ligesom de øvrige intuitioner i kommunen), som er en metode, hvor vi systematisk ser på barnets udvikling og trivsel. Her er der fokus på barnets personlig, fysiske, motoriske og kognitive udvikling. Vi bruger desuden det pædagogiske redskab ”sprogtrappen”, hvor børnene bliver sprogvurderet, når de er omkring 2 år.
  Vi vægter forældresamarbejdet meget højt og alt foregår i samarbejde med jer.

 • Kan mit barn modtage tværfaglig hjælp?

  I Dagplejen har vi et tværfagligt samarbejde med både sundhedsplejen, talepædagoger, fysioterapeuter, socialrådgivere, ppr pædagoger og psykologer og i samarbejde med jer vil vi altid kunne rette henvendelse til dem.

 • Kommer mit barn på tur med Dagplejen?

  Det er den enkelte dagplejer og personalet i Gæstehuset der tilrettelægger dagene, og der tages hensyn til både de små og stores behov. I Dagplejen har vi stor fokus på udeliv og dagplejerne bruger nærmiljøet, som rummer gode muligheder for både skov, natur og legepladser. Vi har stor glæde af blandt andet Skolelandbruget, men nyder også en dag på biblioteket.

  Børne biblioteket inviterer os et par gange i løbet af året i ”biografen”, hvor vi ser små kort film rettet mod vores børn.

  En gang om året har vi et rytmik forløb sammen med en lærer fra musikskolen. Forløbet består af ti gange hvor både børn og voksne deltager aktivt i sang, musik, leg og dans.

 • Hvordan skriver jeg mit barn op til Dagpleje?

  Du kan skrive dit barn op til Dagplejen via Borger.dk.
  Ventelisten er desværre pt. misvisende. Du er altid velkommen til at kontakte Dagplejen for at høre om mulighederne for at få en plads eller har andre spørgsmål.

Dagpleje, velkomstskilt

Bliv dagplejer i Furesø Kommune

Vil du arbejde med børn og have en fleksibel hverdag med din egen dagsorden? Så bliv dagplejer.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage og ferielukning i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Seneste nyt om dagtilbud og dagpleje
Rytmik I Dagplejen, Efterår 2020 (6)
Nyhed

Åbent hus i Dagplejen 6. februar

I Dagplejen passes børnene hjemme hos dagplejerne og der skabes en tæt og professionel relation imellem dagplejeren, barnet og familien. MEN! Hvad er…

Farum Vejgaard, skolelandbruget grise
Pressemeddelelse

Forsøg med fleksibel arbejdstid giver flere pædagogtimer og tilfredse medarbejdere

I Børnehuset Nørreskoven i Værløse er alle pædagoger, der i forvejen ikke var på fuldtid, gået op i tid. Som en del af et forsøgsprojekt er de ekstra…

Ryet Børnehus på besøg hos Plejehjemmet Ryetbo
Nyhed

Magien opstår, når de yngste og ældste mødes

Udviklende øjeblikke og værdifulde oplevelser lagres hos store og små - her er fortiden med til at forme fremtiden. I de sidste 4 år har Ryet Børnehus…

Skulpturparken 4
Pressemeddelelse

Lun på kunst i Skulpturparken

Smukt og elegant troner otte skulpturer på plænen fra Farum Hovedgade ned mod Farum Sø. Næste år fylder Skulpturparken 25 år. Som optakt til fejringen…

Kontakt

Furesø Dagpleje

Paltholmterrasserne 9A
3520 Farum

Leder: Pia  Riis Brendstrup
Mail: prb@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 5413

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.15-17.00

fredag: 07.15-16.15

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000