Om Børnehuset Vingesus
 • Om Vingesus

  Børnehuset Vingesus er et helt nyt aldersintegreret dagtilbud, beliggende i den fuldstændigt gennemrestaurerede tidligere skolebygning for forsvarspersonel midt på den gamle Værløse flyvestation. .
  Fortællingen om hvordan vores børnehus blev navngivet, skete efter lokal borgerafstemning, hvor eneste krav var at børnehusets navn skulle afspejle den lokalhistoriske kontekst på Flyvestationen. Vingesus var foreslået af flere uafhængigt af hinanden, hvilket har givet navnet styrke. Samtidig er det et navn, selv de yngste kan lære at udtale. Det indikerer en frisk begyndelse, hvor der er plads til at få luft under vingerne. Alt i alt en smuk metafor for det begyndende børneliv, som næres til at kunne begive sig videre ud på den kommende rejse der venter gennem opvæksten.

  I Vingesus opstartsfase har vi etableret to vuggestuegrupper med i alt 22 børn og en børnehavegruppe, også med 22 børn. På sigt er børnehuset normeret til 150 børn fordelt på 60 vuggestuepladser og 90 børnehavestuepladser. Vi vil have fem stuer i vuggestuen og fire stuer i børnehaven. Personalet består af en dagtilbudsleder, 60 % pædagoger, 40 % pædagogmedhjælpere og en kok til køkkenet. Derudover vil vi fra tid til anden have pædagogstuderende, praktikanter og vikarer i huset.

  I løbet af Vingesus første år skal vi etablere den pædagogiske retning og ståsted. Vi kommer til at lægge vægt på en dagligdag, der i tæt forældresamarbejde skal skabe de absolut bedste muligheder for trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. Samtidig vil oplevelser i naturen og miljømæssig bæredygtighed danne baggrund for vores praksis. Vi glæder os fx over at have et sanselaboratorium, vi er optaget af at integrere køkkenet som en naturlig del af det pædagogiske læringsrum og vi bestræber os på at få skabt et tæt samarbejde og naturligt bindeled mellem Vingesus og lokalområdet, så børnene får indblik i nærmiljøets muligheder.

  I børnehuset Vingesus tænker vi om læring som en proces, der foregår overalt i børnenes hverdagsliv set i forhold til tre læringsrum; aktiviteter planlagt af de voksne, rutinerne som udgør den daglige struktur samt børnekulturen, hvor børnenes egne aktiviteter og leg er i fokus. Vi har desuden fokus på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer, hvor inde-liv og ude-liv vægtes som to lige vigtige læringsrum.

 • Sådan bor vi

  • Børnehuset Vingesus bor på Perimetervejen 16, 3500 Værløse. Det er det store gule bygning, som ligger lige overfor det gamle kontroltårn på flyvepladsen.

  • I stueetagen ligger vuggestuen, sanselaboratoriet, vores flotte fællesrum med integreret køkken og personaleområdet med kontor og møderum. På førstesalen ligger børnehaven, hurlumhej-rummet og KREA rummet.
  • Som noget særligt har vi blandt andet et sanse-laboratorium lige ud til legepladsen. Det er her vi laver spændende opdagelser; undersøger krible krabledyr og elementer, som vi fx har bragt med os hjem fra en tur i lokalområdet. Det er her vi forspire planter, blomster og krydderurter til at sætte ud på legepladsen og det er her vi eksperimenterer med vand og tyngdekraft og i det hele taget gør os erfaringer i samspil med hinanden.

  Vi har desuden et separat KREA-rum og et Hurlumhej-rum.. Det betyder at vi har muligheden for at gå i fordybelse og være i længerevarende fordybelsesaktiviteter, uden hele tiden at blive afbrudt af oprydning, fordi rummet skal bruges til anden aktivitet.

  I vores fællesrum som ligger helt op til køkkenet åbner og lukker vuggestuen og børnehaven sammen. Det er også her vi mødes for at synge fællessang og det er her vi indtager frokosten og bliver beriget med duften af mad lige henne fra køkkenet. Vi har en ambition om at integrere køkkenet som en naturlig del af den pædagogiske praksis i dagligdagen. Det vil sige at børnene gør sig sanselige oplevelser forbundet med madkulturen, både visuelt, i smagen og duftene. – At de bliver inddraget og kan medvirke direkte i madlavningen, serveringen og oprydningen, - naturligvis under hensyn til sikkerhed, alder og udviklingsniveau.

 • Nye børn

  Når nye familier starter i Vingesus, er det vores vigtigste opgave at skabe en ramme, hvor familien bliver trygge.

  Det betyder at vi kan have nogle anbefalinger i forhold til en opstartsperiode, men også at dialogen mellem forældre og vuggestue eller børnehaven er udgangspunktet for at skabe tæt tilknytning og sammenhæng mellem hjem og Vingesus. Alle familier bliver tilbudt et besøg/rundvisning forud for opstart, så I derhjemme kan forberede jer bedst muligt og snakke om det, I så og hørte pædagogerne fortælle om. Hvis der er behov for en samtale forud for opstarten, aftales det med personalet ved besøget.

  Et barn rykker fra vuggestuen til børnehaven omkring barnets 3 års fødselsdag. Her er vi optagede af at skabe en blød overgang, hvor barnet kommer på besøg i børnehaven over flere dage sammen med en kendt voksen fra vuggestuen. Når barnet er klar til det, kan det også være et besøg uden sin kendte voksen fra vuggestuen. Vi vægter at overgangen skal føles tryg og med en tryg tilknytning til en voksen. På den måde har vi erfaret at barnet får lettere ved at give slip på det nære og velkendte miljø i vuggestuen og mærker en parathed på at starte op i børnehaven. I overgangen vil barnet også være med til at flytte sine ting ind i den nye garderobe i børnehaven, og på den måde sætte sit præg på overgangen fra vuggestuen til børnehaven.

  Info til nye familier i Furesøs dagtilbud

Rundvisning for nye familier

Der starter mange nye familier op i Vingesus. For at kunne planlægge gode rundvisninger og samtidig kunne varetage en tryg og rar dagligdag for børnene, som allerede går i børnehuset, har vi samlet besøgsdagene til to månedlige rundvisninger i huset. Vi prioriterer først og fremmest, at familier, som har fået plads i Vingesus, der kan deltage i rundvisningerne. Hvis der er ledige pladser til rundvisningerne, kan interesserede som overvejer plads i Vingesus også deltage.

For efteråret 2021 er datoerne for rundvisninger

9. august kl. 15.00-16.30
17. august kl. 15.30-16.30
13. september kl. 15.30-17.00
21. september kl. 15.00-16.30
5. oktober kl. 15.00-16.30
13. oktober kl. 15.00-16.30
8. november kl. 15.30-17.00
24. november kl. 15.00-16.00

Tilmelding til rundvisning

Skriv gerne hvilken dag I vil komme til rundvisning

Vingesus Trappekunst2
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Exteriør Med Logo
Pressemeddelelse

Børnehuset Vingesus bliver børnenes landingsplads

Når børn i flyverdragter til december indtager Flyvevåbnets tidligere specialskole, afspejler stedets navns, at historiens vinde blæser over det nye b…

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, pædagog i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Børnehuset Vingesus

Perimetervejen 16
Jonstrup 3500 Værløse

Leder: Pia Rosa Jørgensen
Mail: pirj@furesoe.dk
Tlf. kontor: 7216 4921
Tlf. køkken: 7216 3960
Tlf. vuggestuen: 7216 3961
Tlf. børnehaven: 7216 3962

Åbningstid

Mandag – torsdag: 7.00-17.00

fredag: 7.00-16.00