Om Børnehuset Solbjerg
 • Om Børnehuset Solbjerg

  I Solbjerg arbejder vi meget at danne forskellige former for børnefællesskaber.

  Vi arbejder med relationerne mellem børn og børn og børn og voksne. Derfor skaber vi rum for, at børnene kan være sammen både i små og større grupper, med jævnaldrende børn og med yngre eller ældre børn. Med jævnaldrende kan børnene arbejde ud fra lige forudsætninger og samarbejde om en opgave på lige betingelser. Når ældre og yngre børn er sammen, kan de ældste drage omsorg for de yngste og de yngste kan lære af de ældste. – det gælder både viden og de sociale regler, der er i huset.

 • Sådan bor vi

  Børnehuset Solbjerg et integreret dagtilbud beliggende i det naturskønne område nær Søndersø og skov. Der er 5 stuer: 2 vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Vuggestuerne hedder ”Mus” og ”Myre”, bestående af 12-14 børn og 3-4 faste voksne på hver stue. Børnehavestuerne hedder ”Ræv”, ”Grævling” og ”Ugle”, som er delt op efter alder. Ræv og Grævling består af 18-24 børn i alderen 3-4 år og 3 faste voksne på hver stue. Det sidste år børnene er i Solbjerg, flytter de til Uglerne. Her der er 14-24 børn i alderen 5-6 år og 3 faste voksne på stuen.

  Huset

  Selve huset er bygget med et stort dejligt alrum i midten, og de forskellige stuer har alle adgang ud til alrummet. Alrummet er en central del i huset, og også det første man træder ind i, når man besøger Børnehuset Solbjerg. Det bliver brugt til motorik, fællessang, Nanobasket, leg m.m. I alrummet finder du to hemse: en kreahems i den ene side og en legehems i den anden side.

  Legepladsen

  I februar 2020 indviede vi vores nye legeplads med nye legeredskaber til vuggestuen og nye forbedringer på den store legeplads. Hele legepladsen er for alle og indeholder både noget for store og små, samt rig mulighed for fysisk udfordrende og fordybende lege. Der er noget for alle.

  Stuerne

  Hver stue i huset er udformet, så der er plads til både de fysiske lege og de mere stillesiddende lege. F.eks. er der i vuggestuerne en zone på stuen, hvor børnene har mulighed for “at være vilde”. Ræv og Grævling deler en zone med et indendørs klatretræ, og Uglerne har et indendørsskib, som de også kan klatre i. Rammerne stopper på den måde ikke børnene i motorisk udfoldelse.

 • Nye Børn

  Når vi får et nyt barn udefra, vil vi gerne have besøg af barn og forældre i ugen inden (ikke i en Corona-tid)
  Alt efter barnets alder og erfaring med dagtilbudslivet tager en opstart en til to uger. Det aftaler forældre og medarbejdere på stuen. Her er også en samtale om barnets generelle trivsel og udvikling.

  Når børnene flytter fra vuggestue til børnehave, er der en opstartstid på ca. 2 uger, mens barnet er i vuggestuen. Børnene besøger sin nye stue (vi flytter altid to kammerater fra samme stue) med en medarbejder.

  Derudover er der en overleveringssamtale med forældre og medarbejdere fra både vuggestue- og børnehavegruppen. Denne samtale tager udgangspunkt i det overgangsskema forældre og medarbejdere i vuggestuen har udfyldt.
  I begge tilfælde tales også om praktiske spørgsmål - se evt. mere https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/dagtilbud/dagtilbud-0-6-aar/velkommen-til-dagtilbud/

 • Forældresamarbejde

  For os er forældrene en vigtig samarbejdspartner. De har en viden om deres barn/børn i andre sammenhænge end I Børnehuset Solbjerg, der kan være vigtig for os. Derfor må vi lytte til hinandens perspektiver, hvis det enkelte barn eller gruppen som helhed har vanskeligheder. Dialogen mellem det pædagogiske personale og forældrene er her helt central.

  Den daglige kontakt mellem to af barnets verdner er vigtig. Dels fordi det er en tryghed for barnet at de to verdner taler sammen og respekterer hinanden, og dels for at bibringe hinanden fortællinger fra hver deres verden, der kan give forståelse for hinanden og for barnets ageren. Den daglige kontakt foregår, hvor vi nu mødes, men er der ting der skal drøftes mere grundigt eller er af mere privat karakter, så planlægger vi at kunne mødes i vores møderum, så der er fred og ro omkring det svære, der måske skal deles.

  Det har det senest år (COVID 19) været svært at få en god daglig kontakt, så vi arbejder hele tiden med at finde nye veje at mødes. Det kan være digitale møder – når der er et særligt emne – eller telefonsamtaler for at bevare en god relation.

 • Lokale lukkedage

  Vi har pædagogisk udviklingsdag den 16. september 2022. Børnehuset Solbjerg er derfor lukket.

  Der er pasning for de børn, hvor forældrene ikke har fundet anden mulighed i andet børnehus. 

  Se de fælles lukkedage for alle dagtilbud

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Børnehuset Solbjerg

Solbjerghaven 2
3500 Værløse

Telefon: 7235 8320

Dagtilbudsleder: Anne Kofoed
Mail:amk@furesoe.dk
Tlf: 7216 4304

 

Tlf. Mus: 7216 2454

Tlf. Myrer: 7216 4536

Tlf. Grævlinger: 7216 2453

Tlf. Ræve: 7216 5029

Tlf. Ugler: 7216 5481

Tlf. Køkken: 7216 5241

 

Åbningstider

Mandag til torsdag 7-17

Fredag 7-16


 

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000