Søndersø Børnehus
Børnehuset Søndersø
Om Børnehuset Søndersø
 • Om Børnehuset Søndersø

  Vi har indarbejdet dele af den norditalienske pædagogik, også kaldet Den integrerende baggrund, i vores institutionskultur. Den integrerende baggrund indebærer et anerkendende og inkluderende børnesyn, hvor der tages udgangspunkt i børnenes kompetencer, styrker og interesser.

  Det er et menneskesyn, der lægger vægt på, at både børn og voksne er i stand til, hvis de får ordentlige vilkår, at tage ansvar og udvikle sig. En tro på og tillid til, at alle har noget at byde ind med og hvis man får mulighed for at tage et fælles ansvar, så gør man det.

  Det er en opfattelse af barnet som et ligeværdigt og kompetent medmenneske, der gør det i stand til at være aktiv deltager og medskaber af det sociale liv og af kulturen. Fælles er også ønsket om pædagogisk ikke alene at ville noget “for” børn, men at ville skabe noget sammen “med” børn.

  Vi arbejder endvidere med rummet som en aktiv medspiller, efter nord Italiensk forbillede. Det vil sige at vi bestræber os på at lave inspirerende og stimulerende læringsmiljøer.

  Det skal være let for barnet at kunne se og overskue ’hvad kan jeg her’. Legetøj og beskæftigelsesmaterialer er stillet indbydende op og skal inspirere til leg. Rummet er i stadig forandring alt efter hvad der optager børnene. Børnene er selv med til at sætte et aftryk på deres stue med tegninger eller udstillinger af ting de selv vælger.

  Det er også derfor vi har skofri zone overalt, undtaget garderoberne, da alle gulvflader bruges til leg og aktiviteter.

 • Sådan bor vi

  Børnehuset Søndersø er et integreret dagtilbud med børn fra 0-6 år. Vuggestuen og børnehaven har hver 4 grupper  og så er der to storegrupper for de 5-årige.  

  Måltider

  Vuggestuen har madordning med formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Børnehaven har frokostordning, og børnene skal have eftermiddagsmad med hjemmefra.
  Børnehuset Søndersø har direkte adgang til egne dejlige legearealer med mange muligheder for udfoldelse.

  Indretning

  Varieret indretning med mulighed for fysisk udfoldelse. Vuggestuen og børnehaven har hver deres legeplads, som er indrettet i legezoner, så børnene kan få ro til fordybelse.

  Børnehuset Søndersø er inspireret af den norditalienske pædagogik. Dette betyder, at vi indretter os i legezoner med mulighed for ro og fordybelse – også udenfor.

 • Nye børn i vuggestuen

  Den første tid

  Når jeres barn skal starte i vuggestue, er det en fordel at komme på et forbesøg - dels for at hilse på personalet og se huset dels for at aftale, hvordan den første tid skal forløbe. Vi planlægger individuelt efter Jer og Jeres barns behov. Det er dog tilrådeligt at afsætte minimum 1-2 uger til indkøringen samt korte dage.


  Maden

  Der gives fuld forplejning i vuggestuen. Vi tilbyder en sund og varieret kost byggende på en basis af økologiske råvarer. Madplanerne hænges op og lægges på Infoba, så I kan følge med i, hvad jeres barn får at spise.

  Til frokost serveres der vand til maden og til frugt serveres der mælk til maden.

 • Nye børn i børnehaven

  Den første tid

  Inden start tager I kontakt til jeres barns nye stue. Her kan I hilse på jeres barns nye voksne og få aftalt mødetid for første dag og få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål angående starten i børnehaven.

  Den første dag

  Her kommer I med jeres barn på den stue jeres barn skal gå. I bliver sammen med jeres barn i starten og vi vurderer sammen med jer om I kan gå i et kortere øjeblik.

  Dagene efter

  Frokost: Barnet spiser med og køkkenet laver frokost til alle børn. Til frokost for alle børn vand i medbragt drikkedunk.

  Eftermiddagsmad

  Jeres barn har frugt og brød med hjemmefra til eftermiddagen.

 • Forældresamarbejde

  Samarbejde

  Vi lægger stor vægt på at få et godt samarbejde med Jer. Vi vægter dialogen med Jer højt, ud fra et ønske om gensidig respekt og et højt engagements omkring børnene.

  Samarbejde i vuggestuen

  I det daglige vil vi altid gerne tage en snak med Jer, eller aftale et møde med Jer om Jeres barn eller om andre ting, der har med Børnehuset Søndersø at gøre.
  Vi holder Jer informeret om hverdagens aktiviteter digitalt.

  Der tilbydes en forældresamtale af en ½ times varighed indenfor det første halve år og igen, når barnet er ca. 2 år. Her vil vi samtale om stort og småt i Jeres barns liv samt have børneperspektivet i centrum. Det er dog altid muligt at planlægge ekstra samtaler, hvis behovet skulle opstå.

  Vi holder forældremøde én gang årligt i maj måned med valg til bestyrelsen.

  Samarbejde i børnehaven

  Vi lægger stor vægt på, at få et godt forældresamarbejde med jer. Vi vægter dialogen med jer højt, ud fra et krav om gensidig respekt og et højt engagementsniveau omkring børnene. Vi holder Jer løbende informeret om hverdagens aktiviteter digitalt.

  Der tilbydes 3 forældresamtaler i dit barns børnehavetid. En i opstarten eller kort efter, en 4 års samtale og en i starten af Storbørnsgruppen. I det daglige vil vi meget gerne tage en snak med Jer, om Jeres barn, eller andre ting med relevans til Børnehuset Søndersø. Har I ting der kræver lidt mere tid og ro, kan det være personalet foreslår en samtale på et andet tidspunkt. Husk, at I også altid er velkommen til at bede om en samtale.

 • Lokale lukkedage

  Børnehuset Søndersø har i 2022 lukket:

  fredag den 17. juni

  fredag den 25. november

  Vi holder derudover lukket på de fælles lukkedage for dagtilbud i Furesø

   

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Børnehuset Søndersø

Solbjerghaven 4
3500 Værløse

Leder: Anders Hougaard Jensen
Mail: ahj1@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 72 16 54 84
Tlf. køkken: 72 16 40 47

Delfin: 72 16 55 71
Pingvin: 72 16 46 60
Søhest: 72 16 55 72

Ildflue: 72 16 55 76

Vulkan: 72 16 46 57

Solstrålen: 72 16 47 43
Ager: 72 16 40 45
Skov: 72 16 55 73
Eng: 72 16 55 74
Mark: 72 16 46 59
Strand, base 1: 72 16 46 58
Strand, base 2: 72 16 55 75

 

Åbningstid

Mandag – torsdag: 06.30 – 17.00

Fredag: 06.30-16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000