Om Børnehuset Lyngholm
 • Om Lyngholm

  Vi er et fagligt stærkt hus, hvor hver afdeling har et fagligt fyrtårn der i samarbejde med ledelse og det øvrige personale er fælles om at videreudvikle den pædagogiske faglighed vi har i huset, samt skabe rammer for et læringsmiljø der er udviklende for børns dannelse, trivsel, udvikling og læring.
  Vi har madordning i begge huse, hvor vi har to madmødre der hver dag laver økologisk, nærende og inspirerende mad der giver mætte maver, glæde og madmod. I børnehaven bliver børnene inddraget i madlavningen, som en del af den pædagogiske praksis, så alle sanserne er i brug.

 • Sådan bor vi

  Vi er placeret i Farum i Stavnsholt området. Vi ligger i et naturskønt område hvor vi er i gåafstand til frodigt natur, sø, skolelandbrug, gode offentlige legepladser, kulturinstitutioner såsom bibliotek, biograf, galleri og musikskole. Området har et veludviklet stisystem, hvor børnene kan bevæge sig rundt uden at møde veje, og de kan nemt selv cykle til børnehave og i skole.

 • Nye børn

  Inden start i vuggestuen eller børnehaven modtager forældrene et velkomstbrev med de vigtigste informationer om os. I brevet opfodrer vi forældrene til at komme på besøg inden start og den første tid bruger vi på at lære hinanden at kende, så vi får skabt de bedste betingelser for barnets start.

  Ved opstart i både vuggestuen og børnehaven gør vi meget ud af at forberede barnets ankomst. Vi sætter billeder på stol, kasser og i garderoben (hvor billederne er i børnehøjde), så børn og forældre kan se at de er en del af stuen. Børnene oplever at de er en del af et fællesskab både ved at se gruppebilleder og billeder af dem selv.

 • Forældresamarbejde

  Samarbejde er grundsten for vores samarbejde og det tætte samarbejde mellem forældre og pædagogerne foregår som udgangspunkt på stuen. Hvis man som forældre undrer sig over noget, er det vigtigt at man taler med pædagogerne på stuen.

  Vi vil altid lytte og være i dialog om oplevelser man har som forældre, både positive negative, så vi sammen kan have det bedste samarbejde til gavn for barnet.

  Vi har en aktiv forældrebestyrelse, der står for forskellige aktiviteter uden for dagtilbuddets åbningstider, og skaber et bindeled mellem forældre og dagtilbud.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, pædagog i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Børnehuset Lyngholm

Hvilebækgårdsvej 15-17
3520 Farum

Leder: Iben Friis Engelsholm
Mail: ibfe@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5530
Afdelingsleder: Regitze Møller Pedersen
Tlf. vuggestuen: 7216 5438
Tlf. børnehaven: 7216 5440

Åbningstid

Mandag – torsdag: 06.30-17.00
Fredag: 06.30-16.30