Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Børnehuset Kirke Værløse

Bygaden 27- 29
3500 Værløse

Leder: Jeanette Gjøl
Mail: jgj@furesoe.dk

Tlf. hovednummer: 7235 8445
Tlf. vuggestuen Svalestuen: 7216 4056
Tlf. vuggestuen Påfuglestuen: 7216 5116
Tlf. børnehaven Uglestuen :7216 4055
Tlf. børnehaven Sommerfuglestuen :7216 4053
Tlf. køkkenet: 7216 5326

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.00-17.00
Fredag: 07.00-16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000