Egetræ
Egetræ
Om Børnehuset Egetræet
 • Om Egetræet

  Børnehuset Egetræet er en 0-6 års daginstitution bestående af afdeling Skovstjernen og afdeling Kollekolle. Afdelingerne ligger i naturskønne
  omgivelser 100 meter fra hinanden og med fælles ledelse samt pædagogik.
  I Egetræet har vi tre forskellige stueorganiseringer; to børnehavegrupper (3-6 år), to vuggestuegrupper (0-3 år) og tre familiegrupper (0-6 år). I familiegrupperne går børnene på samme stue fra de starter, til de skal videre til FFO. 

  Når man som familie har fået tilbudt plads i Egetræet, så er man velkommen til at ringe til
  afdelingslederen eller dagtilbudslederen for at høre, hvor pladsen er.
  Afdelingslederen og dagtilbudslederen fordeler løbende nye børn til stuerne. I
  den proces er fokus på, hvordan vi fastholder optimale forudsætninger for gode børnefællesskaber i alle Egetræets syv grupper.

  Mad i Egetræet

  I Egetræet serverer vores køkkenpersonale primært økologisk mad lavet fra ”bunden” til alle vores børn, samt et ”pædagogisk” måltider til personalet. Maden inkluderer formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

  Egetræets forældrebestyrelse har udformet en måltidspolitik og en sukkerpolitik,
  som sætter en ambitiøs ramme for, hvilken rolle maden har i Egetræet.
  Her er link til Egetræets måltids- og sukkerpolitik

 • Sådan bor vi

  Børnehuset Egetræet er et børnehus med 2 afdelinger, beliggende i naturskønne omgiveler i Værløse.

  De 2 afdelinger hedder Kolle Kolle (Tornekrogen 64) og Skovstjernen (Skovlinien 23).

  I Kolle Kolle har vi 2 familiestuer + Skovstjernen 1 familiestue, 2 vuggestuer, 2 børnehavestuer

  Begge afdelinger har store attraktive legepladser, med masser af mulighed for forskellige spændende lege.

  Vi er et af de større børnehuse i Værløse, som giver os stærke forudsætninger for at tilpasse vores ressourcer over tid til vores forskellige stuer

 • Nye børn

  I Egetræet ved vi hvor vigtigt det er at både børnene og deres forældre er trygge. Det betyder konkret at man som ny familie er velkommen til at komme på besøg inden opstart, samt at vi prioriterer tid til en god opstart.

  Personalet fra stuen hvor ”det nye barn” starter ringer 2-3 uger før opstartsdatoen. Hvis man ikke har hørt fra Egetræet 2 uger før opstart, så er man
  velkommen til at ringe til dagtilbudslederen. Opstartsperioden aftales med stuepersonalet. Vores erfaring er, at man som forældre til et vuggestuebarn bør afsætte to uger til opstarten, og som forældre til et børnehavebarn bør man afsætte ca. en uge. Det betyder konkret, at man som forældre bør have mulighed for at tage fleksible arbejdsdage/fri under opstartsperioden.

  Opstartssamtale

  Når man har gået i Egetræet i ca. 2-4 måneder får man tilbudt
  en forældresamtale, hvor man har en dialog om, hvordan opstarten er gået.

 • Forældresamarbejde

  I Egetræet har vi aktiv forældrebestyrelse, som har reel indflydelse på børnenes hverdag. Forældrebestyrelsen har fx i 2021 været med til at beslutte at en del vores budget skal gå til at understøtte børnenes udendørs rammer og været med til arbejde for etablering af vores nye køkken.

  Forældrebestyrelsen afholder 4 møder om året, og drøfter emner på et generelt niveau; drøftelser som kan føre til fornyet politik for Egetræet.
  Forældrebestyrelsen er ligeledes et sted, man som familie kan henvende sig, hvis man har spørgsmål, som forældrebestyrelsen kan tage med til et
  forældrebestyrelsesmøde, ellers kan man også tage det direkte til dagtilbudslederen (Mads).

 • Lukkedage i Egetræet

  Egetræet har lukket alle årets helligdage samt 24.12 + 31.12. Disse dage er der ikke mulighed for alternativ pasning.

  Lukkedage i Egetræet 2022 (med mulighed for alternativ pasning)

  • Fredag den 27. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Fredag den 23 september (1.hjælpskursus)
  • Fredag den 18 november (uddannelsesdag)
  • Tirsdag den 27. december
  • Onsdag den 28. december
  • Torsdag den 29. december
  • Fredag den 30. december
Brombær

Egetræets madvision

Egetræets forældrebestyrelse har udformet en måltidspolitik og en sukkerpolitik, som sætter en ambitiøs ramme for, hvilken rolle maden har i Egetræet.…

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Børnehuset Egetræet

Skovstjernen: Skovlinien 23
Kollekolle: Tornekrogen 64

3500 Værløse

Leder: Mads Nielsen
Tlf.: 7216 4065
Afdelingsleder: Thea Sterndorff
Tlf.: 7216 5583

Mail: egetraeet@furesoe.dk 

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.00-17.00

Fredag: 07.00-16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000