Om Børnehuset Birkedal
 • Om Birkedal

  Birkedal ligger i Værløse i kommunens sydøstlige del.

  Børnehuset Birkedal blev oprettet 1. juni 2001. Huset består af en vuggestueafdeling, med ca. 38 børn i alderen 0-3 år fordelt på 4 stuer, og en børnehaveafdeling med ca. 56 børn i alderen 3-6 år fordelt på tre stuer.

 • Sådan bor vi

  Børnehusets beliggenhed er ideel for udendørs aktiviteter. Vuggestuen har en legeplads, der er specielt indrettet til denne aldersgruppe, hvor der er nem adgang til børnehavens store legeplads. Børnehaven har tre separate legepladser; en stor med cykler, bålplads m.m., en mindre græslegeplads og en lille sansegårdhave, som er tilknyttet Valmuestuen, hvor de ældste børn går før skolestart. Udover vores egne legepladser er der nem adgang til skov, sø og mark.

  Vuggestuen og børnehaven er fysisk forbundet af et alrum. Vi åbner og lukker i alrummet, og det bruges derudover som et ekstra legerum.

  Vi går meget ud i naturen, i skoven, benytter os af tilbud i nærmiljøet fx biblioteket, ser film i Værløse Bio, museumsbesøg, besøg i Værløse kirke og meget mere.

 • Nye børn

  Det er vigtigt for os at skabe en ramme hvor I som nye forældre og børn bliver trygge ved vuggestuen/børnehaven. De allerfleste børn som starter i Birkedal begynder i vores vuggestue.
  En god dialog mellem forældre og personalet er udgangspunktet for at skabe tæt tilknytning og sammenhæng mellem hjem og Birkedal. Alle familier får tilbudt en rundvisning forud for opstart.

  Indkøringen planlægges individuelt efter jeres og jeres barns behov. Vi kommer gerne med nogle anbefalinger til indkøringen fx at det er tilrådeligt at afsætte omkring to uger til indkøringen.

 • Forældresamarbejde

  Forældrebestyrelsen er vores samarbejdspartnere – de giver os feedback på vores praksis og tiltag.
  Bestyrelsen står for en kagebod til vores sommerfest.
  Bestyrelsen holder julehygge for børn og forældre hvert år i december.

  Bestyrelsen som foruden 9 forældre består af en medarbejderrepræsentant og dagtilbudslederen. Vi holder ca. 4 møder om året, som er rammen for vores samarbejde.

  Valg til bestyrelsen sker hvert år til vores forældremøde i maj.

Birkedal Børnehus Bål
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Børnehuset Birkedal

Kollekollevej 75
3500 Værløse

Leder: Tine Bjørn Koch
E-mail: tbk@furesoe.dk
7235 8420 (hovednummer)
Børnehavens mobil: 7216 3955, Radisestuen: 72358413, Mælkebøtten 72358414, Lopperne 72358415, Mariehønen 72358419, Solsikken 72358417, Anemonen 72358418, Valmuen 72358416 (alternativ)
Tine: 72164010 (mobil)

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:45 – 17:00

Fredag: 06:45 – 16:30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000