Om Børnehuset Atlantis
 • Om Atlantis

  Vi har en dejlig legeplads med masser af plads til at udfolde sin leg, vi har klatretårn, stor sandkasse med legehus, cykelbane og hertil løbecykel, firhjulet pedal cykel, mooncars mm. Vuggestuelegepladsen og sandkassen i børnehaven er nyt fra foråret 2020, hvor vi har fået en masse nye aktivitetsområder. Vi bruger udendørs området som et ekstra rum, hvor vi kan foretage os vores formiddags aktiviteter og spise frokost m.m.

  Vi ligger tæt på Farum Park, og bruger nærområdet, hvor vi har at lave lukkede stisystemer, som giver en god start på at øve sig i at gå og holde en anden i hånden.

 • Sådan bor vi

  Vores hus indbyder til leg og aktiviteter i mindre grupper. Der er flere små kroge, som er gode til at dele børn op i og hvor leg kan foregå i mindre grupper. Vi har en rytmikkælder og et alrum, hvor vi kan udfolde os.

  Vi bruger nærområdet og er glade for både den store græsplæne, bakken bage ved svømmehallen og stierne, hvor vi øver at gå tur. Vi har også en ladcykel, så vi kan komme lidt længere, når vi er på tur med de mindste.

 • Nye børn

  En god start i vuggestuen er grundlaget for barnets trivsel og for samarbejdet med forældrene. Det er vigtigt at forældre og personale har en tæt dialog både i indkøringen og samarbejdet fremadrettet.  Vi fortæller jer hvad vi ser, både barnets ressourcer og eventuelle udfordringer. Vi vil bede jer gøre det samme. Det kan være vigtigt for barnets trivsel at vi ved hvordan det går hjemme.

  Det er meget individuelt, hvilke behov børn og forældre har. Vi har ikke et fast antal dage til indkøringen, men anbefaler dog at forældrene har sat 2 uger af i vuggestuen og 3 – 5 dage i børnehaven, hvis barnet er vant til institution.

  Vuggestuebørn skal lære nye voksne, børn og rutiner at kende. De skal blive trygge og lære at mor og far kommer tilbage igen. Når barnet starter i børnehaven, har barnet en anden forståelse pga. dets alder. Tryghed og overskuelighed i indkøringen er dog det samme. Den første dag er barnet med en af sine forældre en times tid. Vi aftaler tidspunktet før institutionsstart, så det passer med barnets soverytme og rutinerne i afdelingen. Forældre kontakter Atlantis to uger før opstart, så planlægger vi forløbet.

  Herefter er det meget individuelt. Nogle børn kan være lidt alene i institutionen allerede anden dag, nogen har brug for at være der flere dage med en forældre.

 • Forældresamarbejde

  Vi har en meget aktiv forældrebestyrelse. Vi har flere arrangementer i løbet af året. Vi opfordrer altid forældre til at deltage i disse, da det vigtigt at både personale og forældre lærer hinanden at kende på kryds og tværs, da dette styrker samarbejdet omkring børnene.

  Vi sætter stor pris på de små snakke i hverdagene, hvor vi udveksler historier og informationer om børnene. Denne dialog er også vigtig for det gode samarbejde omkring børnene.

  På Aula deler vi billeder, temaer og ugeplaner, så der er mulighed for at forældre kan følge med i hverdagen i Atlantis.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Børnehuset Atlantis

Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum

Leder: Vibeke Simonsen
Mail: vbs2@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5208

Tlf. børnehaven

Krabberne: 7216 4406
Blæksprutterne: 7216 4263

Tlf. vuggestuen

Søhestene: 7216 5000
Skildpadderne: 7216 4402

Åbningstid

Mandag – torsdag: 7.00-17.00

fredag: 7.00-16.00

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000