Røde Sol legeplads
Om Børnehaven Røde Sol
 • Om Røde Sol

  Med 42 børn fordelt på to stuer er vi den mindste institution i Furesø Kommune.

  Vi bruger mange timer udenfor og derfor er der også plads og mulighed for at lave mange forskellige ting der udfordrer børnene og giver dem lyst til leg og læring.

  Vi har ikke madordning og det er vi godt tilfredse med, da vi elsker at tage på både planlagte og spontane ture til skoven og søen som nærmest ligger i vores baghave.

  Vi har en forældrebetalt frugtordning, så vi har fælles eftermiddagsmad.

 • Sådan bor vi

  Vi har et lille hus og en dejlig stor legeplads, som vi arbejder på at gøre endnu bedre end den har været. Vi har bl.a. fået en bålhytte, er ved at få etableret en ny fin rutsjebane der ligner en vulkan og inden længe kommer der en lille karrusel og et koldbøttestativ.

  Derudover har vi etableret en køkkenhave med forskellige grøntsager, blomster og krydderurter. Vi nyder at dufte og smage på de forskellige ting som vi bruger flittigt i vores eftermiddagsmad. Vi har været med i projekt ”Fra jord til bord” og har siden selv plantet og høstet.

 • Nye børn

  Vi arbejder målbevidst på de gode relationer – både til børn og forældre, og har en engageret forældregruppe og forældrebestyrelse.

  Vi afholder overleveringssamtaler inden barnet starter, så starten bliver tryg for alle.

  Vi har en masse gode traditioner og vi holder af at samles på legepladsen og fejre de forskellige højtider både med og uden forældre.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, pædagog i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde