I juni 2018 var der afstemning om frokostordningen for 2019-2020. Resultatet blev, at alle vuggestueafdelinger fortsætter med den nuværende frokostordning mens 13 børnehaver valgte at fortsætte / indføre frokostordningen; Kærnehuset, Solsikken, Paletten, Birkhøj, Lyngholm Børnehus, Farumsødal, Dalgården, Kirke Værløse, Krudthuset, Solbjerg, Børnehuset Søndersø, Hareskov Børnehus og Åkanden.

Frokostordningen foregår i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020. I juni 2020 skal der igen stemmes om, hvorvidt frokostordning skal fortsætte / ind som pr. 1. januar 2021.

Frokostordningen segment Furesøs Mad- og Hotelleridsstrategi.