Gå til sidens indhold

SSP

SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi

Gennem det aktuelle SSP-samarbejde, finder man en række forskellige faggrupper, der arbejder sammen om at forebygge kriminalitet, mistrivsel og misbrug blandt de større børn og unge. 

SSP-Furesø er et lokalt samarbejde mellem Center for Børn & familie, Skolerne (Center for Skole og dagtilbud), Kultur- og Fritidsforvaltningen, Jobcentret, Kriminalforsorgen samt Nordsjællands Politi. 

SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold til kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd i alderen 13-25 år. Intentionerne er at medvirke til at nedbringe antallet af unge i alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablere sig i uhensigtsmæssige grupperinger. I Furesø Kommune er SSP+ samarbejde, målrettet unge mellem 18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.

SSP-Furesø arbejder ud fra fire forskellige indsatstyper: 

Individorienterede indsatser

  • Enkeltsagskoncept for den enkelte unge i alderen 13-18 år der udviser bekymrende adfærd eller begår kriminalitet 
  • SSP+ indsats for voksne i alderen 18-25 år

Indsatser for grupper

  • Lokal indsats for kriminelle/kriminalitetstruede ungegrupperinger i alderen 13-18 år
  • Indsatser rettet mod grupper af 18-25 årige 

Generelle indsatser

  • Boligsociale indsatser på tværs med konkrete forebyggende indsatser (fx kampagner og beskæftigelsestiltag)
  • Tværfaglige og tværsektorielle indsatser
  • Samarbejde med andre aktører og samarbejdspartnere hvor der er fælles snitflader og som har kontakt til unge i målgruppen

Beredskab

  • Gadeplanteamet - opsøgende medarbejdere
  • Konfliktmægling mellem grupperinger, enkeltpersoner eller øvrige konfliktsituationer
  • Lokale og bydækkende akutindsatser ved uroligheder, der involverer unge

 

Tip SSP om utrygge oplevelser

I app’en "Furesø Borgertip" kan du nu tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, hvor du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som har opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSP-konsulenten tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt område. En kriminel handling skal til enhver tid fortsat anmeldes til politiet på 114 eller 112, hvis det er akut.

Furesø Borgertip

Er gadelyset gået ud, ser du huller i vejen, skæve fortovsfliser eller lignende i Furesø kommune? Så giv kommunen et tip via Furesø Borgertip

Ungerådgivningen

Har du brug for en snak? Ungerådgivningen er et gratis tilbud til unge, forældre, lærere, pædagoger og andre som er i kontakt med unge i Furesø

Kontakt

SSP

SSP-konsulent
Khalil Ahmed
Tlf. 72164396

Del:
Menu