Gå til sidens indhold

Skoledistrikter, frit skolevalg og skoleindskrivning

Hvilken skole skal mit barn gå på? Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en anden skole til mit barn? hvordan skriver jeg mit barn op til skole? Svarene finder du nedenfor.

 • Skoledistrikter

  Som forældre har I krav på, at jeres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig.

  Her finder du kort over skoledistrikterne.
  (Du skal vælge "Skoledistrikter" i menulinjen foroven på kortet.)

 • Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

  Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen. I tilfælde af at der søger flere elever til en bestemt skole end der er er kapacitet til, gælder følgende kriterier for optagelse:

  A: Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

  Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

  B: Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  3. Herefter lodtrækning

  C: Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
  3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  4. Herefter lodtrækning

  En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl.

 • Skal I flytte til nyt skoledistrikt

  Hvis I flytter til et nyt skoledistrikt, har I altid ret til at få indskrevet jeres barn på distriktsskolen, hvis det sker senest 3 måneder efter, I er flyttet til den nye adresse.

  Hvis ønsket om at skifte til distriktsskolen kommer senere end 3 måneder efter tilflytningen, vil det ske efter reglerne for frit skolevalg, og det betyder, at der skal værre færre end 24 elever i gennemsnit på den pågældende årgang, før der kan optages nye elever. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt skifte til distriktsskolen overvejes umiddelbart i forbindelse med flytningen.

 • Skoleindskrivning

  For børn, der skal starte i børnehaveklasse sker skoleindskrivningen i oktober-november i året før, barnet skal starte i skole. Familier, der er bosiddende i Furesø Kommune, vil modtage et informationsbrev til skoleindskrivningen i uge 42.

  Hvis du er bosiddende i anden kommune men ønsker optagelse på en skole i Furesø Kommune for dit kommende skolebarn, skal du sende mail til pladsanvisningen@furesoe.dk

  Er du tilflytter til Furesø Kommune, skal du henvende dig direkte til den skole, dit barn hører til. 
  Er dit barn kommende skolestarter, skal du henvende dig til pladsanvisningen@furesoe.dk.

  Husk, at hvis dit barn skal starte på et privat fritidshjem eller et fritidshjem i en anden kommune, skal du selv udmelde dit barn med en måneds varsel fra dets nuværende dagtilbud til den 30. eller 15. i en måned via digital pladsanvisning.

   

Menu