Gå til sidens indhold

Forventninger til eleven og forældrene

Der er nogle særlige forventninger til de elever, der optages på idrætstalentlinjen og til deres forældre. Læs mere om dem her.

Vi forventer, at du som elev

 • Er indforstået med, at der er de samme faglige forventninger til dig som til skolens øvrige elever. Dvs., at du møder til dine timer, deltager aktivt  i undervisningen og laver dine lektier. Som talentelev skal man regne med at medbringe lektier, hvis man er væk i længere tid på træningsophold eller til stævner.
 • Prioriterer din skolegang lige så højt som din sport
 • Deltager fuldt ud i morgentræningstilbuddet med mindre andet er aftalt mellem dig, talentkoordinatoren eller de respektive morgentrænere
 • Melder afbud til din træner, hvis du er syg eller forhindret i at deltage i morgentræningen
 • Passer din træning og de aftaler, som du indgår med koordinatoren og din idrætsforening
 • Deltager aktivt i de specielle tilbud, som vi arrangerer, f.eks. introtur når du starter i 7.klasse
 • Henvender dig til talentkoordinatoren, hvis der opstår situationer, som har indflydelse på din skolegang eller idræt. 

Vi forventer, at du som forælder

 • Bakker op om dit barns ønske om at blive optaget på idrætstalentlinjen og støtter barnet i både at passe sin skole og sport
 • Deltager aktivt i de arrangementer, der bliver inviteret til
 • Er indforstået med, at der er behov for ekstra forældreinvolvering eksempelvis tæt kontakt til talentkoordinatoren og foreningen/klubben samt god kost i hjemmet
 • Kontakter talentkoordinatoren, hvis der opstår situationer som har/kan få indflydelse på dit barns skolegang eller idræt
 • Deltager i informationsaften/socialtarrangement før sommerferien, når dit barn er optaget i talentklassen

 

Kontakt

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Menu