Gå til sidens indhold

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskoleloven har forældre mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise.

Hvis forældrene selv vil sørge for undervisningen af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette  meddeles Center for Dagtilbud og Skole skriftligt før undervisningen begynder (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler kp. 8. § 34).

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Se anmeldelsesblanketten nederst på siden.

Når Center for Dagtilbud og Skole har modtaget anmeldelsesblanketten kontaktes hjemmet inden for 14 dage for at aftale et møde. På det første møde drøftes kravene til hjemmeundervisningen, hvad tilsynet indeholder og forældrenes overvejelser om hjemmeundervisningens tilrettelæggelse og faglige indhold.

 

Tilsyn

Hjemmeundervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der føres tilsyn af hjemmeundervisningen efter gældende lov (jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler kp. 8. § 35 og § 36). Tilsynet føres af en skoleudviklingskonsulent fra Center for Dagtilbud og Skole.

Der aftales to tilsynsbesøg pr. skoleår og efter hvert besøg skriver tilsynsførende en tilsynsrapport, som sendes til forældrene via digital post.

For nærmere information om tilsynet henvises til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, LBK nr. 785 af 21/06/2017 kp. 8. § 35 og § 36.

For mere info omkring hjemmeundervisning kontakt Center for Dagtilbud og Skole

Menu