I Fremtidsværkstedet får eleverne:

  • et større udsyn og viden om job og uddannelsesmuligheder, samt kendskab til egne interesser og styrker
  • mulighed for at prøve kræfter med mere praksis og anvendelsesorienteret undervisning
  • samarbejde med erhvervslivet og ungdomsuddannelser
  • arbejde med digitale redskaber og tilegnelse af de 21. århundredes kompetencer.

Alle elever på 6. og 7. årgang i Furesø Kommune er hvert år igennem et forløb i Fremtidsværkstedet. Over tre dage arbejder de med spændende cases i forskellige værksteder og fire læringszoner: Undersøgelse, udvikling, produktion og præsentation. De forskellige læringszoner tilgodeser elevernes motivation og giver eleverne mulighed for at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer. 

Fremtidsværkstedet tilbyder også forløb for specialklasser, andre klassetrin samt børn og pædagoger fra kommunens dagtilbud.

Fremtidsværkstedet, opgave

Baggrund

Fremtidsværkstedet handler om at lade eleverne arbejde med virkelige problemstillinger, stillet af lokale samarbejdspartnere, som virksomheder, foreninger eller en lokal naturpark. Eleverne får spændende ideer og fingrene i forskellige materialer, teknologier og værktøjer, så de kan præsentere prototyper og modeller på dag 3.

Fremtidsværkstedet har haft rigtig mange gode lokale samarbejdspartnere, ca. 10 stillede cases i 2018 og Fremtidsværkstedets medarbejdere arbejder lige nu på at få landet, hvem vi skal samarbejde med i dette skoleår.

I 2019 er der masser på programmet, hvor også lærerne inviteres til et åbent makerspace, hvor de kan afprøve materialer, teknologier og værktøjer så de kan blive inspirerede, gå i proces med deres team og sparre med os på fremtidsværkstedet.

Præsentationszonen, Fremtidsværkstedet

Eksempler på cases:

7. årgang fra Solvangskolen havde et forløb på Fremtidsværkstedet i marts 2019, hvor Jonstrupsamlingen stillede eleverne opgaven: At gøre deres udstillinger attraktive for et yngre publikum ved hjælp af teknologi og digitale løsninger. Eleverne lavede digitale quizzer, man kan tilgå via QR koder rundt om i udstillingen, VR briller hvor man kan kigge ind i gamle klasselokaler, og spil der kan spilles online mens man er i samlingen. Nogle elever vendte tilbage til Fremtidsværkstedet og finpudsede ideerne og produkterne, og de bliver en del af udstillingen på Jonstrupsamlingen der åbner den 10. oktober i år.

Lille Værløses 6. og 7. årgang var  ude i Naturpark Mølleåen og høre om livet som naturvejleder. Naturpark Mølleåen ønskede elevernes kreative ideer til både et logodesign for naturparken, og et andet forløb hvor de skulle designe et læringsområde til børnehavebørn, der besøger naturparken. Det endte bla. i modeller til naturlegepladser, hvor børnene via leg skulle lære om skovens dyr.

Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, elever og Ole Bondo Christensen
Ved indvielsen af Fremtidsværkstedet den 4. oktober 2018 præsenterede Stavnsholtskolens 7. klasser deres prototyper for borgmesteren, erhvervslivet og politikere.
Indvielse af Fremtidsværksted, april 2018, Ole Bondo Christensen klipper snoren over
Pressemeddelelse

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øj…

Fremtidsværkstedet, opgave
Pressemeddelelse

Fremtidsværkstedet i Furesø nomineret til Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor

Med mindre end et år på bagen har Fremtidsværkstedet for Furesøs udskolingsbørn allerede tiltrukket national opmærksomhed. Det er nu blandt de fire no…

Kontakt

Fremtidsværkstedet

Troels Cort Nielsen
Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5638
E-mail: tcn1@furesoe.dk