Der er afsat 200.000 kr. til at støtte foreninger med at lave forløb og aktiviteter til Åben Skole. For at søge puljen skal foreningen have en underskrevet aftale med en eller flere deltagende skoler/FFOer.

Inden I søger puljemidler, kan I læse den generelle puljebeskrivelse for Furesø Kommune på foreningsportalen Aktiv Furesø

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte Playmaker, Ida Stenum Poulsen, play@furesoe.dk, 7216 5187.

Beløbsgrænser til Åben Skole Pulje

Da puljen er 200.000 kr. og der er 7 skoler og FFO samt flere hundrede foreninger, har vi valgt at fastsætte principielle beløbsgrænser for at sikre, at midlerne fordeles bedst muligt i hele kommunen.

For at gøre det lettere for foreninger at søge og vide, hvilke rammer de kan søge indenfor, har vi fastsat principielle beløbsgrænser for forskellige typer forløb, aktiviteter og events. Grænserne skal ses som vejledende, så hvis I har en god ide og det overskrider beløber, så send en ansøgning, så vurderer vi jeres ansøgning.

Principielle beløbsgrænser

  • Beløbsgrænse på 3.000 kr. pr. aktivitet til en klasse, vil der kunne gennemføre 67 forløb på et år.

  • Beløbsgrænse på 6.000 kr. pr. forløb (flere gange) til en klasse/FFO, vil der kunne gennemføre 33 forløb på et år.

  • Beløbsgrænse på 6.000 kr. hvis foreningen søger til en enkeltstående aktivitet til flere klasser, vil der kunne gennemføre 33 aftaler på et år.

  • Beløbsgrænse på 12.000 kr. for forløb (flere gange) på flere skoler/FFO = 17 events/aktiviteter.

  • Beløbsgrænse på 12.000 kr. for event på en skole/årgang, flere FFO = 17 events/aktiviteter.

Dispensation

Hvis der er en førstegangsydelse for at foreningen har et klassesæt af udstyr, kan der ansøges om større støtte mod krav om at lave aftale flere forløb.

Hvad dækkes

  • Instruktøraflønning – pt. ingen beløbsgrænse for timeløn

  • Udstyr til foreningen, som de kan bruge til flere forløb/aktiviteter/events. Fx Taekwondo vil gerne indkøbe dragter, så eleverne kan være mere aktive, det vil være en større førstegangsydelse, når de søger til de første forløb, men de vil derefter have et klassesæt og kunne bruge det til de næste forløb, så det kun vil være fx instruktøraflønning. Hvis foreningen søger til udstyr kan der evt. sættes et krav til, at de skal lave x antal forløb efterfølgende.

  • Materialer. Fx print og laminering af materialer

Hvad dækkes ikke

  • Administrationsudgifter

  • Udstyr som skolen eller FFO selv beholder efter endt forløb/aktivitet

Formular

Ansøgning til åben skole pulje