Gå til sidens indhold

Lokalplaner

Når du planlægger at bygge nyt, ombygge eller rive ned, skal du først finde ud af, om det område, du bor i er omfattet af en lokalplan eller servitutter.

Lokalplaner og servitutter har bestemmelser om, hvad din ejendom må anvendes til, hvilken type bolig eller erhverv, der må ligge på grunden, hvor meget du må bygge og andre detaljer.

Bestemmelserne gælder uanset, om byggeriet kræver en byggetilladelse eller ej.

Du kan finde servitutter på Tinglysning.dk.

Du kan finde gældende lokalplaner, aflyste lokalplaner og lokalplaner i forslag på nedenstående kort. 

 • Søg om dispensation fra din lokalplan

  Er din ejendom omfattet af en lokalplan, og går dit byggeri ud over, hvad lokalplanen tillader, kan du søge om en dispensation.

  Hvis dit byggeri kræver en byggetilladelse, kan du søge om dispensation fra lokalplanen samtidig med, at du søger om byggetilladelse via Byg og Miljøs hjemmeside.

  Har du alene brug for en dispensation, kan du søge om en sådan ved at sende en e-mail med en begrundet ansøgning til bme@furesoe.dk.

 • Længere sagsbehandlingstid

  Dispensationer skal som regel sendes i partshøring eller naboorientering, før vi kan træffes en afgørelse. Det kan føre til indsigelser mod dit projekt.

  Vi skal som myndighed svare på alle indsigelser og vurdere, om de skal afvises eller tages til efterretning. Dette vil ofte betyde, at sagsbehandlingstiden forlænges.

  Høringsfristen ved naboorientering er tre uger. I sommerferien forlænger vi den ofte til fire uger. Derfor øges sagsbehandlingstiden for dispensationer med fire til seks uger.

  Du får besked fra os

  Du får en besked fra os, når din sag er sendt til naboorientering eller til partshøring.

  Hvis din ansøgning skal til behandling i Udvalget for Byudvikling og Bolig, kan der gå yderligere tid, dels til at udarbejde en indstilling og dels til ventetid til næste udvalgsmøde.

   

   

Menu