Når du søger om opstilling af ladestander på offentligt vej eller privat fællesvej kan du bruge nedenstående fremgangsmåde.

Ønsker du at opsætte en ladestander på privat vej eller privat grund, skal du ikke ansøge kommunen om dette.

Ved du ikke, om din vej er privat fællesvej eller offentlig vej? Du kan tjekke status her: kort over ejerforhold for veje og stier

Søg om at opsætte ladestander på offentlig vej eller privat fællesvej

 

1. Ansøg om råden over vej på borger.dk

Når du opstiller genstande for eksempel en ladestander på og i vejarealet, skal kommunen godkende det iht. lov om offentlige veje og lov om private fællesveje.

Du kan søge her: Ansøgning - Råden over vej

2. Ansøg om gravetilladelse

Når der skal graves og lægges ledninger i og under vejen, skal kommunen give en gravetilladelse iht. lov om offentlige veje og lov om private fællesveje. Din entreprenør, som udfører arbejdet skal lave denne ansøgning.

Entreprenøren kan søge her: Ansøgning - Gravetilladelse

Andre forhold

Der er flere opmærksomhedspunkter, som du skal huske, når du opstiller en ladestander på vejarealet og fælles parkeringspladser.

 • Du skal selv afholde alle udgifter ved opstilling og eventuel nedtagning af ladestanderen. Også anlægs- og driftsomkostninger samt udbedring af eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med opstilling.
 • På privat fællesvej er der offentligt adgang. Derfor skal du være opmærksom på, om ladestanderen indstilles til den enkelte elbil, eller om den skal kunne bruges af alle.
 • Ledninger må som udgangspunkt ikke ligge på vejen. Såfremt dette ønskes, skal der søges separat tilladelse til dette, da det vil kræve en konkret vurdering af forholdende for fodgængere, færdselshandicappede med videre.

Du skal være opmærksom på, at når der gives gravetilladelse, så vil eventuelle ledninger ligge i jorden efter gæsteprincippet. Dvs. at du er ansvarlig for ledningerne og ladestanderen fremover.

Spørgsmål du bør overveje:

 • Hvad kræves der af strøm og hvorfra?
 • Undersøg priser på strøm og tilskudsordninger. Bemærk ved Bi-måler er der pt. ingen tilskudsordning.
 • Langsigtet planlægning af rørlægning og kabelbrønde – skal der opsættes flere ladestandere på et senere tidspunkt?
 • Hvor længe holder bilen der med eller uden kabel?
 • Er der tale om faste pladser? (Licens, registrering)
 • Skal gæster have adgang?
 • Skal p-pladsen skiltes med tidsbegrænsning eller andet? (særlig relevant i områder med mange parkeret biler)
 • Må andre lade på vores standere?
 • Hvis du opsiger lade operatør tager de så standeren med?
 • Vil du købe, eje, lease ladestanderen?
 • Kan du indgå i en delebilsordninger?
Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune

Et af de tiltag, som er vigtige, er omstillingen til el-biler. Selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mang…

Penge

Tilskud til etablering af ladestandere

På denne side finder du ansøgningsblanketter og information om retningslinjer for at opnå tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsan…

Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017
Nyhed

Arrangement: Om tilskud til ladestandere i almene boligforeninger, ejerforeninger og andelsforeninger

På Furesø Rådhus den 18. november kl. 15-17 kan du høre mere om muligheden for at søge tilskud til opsætning af ladestandere i boligforeninger.