Når du søger om opstilling af ladestander på offentligt vej eller privat fællesvej kan du bruge nedenstående skabelon. Skabelonen skal udfyldes og sendes til bme@Furesoe.dk. Skriv ”ansøgning om opsætning af ladestander på xxxvej og nr. x”

Ønsker du at opsætte en ladestander på privat vej eller privat grund, skal du ikke ansøge kommunen om dette. Ved du ikke, om din vej er privat fællesvej eller offentlig vej? Du kan tjekke status her: kort over ejerforhold for veje og stier

Andre forhold

Der er flere opmærksomhedspunkter, som du skal huske, når du opstiller en ladestander på vejarealet og fælles parkeringspladser. Bor du i en grundejerforening anden boligforening skal foreningen give sin accept af der kan opsættes ladestander(e). Denne accept vedlægges ansøgningen som bilag.

Du skal selv afholde alle udgifter ved opstilling og eventuel nedtagning af ladestanderen. Også anlægs- og driftsomkostninger samt udbedring af eventuelle skader, som er opstået i forbindelse med opstilling.
På privat fællesvej er der offentligt adgang. Derfor skal du være opmærksom på, om ladestanderen indstilles til den enkelte elbil eller om den skal kunne bruges af alle.

Ledninger må som udgangspunkt ikke ligge på vejen. Derfor skal du etablere en kabelskinne hvor ledningen kan lægge, og have et låg oven på. Låget skal være i niveau med fortovet. Der må ikke benyttes midlertidige skinner. Låget skal altid kunne fjernes så ledningen kan fjernes ved endt opladning. Du kan se et eksempel på dette på nedenstående billede.

Foto, Ladestander Udlånt Af Lyngby Taarbæk
Udlånt af Lyngby-Taarbæk
 • Spørgsmål, du bør overveje
  • Hvad kræves der af strøm og hvorfra?
  • Undersøg priser på strøm og tilskudsordninger. Bemærk ved Bi-måler er der pt. ingen tilskudsordning.
  • Langsigtet planlægning af rørlægning og kabelbrønde – skal der opsættes flere ladestandere på et senere tidspunkt?
  • Hvor længe holder bilen der med eller uden kabel?
  • Er der tale om faste pladser? (Licens, registrering)
  • Skal gæster have adgang?
  • Skal p-pladsen skiltes med tidsbegrænsning eller andet? (særlig relevant i områder med mange parkeret biler)
  • Må andre lade på vores standere? (bemærk nogle operatører tilbyder ikke ”lukket standere”
  • Hvis du opsiger lade operatør tager de så standeren med?
  • Vil du købe, eje, eller lease ladestanderen?
   Kan du indgå i en delebilsordninger?

Kort over ladestandere

Elladestander Og Delebil, Furesø Rådhus, elbil, 2017

Strategi for ladestandere i Furesø Kommune

Et af de tiltag, som er vigtige, er omstillingen til el-biler. Selvom rigtig mange ture kan tages på cykel, el-cykel eller med tog og bus, så har mang…

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5355

Telefontider

Mandag til onsdag samt fredag kl. 11-14

Torsdag kl. 14-17

Del: