Fritstående solcelle-/solfangeranlæg og skilte kræver normalt en byggetilladelse.

Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom og mindst 2,5 meter fra skel kræver ikke en tilladelse.

Men der kan være lokalplaner, fredningsbestemmelser og andre forhold, der har bestemmelser om dine bygningers ydre. De kan have krav om tagkonstruktionens hældning, blankhed og lignende. Du skal fx være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende refleksioner for dine naboer og andre omkringboende.

Du kan finde oplysninger om lokalplaner her.

Din energitjekliste

Når du går med renoveringstanker, er der mange fordele ved at energirenovere samtidig, både for klimaet, komforten og pengepungen. På Energistyrelsens side bliver du hjulpet godt i gang med denne tjekliste:

  • Tjek dit energimærke
  • Find rentable renoveringsforslag til din bolig
  • Varmekilde - fjernvarme, jordvarme eller varmepumpe?
  • Gode energivaner
  • Ring og få gratis rådgivning
  • Tal med din bankrådgiver om finansiering
  • Find energirådgiver og håndværker
By omg

Tips til energiforbedringer

Går du med renoveringstanker? Få tips til at forbedre energien i din bolig her