Fritstående solcelle-/solfangeranlæg og skilte kræver normalt en byggetilladelse.

Solcelle-/solfangeranlæg direkte på tagfladen på din ejendom og mindst 2,5 meter fra skel kræver ikke en tilladelse.

Men der kan være lokalplaner, fredningsbestemmelser og andre forhold, der har bestemmelser om dine bygningers ydre. De kan have krav om tagkonstruktionens hældning, blankhed og lignende. Du skal fx være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende refleksioner for dine naboer og andre omkringboende.

Du kan finde oplysninger om lokalplaner her.