Byggesagsgebyr

Takst

Beløb

Timepris for byggesagsbehandling:

 

 

 

692 kr.

Byggesagsgebyr afregnes i to rater:
- Første rate til og med byggetilladelse
- Anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding / ibrugtagningstilladelse.

Forespørgsler uden byggeansøgning og afslag på byggeansøgning:

0 kr.

Bibliotek

Takst Beløb
Bøder

Børn, 1-7 dage: 10 kr.

Børn, 8-30 dage: 40 kr. 

Børn, +30 dage: 
120 kr.

Voksne, 1-7 dage: 20 kr.

Voksne, 8-30 dage: 80 kr.

Voksne, + 30 dage: 230 kr.

 

Kopipriser

Sort/hvid A4: 2 kr.

Sort/hvid A3: 4 kr. 

Farve A4: 5 kr.

Farve A3: 10 kr.

Print fra internettet: 2 kr.

Farveprint: 5 kr.

 

Haveaffald

Takst Beløb
Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  620 kr. inkl. moms.

 

Farum Park

Takst Beløb
Lys på banen

Op- og nedtagning af master: 1.385 kr.

Lys, pr. time: 700 kr.

 

Rengøring af tribuner

0-3.500 tilskuere: 4.390 kr.

Klargøring af bane (12 timer): 4.690 kr.

Opretning af bane (6 timer): 2.355 kr.

Rengøring og oprydning af arealer og lokaler: 4.115 kr. 

Central drift

Takst Beløb
Forvaltningsturisme (fx besøg i Furesø Kommune med undervisning/oplæg/deltagelse af medarbejder)

De første 3 timer: 1.580 kr.

Derefter, pr. time: 790 kr.

Mandetimer

Mandetimer (pedelhjælp el.lign.): 395 kr.

Mandetimer udenfor normal arbejdstid: 790 kr. 

Furesø Musikskole

Takst Beløb
Sang- og instrumentalundervisning - Sæson 2018/2019

Eneundervisning (25 min.): 5.785 kr.

Eneundervisning (20 min.): 4.630 kr.

Gruppeundervisning (50 min.): 3.850 kr.

Sammenspil og kor: 915 kr.

Sammenspil, kor og hørelære: 510 kr.

Babymusik, musikalsk ministue og familiehold - Sæson 2018/2019 Holdundervisning (75/50 min.) 2.560 kr.
Mule (børnehaveklasse) og Musikbasen (1. kl.) - Sæson 2017/2018 Holdundervisning (50 min.) 3.185 kr.
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.) - Sæson 2018/2019 Holdundervisning (50 min.) 3.840 kr.

Kulturhuset Galaksen

Takst Beløb
Administration og personale

Administrationsgebyr pr. booking: 120 kr.

Tilstedeværelse af personale, i dagstimerne (man-tors 8-17 og fre 8-15) (min. 4 timer): 350 kr.

Tilstedeværelse af personale, udenfor dagtimerne og i weekenderne (min. 4 timer): 380 kr.

Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) - min. 4 timer: 630 kr.

Udlejning pr. dag

Store sal pr. dag: 12.520 kr.

Lille sal pr. dag: 3.420 kr.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Kørekort

Takst Beløb
Priser på køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort

Køreprøve (teori- og praktisk prøve), pr. stk.: 600 kr.

Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj, pr. stk.:  280 kr.

Kontrollerende køreprøve i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud:  890 kr.

Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet retten til at føre en lille knallert:  130 kr.

Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år på gerningstidspunktet, og er blevet ubetinget frakendt en førerret, som var erhvervet inden afgørelsestidspunktet (udskydelsesfrakendelse):  130 kr.

Køreprøve til kategori AM (stor knallert):  270 kr.

Kontrollerende køreprøve til kategori AM (stor knallert) i medfør af en betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud:  270 kr.

Kørekort (inkl. teoriprøve) til kategori LK (lille knallert) til personer, der er fyldt 18 år: 130 kr.

Kørekort (inkl. undervisning, teoriprøve og praktisk prøve) til kategori LK (lille knallert) til personer under 18 år: 490 kr.

Teoriprøve eller praktisk prøve til lille knallert for personer under 18 år ud over første prøve: 220 kr.

Kørekort til kategori LK (lille knallert) efter ubetinget frakendelse af retten til at føre lille knallert: 130 kr.

Kørekort til kategori LK (lille knallert) til personer, der har ret til at føre lille knallert, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende midlertidigt eller endeligt har mistet førerretten:  130 kr.

For ombytning af kørekort med kode om frakendelse af retten til at føre lille knallert til kørekort uden sådan kode, når frakendelsestiden er udløbet: 130 kr.

Udstedelse af kørekort i forbindelse med generhvervelse af førerretten uden krav om kontrollerende køreprøve i tilfælde, hvor den pågældende var under 18 år, da pågældende fik en ubetinget frakendelse af førerretten, (udskydelsesfrakendelse): 130 kr.

Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus:  600 kr. og 580 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve, første kategori:  340 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier:320 kr.

Afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel: 460 kr.

Kørekort til personer, der har førerret til en eller flere kategorier, og som har måttet aflevere kørekortet i forbindelse med, at pågældende har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som kørerlærer: 130 kr.

Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr.

Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr.

Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 170 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr.

Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset:  120 kr.

Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr.

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 280 kr.

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stort knallert):  130 kr.

Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende:130 kr.

Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 280 kr.

Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert):  130 kr.

Udstedelse af internationalt kørekort:  25 kr.

Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert): 170 kr.

Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert):  130 kr.

Udstedelse af turistkørekort:  0 kr.

 

 

Kilde: Priser på kørekort m.m. er jf. http://www.fstyr.dk pr. 2. januar 2019.

Nyttehaver

Takst Beløb
Jonstrup

Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke.

Ikke-udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.

Pr. have: 300 kr.

Ryget Skovby

Pr. have: 300 kr.

Gregersminde

Pr. have: 250 kr.

Pas

Takst Beløb
Pas

Børn og unge mellem 0-11 år: 115 kr. (+ foto= 255 kr.)

Børn og unge mellem 12-17 år: 142 kr. (+ foto= 280 kr.)

Voksne mellem 18-64 år pr. stk.: 627 kr. (+ foto= 765 kr.)

Voksne over 65 år pr. stk.: 377 kr. (+ foto= 515 kr.)


Pasfoto

140 kr.

Rotter

Takst Beløb
Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,0425 kr.

Dagtilbud

Takst Beløb
Forældrebetaling

Dagpleje, pr. plads, pr. måned 3.027 kr.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 2.880 kr.
  • Frokostordning 782 kr. 

I alt 3.662 kr.

Børnehave, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 1.764 kr.
  • Frokostordning 834 kr.

I alt 2.598kr.

Børnehaven Lille Bjørn, reduceret åbningstid: 1.485 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 0-2 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 1.763 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 3-5 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 1.080 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Fritidstilbud

Takst Beløb
Forældrebetaling Fritidstilbud 1 (0.-3. klasse / FFO 1/ 0.-3. klasse): 1.455 kr.

Fritidstilbud 2 (4.-6. klasse / FFO 2 / 4.-6. klasse): 511 kr.

Fritidstilbud 3 (Klub Furesø - Klub 7-8-9/FFO III / 7.-9. klasse): 315 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Farum Svømmehal

Takst Beløb
Leje af svømmehallen

Leje af svømmehallen i åbningstiden inkl. livredderopsyn - timeleje effektiv vandtid

Træningsbassin (4 svømmebaner): 1.140 kr.

Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 2.450 kr.

Baneleje - 25 m; pr. bane: 285 kr.

Baneleje - 50 m; pr. bane: 410 kr.

90 cm bassinafsnit: 920 kr.

Udspringsbassin: 920 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time): 250 kr.

 

 

Anden halleje uden for åbningstiden - timeleje effektiv vandtid inkl. livredderopsyn (sauna ikke inkl.)

50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 3.475 kr.

Træningsbassin 4 svømmebaner: 1.740 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time): 250 kr.

Svømmehal entrebilletter, kun morgensvømning

Voksen: 34 kr.

Barn (0-15 år/pensionist): 17 kr.

Rabatkort Voksen - 10 turs kort: 280 kr.

Rabatkort Barn (0-15 år/pensionist) - 10 turs kort: 140 kr.

Institutions- og skolesvømning pr. lektion med livredderopsyn

1-10 deltagere: 395 kr.

11-20 deltagere: 655 kr.

21-30 deltagere: 915 kr.

31 og derover: 1.175 kr.

Årskort Barn (3-15 år) (følger kalenderåret)

Januar/februar: 780 kr.

Marts/april: 660 kr.

Maj/juni: 530 kr.

Juli/august: 445 kr.

September/oktober: 304 kr.

November/december: 158 kr.

Årskort /Pensionist (følger kalenderåret)

Januar/februar: 780 kr.

Marts/april: 660 kr.

Maj/juni: 530 kr.

Juli/august: 445 kr.

September/oktober: 304 kr.

November/december: 158 kr.

Årskort Voksen (følger kalenderåret)

Januar/februar: 1.560 kr.

Marts/april: 1.320 kr.

Maj/juni: 1.060 kr.

Juli/august: 890 kr.

September/oktober: 608 kr.

November/december: 316 kr. 

Værløse Svømmehal

Takst Beløb
Entrebilletter

Voksen

Voksen: 44 kr.

Voksen - 1 måned, ubegrænset: 199 kr.

Voksen - 3 måneder, ubegrænset: 499 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 1.996 kr.

Voksen - Motionskort - hverdage efter kl. 16.00: 999 kr.

Familierabat ved min. 1 voksen og 2 børn i juni-august: 10 pct. rabat.

Baby/barn/pensionist

Baby 0-2 år + voksenbillet: 54 kr.

Barn 3-15 år/pensionist: 22 kr.

Baby 0-2 år (købes i tillæg til andre billettyper): 10 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1 måned, ubegrænset: 99 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 3 måneder, ubegrænset: 249 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1/1 årskort: 996 kr.

Diverse

Furesø 1/1 årskort for ansatte i Furesø Kommune: 780 kr.

Studierabat - 43 pct. på dagsbillet: 25 kr.

Børnefødselsdag - voksen: 85 kr.

Børnefødselsdag - barn: 85 kr.

Relaxafdeling entrebilletter

Morgenrelax voksen: 50 kr.

Morgenrelax voksen + 0-2 årig: 54 kr.

Morgenrelax pensionist: 35 kr.

Morgenrelax studerende: 45 kr.

Voksen dagsbillet (fra kl. 10): 89 kr.

Voksen - 1 måned; ubegrænset: 560 kr.

Voksen - 3 måneder; ubegrænset: 1.120 kr.

Pensionist dagsbillet: 64 kr.

Pensionist - 1 måned; ubegrænset: 420 kr.

Pensionist - 3 måneder; ubegrænset (fra kl. 10): 840 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 4.080 kr.

Pensionist - 1/1 årskort: 2.740 kr.

Studierabat - 10 pct. - dagsbillet: 76 kr.

 

Massage, 25 min.: 295 kr.

Massage, 50 min.: 490 kr.

Massage, 85 min.: 650 kr.

Akupunktur/ ansigtsmassage 25 min/ kombineret 50 min.: 275/ 525 kr.

Kombineret akupunktur og ansigtsmassage 30 min: 325 kr.

Kraniosakral terapi, 25/50 min.: 295/ 500 kr.

Leje af svømmehal i åbningstiden

Leje af svømmehal i åbningstiden med opsyn - timeleje og effektiv vandtid:

1. time: 11.230 kr.

Timepris derefter: 5.615 kr.

25 m bane: 285 kr. 


Anden halleje uden for åbningstiden

Anden halleje uden for åbningstiden - timeleje effektiv vandtid inkl. livredderopsyn (sauna ikke inkl.):

Svømmehal, pr. time, max. 225 deltagere (- relaxomkl.): 5.210 kr.

25 m bassin, pr. time, max. 75 deltagere: 1.740 kr.

25 m bassin + et andet bassin pr. time, max. 75 deltagere: 3.475 kr.

Varmtvandsbassin pr. time, max. 15 deltagere: 1.125 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin, pr. time, max. 25 deltagere: 2.145 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje, pr. time (min. 1 time): 250 kr.

Erhvervsaffaldsgebyrer

Takst Beløb
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 8.875 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 12.250 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 20.500 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejder. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)**

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 1.000 kr.

(max. 8 besøg pr. år)(firmaer med 0-2 ansatte).

Note**: Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 4.875 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 6.750 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 11.250 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Øvrige virksomheder***

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 4.750 kr. inkl. moms

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 7.750 kr. inkl. moms

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 14.875 kr. inkl. moms

Note***: Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

 

Øvrige gebyrer pr. virksomhed, pr. år

Administrationsgebyr pr. virksomhed: 635 kr. ekskl. moms / 794 kr. inkl. moms.

Gebyr for farligt affald: 30,00 kr. ekskl. moms / 38,00 kr. inkl. moms.

Øvrige virksomheder***

Personbil: 4.750 kr. inkl. moms

Kassevogn: 7.750 kr. inkl. moms

Ladvogn: 14.875 kr. inkl. moms

Note***: Øvrige virksomheder er blandt andet produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer og bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder)(inkl. 0-5 kg farligt affald)

Personbil (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 125 kr. inkl. moms.

Kassevogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 188 kr. inkl. moms.

Ladvogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 250 kr. inkl. moms.

Farligt affald (alle virksomheder) For hver 10 kg ud over de første 5 kg: 63 kr.

Øvrige affaldstømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.840 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer): 1.190 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.190 kr.

Samlet pris: 3.030 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.126 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.840 kr.

 

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer): 793 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 793 kr.

Samlet pris:  2.633 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.190 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 793 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.830 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 1.220 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 1.190 kr.

240 l spand til dagrenovation (et-kammer); 14-dages tømning: 793 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.680 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.787 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.900 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.600 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.800 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.700 kr.

700 el. 800 l minicontainer; ugetømning: 4.300 kr.

700 el. 800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.867kr.

4 m3 vippecontainer: 20.000 kr. (ny takst fra 2019)

6 m3 container: 25.000 kr.

8 m3 container: 30.000 kr.

8 m3 container: 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 container: 35.000 kr.

12 m3 container: 40.000 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 80.000 kr.

16 m3 container: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 31.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 62.000 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: udgået.

Ekstra tømning; 140-370 l: udgået.

Ekstra tømning; 400-1000 l: udgået.

 

Driftsgården

Takst Beløb
Mandetimer

Mandetime - normaltime (pr. time)(*/**): 352 kr. ekskl. moms/ 440,00 kr. inkl. moms.

Overtidstillæg I*, pr. time: 176,00 kr. ekskl. moms/ 220,00 kr. inkl. moms. 

Overtidstillæg II*, pr. time: 352 kr. ekskl. moms/ 440,00 kr. inkl. moms.

Note *: For arbejder der udføres for private, er taksten inklusiv moms. **Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 el. 100 pct. i overarbejdsbetaling afhængig af tidspunktet for arbejdets udførelse.

 

Andet

Overkørsel nr. 1, pr. stk.: 15.531 kr.

Yderligere overkørsler, pr. løbende måned: 3.106 kr.

 

 

 

Takster under Driftsgården

Maskintimer

Bil 
uden fører, pr. time: 69 kr. ekskl. moms/ 86,25 kr. inkl. moms*.

Traktor uden fører, pr. time: 108 kr. ekskl. moms/ 135,00 kr. inkl. moms*.

Traktor med kran/grab uden fører, pr. time: 184 kr. ekskl. moms/ 230,00 kr. inkl. moms*.

Lille fejemaskine, pr. time: 253 kr. ekskl. moms/ 316,25 kr. inkl. moms*.

Læsser/rendegraver m.m. uden fører, pr. time: 254 kr. ekskl. moms/ 317,50 kr. inkl. moms*.

Småmaskiner uden fører, pr. time: 29 kr. ekskl. moms/ 36,25 kr. inkl. moms*

Rodfræser uden fører, pr. time: 116 kr. ekskl. moms/ 145,00 kr. inkl. moms*.

Minigraver uden fører, pr. time: 174 kr. ekskl. moms/ 217,50 kr. inkl. moms*.

Støvsugervogn uden fører, pr. time: 421 kr. ekskl. moms/ 526,25 kr. inkl. moms*.

Traktor med fejemaskine uden fører, pr. time: 158 kr. ekskl. moms/ 197,50 kr. inkl. moms*.

Traktor med slagdeklipper uden fører, pr. time: 182 kr. ekskl. moms/ 227,50 kr. inkl. moms*.

Note*: For arbejder, der udføres for private, er taksten inkl. moms. **Ved overarbejde afregnes der med henholdsvis 50 eller 100 pct. i overarbejdsbetaling afhængig af tidspunktet for arbejdets udførsel.

Farum Arena

Takst Beløb
Halleje

Hal 1+2:

De første 5 timer (minimum): 8.835 kr.

- herefter, pr. time: 1.725 kr.

Enkeltdag: 20.685 kr.

Fredag/Lørdag: 37.100 kr.

Lørdag/Søndag: 3.735 kr.

Fredag - Søndag: 54.075 kr.

En hel uge: 122.480 kr.

Hal 3:

De 5 første timer (minimum): 4.115 kr.

- herefter, pr. time: 895 kr.

Enkeltdag: 10.410 kr.

Fredag/Lørdag: 17.110 kr.

Lørdag/Søndag: 18.830 kr.

Fredag - Søndag: 27.105 kr.

En hel uge: 61.195 kr.

Hele Arenaen:

Enkeltdag: 30.935 kr.

Fredag/Lørdag: 55.720 kr.

Lørdag/Søndag: 61.275 kr.

Fredag - Søndag: 81.020 kr.

En hel uge: 183.370 kr.

Halvagt (pligtig ydelse) i tidsrummet 22.00-08.00, pr. time: 780 kr.

Ekstra mandetimer, pr. time: 393 kr.

Ekstra mandetimer, pr. time udenfor normal arbejdstid: 790 kr.

VIP:

Hele VIP til dagsarrangement: 4.255 kr.

Hele VIP, pr. time (minimum 3 timer): 610 kr.

Køkken m.m. i VIP, pr. døgn: 3.040 kr.

Kiosker og café:

To kiosker i hal 1 og 2, pr. døgn: 3.040 kr.

Café i foyer, pr. døgn: 3.040 kr.

Tribuneopsætning, pr. tribune

Tribune A og M: 1.380 kr.

Tribune L og D inkl. stoleleje: 6.340 kr.

Tribune B, C, O, N, F, G, I og J: 495 kr.

Andre ydelser

Lysshow, første 5 timer: 3.425 kr.

Lysshow, efterfølgende pr. time: 625 kr.

Andre lejepriser, pr. stk./time

Stole: 25 kr.

Borde (80 x 180 cm): 90 kr.

StorskærmUdgået.

Sceneelement (2x1 m): 100 kr.

Depositum (inkl. a conto for rengøring 5.000 kr.): 19.970 kr.

Teaterskolen

Takst Beløb
Teaterskolen sæson 2019/2020 Sæson 2019/2020

Holdundervisning 120 timer, pr. skoleår: 2.670 kr.

Udlejning

Takst Beløb
Ellegården i Farum

Underetagen - Lade, stald og køkken: 5.000 kr. (inklusiv rengøring og service) Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.
Hertil kommer 2.000 kr. i depositum.

Overetagen - Høloftet - lejet som supplement (leje 2.100 kr. og rengøring 540 kr.): 2.640 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Særskilt leje af Høloftet (leje 3.230 kr. og rengøring 600 kr.): 3.830 kr. Lejeperioden er kl. 08.00-02.00.

Farum Kulturhus Teatersalen, pr. dag (til kl. 23.00) : 3.420 kr.

Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)

Udlejning til private fester mv.: 2.000 kr. pr. dag (ml. kl. 9.30-08.30).

Leje i forbindelse med begravelser: 250 kr. (tidsrum aftales særskilt).

Leje af grusbane/ plads til cirkus m.m.

Små arrangementer (0-600 tilskuere): 3.005 kr.

Små arrangementer (600-1.200 tilskuere): 6.080 kr.

Små arrangementer (over 1.200 tilskuere): 9.120 kr.

Á conto vand m.m.: 1.055 kr. 

Á conto el m.m.: 3.180 kr.

Lokaler til enkelt arrangementer

Under 5 timer

Klasselokaler, pr. time: 185 kr.

Mødelokale pr. time: 360 kr.

Haller, pr. time: 895 kr.

Gymnastiksale, pr. time: 635 kr.

Alrum, fællesrum, kantiner og faglokaler, pr. time: 570 kr.  

Overnatning på skoler

Grundgebyr pr. døgn: 4.000 kr.

Gebyr pr. deltager: 80 kr.

Cafeteria Hareskovhallen, leje: Udgået.

Cafeteria Hareskovhallen, rengøring: Udgået.

Cafeteria Hareskovhallen, depositum: Udgået.

Hjælp til opsætning af borde, stole eller AV-udstyr: Jf. forbrugt tid.

Tilkald af vagt: Jf. gældende takst.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct. 

Udlejning udendørs

Takst Beløb
Udendørsaktiviteter

Fodboldbane græs, pr. time (indenfor sæson): 480 kr.

Fodboldbane græs, pr. time (uden for sæson): 950 kr.

Opvisningsbane inkl. Lille Tribune: 2.670 kr.

Fodboldbane grus, pr. time: 570 kr.

Fodboldbane kunstgræs, pr. time: 1.480 kr.

Omklædningsfaciliteter, pr. kamp: 385 kr.

Forplejning servicepakke (varige pladser)

Takst Beløb
Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (varige pladser). 

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 374 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.236 kr. 

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 573 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 502 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.685 kr.

Øvrig servicepakke (varige pladser)

Takst Beløb
Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Linnedservice, pr. måned: 259 kr. 

Rengøringsartikler, pr. måned: 99 kr. 

Toiletartikler, pr. måned: 174 kr.

Vask, pr. måned: 119 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 31 kr.

Øvrig servicepakke i alt pr. måned: 682 kr.

Forplejning servicepakke (midlertidige pladser)

Takst Beløb
Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 75 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 20 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 18 kr.

Øvrige servicepakke (Midlertidige pladser)

Takst Beløb
Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser

Rengøringsartikler, pr. dag: 4 kr.

Toiletartikler, pr. dag: 6 kr.

Vask af linned m.v. (dog ikke tøj), pr. dag: 5 kr. 

Gebyrer og oplysninger

Takst Beløb
Gebyrer

Sundhedskort, pr. stk.: 200 kr.

Legitimationskort til unge under 18 år, pr. stk.: 150 kr.

 

Vielse

Takst Beløb
Gebyrer

Vielser (gebyr når begge parter ikke er tilmeldt folkeregister i DK), pr. stk.: 500 kr.

Folkeregister og BBR

Takst Beløb
Oplysninger

Adresseoplysninger, folkeregister, pr. stk.: 75 kr.

Bopælsattest, pr. stk.: 75 kr.

BBR-ejermeddelelser, pr. stk.: 70 kr. 

Bådudlejning

Takst 3-pers. båd 5-pers. båd
1 time

55 kr.

65 kr

2 timer

100 kr.

120 kr.

3 timer

130 kr.

160 kr.

4 timer

160 kr.

200 kr.

Leje af anker

25 kr.

 

Fiskekort

25 kr.

 

Madservice (Hjemmeboende)

Takst Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

54 kr. pr. dag


14 kr. pr. dag

 

Vask og indkøb (hjemmeboende)

Takst Beløb

Vask

Indkøb

159 kr. pr. måned

112 kr. pr. måned

 

Daghjemsgæster

Takst Beløb

Drikkevarer, daghjemsgæster

Fødevarer, daghjemsgæster

16 kr. pr. dag

45 kr. pr. dag

 

 

Kørsel

Takst Beløb

Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven

478 kr. pr. måned

 

 

Snerydning

Takst Beløb

Snerydning - pensionister 

2.358 kr. (gældende for perioden 1. oktober 2018 - 30. april 2019)

 

 

Del: