Byggesagsgebyr (2023)

Takst

Beløb

Timepris for byggesagsbehandling:

 

 

 

863 kr.

Byggesagsgebyr afregnes i to rater:
- Første rate til og med byggetilladelse
- Anden rate fra byggetilladelse til og med færdigmelding / ibrugtagningstilladelse.

Forespørgsler uden byggeansøgning og afslag på byggeansøgning:

0 kr.

Bibliotek (2023)

Takst

Beløb

Bøder

Børn, 1-7 dage: 10 kr.

Børn, 8-30 dage: 45 kr. 

Børn, +30 dage: 
120 kr.

Voksne, 1-7 dage: 20 kr.

Voksne, 8-30 dage: 90 kr.

Voksne, + 30 dage: 230 kr.

 

Kopipriser

Sort/hvid A4: 2 kr.

Farve A4: 5 kr.

Print fra internettet: 2 kr.

Farveprint: 5 kr.

 

Gebyr for haveaffald (2023)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  1.196 kr. inkl. moms.

Farum Park (2023)

Takst

Beløb

Lys på banen

Op- og nedtagning af master: 1.502 kr.

Lys, pr. time: 759 kr.

 

Rengøring af tribuner

0-3.500 tilskuere: 4.756 kr.

Klargøring af bane (12 timer): 5.083 kr.

Opretning af bane (6 timer): 2.552 kr.

Rengøring og oprydning af arealer og lokaler: 4.461 kr. 

Central drift (2023)

Takst

Beløb

Forvaltningsturisme (fx besøg i Furesø Kommune med undervisning/oplæg/deltagelse af medarbejder)

De første 3 timer: 1.713 kr.

Derefter, pr. time: 854 kr.

Mandetimer

Mandetimer (pedelhjælp el.lign.): 426 kr.

Mandetimer udenfor normal arbejdstid: 852 kr. 

Furesø Musikskole (2023)

Takst

Beløb

Sang- og instrumentalundervisning - Sæson 2023/2024

Eneundervisning (25 min.): 6.400 kr.

Eneundervisning (20 min.): 5.125 kr.

Gruppeundervisning (50 min.): 4.265 kr.

Sammenspil og kor: 1.010 kr.

Sammenspil, kor og hørelære: 565 kr.

Babymusik, musikalsk ministue og familiehold - Sæson 2023/2024 Holdundervisning (75/50 min.) 2.830 kr.
Mule (børnehaveklasse) og Musikbasen (1. kl.) - Sæson 2023/2024 Holdundervisning (50 min.) 3.525 kr.
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.) - Sæson 2023/2024 Holdundervisning (50 min.) 4.255 kr.

Kulturhuset Galaksen (2023)

Takst

Beløb

Administration og personale

Administrationsgebyr pr. booking: 132 kr.

Tilstedeværelse af personale, i dagstimerne (man-tors 8-17 og fre 8-15) (min. 4 timer): 382 kr.

Tilstedeværelse af personale, udenfor dagtimerne og i weekenderne (min. 4 timer): 413 kr.

Scenemester/teknisk ansvarlig (obligatorisk ved teaterforestillinger, min. 6 timer) - min. 4 timer: 688 kr.

Udlejning pr. dag

Store sal pr. dag: 13.588 kr.

Lille sal pr. dag: 3.718 kr.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct.

Kørekort (2023)

Takst

Beløb

Priser på køreprøver, fornyelser og ombytning af kørekort samt priser på duplikatkørekort og midlertidige erstatningskørekort m.m.

De aktuelle priser kan ses på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk

 

Nyttehaver (2023)

Takst

Beløb

Jonstrup

Pensionister og efterlønsmodtagere betaler ikke.

Ikke-udlejede haver er ifølge lejeaftalen fritaget for betaling til kommunen.

Pr. have: 300 kr.

Ryget Skovby

Pr. have: 300 kr.

Gregersminde

Pr. have: 250 kr.

Pas (2023)

Takst

Beløb

Pas (lovbestemt)

Oplysninger om pas findes på:

www.borger.dk/transport-trafik-rejser/pas/ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas

Rotter (2023)

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri)        = 0,06 promille.

Dagtilbud (2023)

Takst

Beløb

Forældrebetaling

Dagpleje, pr. plads, pr. måned 3.525 kr.

Vuggestue, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 3.296 kr.
  • Frokostordning 796 kr. 

Børnehave, pr. plads, pr. måned

  • Pasning 2.008 kr.
  • Frokostordning 847 kr.

Børnehaven Lille Bjørn, reduceret åbningstid: 1.690 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 0-2 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 2.018 kr.

30 timers deltidsplads - pasning 3-5 årige; til søskende under barsels- el. forældreorlov: 1.229 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Fritidstilbud (2023)

Takst

Beløb

Forældrebetaling Fritidstilbud 1 (0.-3. klasse / FFO 1/ 0.-3. klasse): 1.841 kr.

Fritidstilbud 2 (4.-6. klasse / FFO 2 / 4.-6. klasse): 723 kr.

Fritidstilbud 3 (Klub Furesø - Klub 7-8-9/FFO III / 7.-9. klasse): 344 kr.

Gebyr ved for sen indbetaling: 250 kr.

Farum Svømmehal (2023)

Takst

Beløb

Leje af svømmehallen

Leje af svømmehallen i åbningstiden inkl. livredderopsyn - timeleje effektiv vandtid

Træningsbassin (4 svømmebaner): 1.242 kr.

Timeleje effektiv vandtid 50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 2.676 kr.

Baneleje - 25 m; pr. bane: 312 kr.

Baneleje - 50 m; pr. bane: 447 kr.

90 cm bassinafsnit: 997 kr.

Udspringsbassin: 997 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time): 265 kr.

 

Anden halleje uden for normal åbningstid - inkl. livredderopsyn - timeleje effektiv vandtid

50 m bassin (evt. opdelt i 3 bassinafsnit): 3.767 kr.

Træningsbassin: 1.885 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje pr. time (min. 1 time): 275 kr.

Svømmehal entrebilletter, kun morgensvømning

Voksen: 37 kr.

Barn (0-15 år)/Pensionist: 18 kr.

Rabatkort Voksen - 10 turs kort: 330 kr.

Rabatkort Barn (0-15 år)/Pensionist - 10 turs kort: 165 kr.

Offentlige institutioner, skolesvømning, LOF og Ældresagen

50 pct. rabat på listepris.

Listepris for bassinafsnit og baner kan ses under afsnittet "Leje af svømmehallen".

Betalingen dækker som udgangspunkt udgifter til livredderopsyn.

Årskort Barn (3-15 år)(følger kalenderåret)

Januar/februar: 845 kr.

Marts/april: 716 kr.

Maj/juni: 574 kr.

Juli/august: 482 kr.

September/oktober: 329 kr.

November/december: 171 kr.

Årskort /Pensionist (følger kalenderåret)

Januar/februar: 845 kr.

Marts/april: 716 kr.

Maj/juni: 574 kr.

Juli/august: 482 kr.

September/oktober: 329 kr.

November/december: 171 kr.

Årskort Voksen (følger kalenderåret)

Januar/februar: 1.692 kr.

Marts/april: 1.432 kr.

Maj/juni: 1.149 kr.

Juli/august: 965 kr.

September/oktober: 659 kr.

November/december: 343 kr. 

 

Værløse Svømmehal (2023)

Takst

Beløb

Entrebilletter

Voksen

Voksen: 48 kr.

Voksen - 1 måned, ubegrænset: 208 kr.

Voksen - 3 måneder, ubegrænset: 528 kr.

Voksen - 1/1 årskort: 2.068 kr.

Voksen - Motionskort - hverdage efter kl. 16.00 (gyldigt i perioden 1.9.-31.5.): 1.069 kr.

Baby/barn/pensionist

Baby 0-2 år + voksenbillet: 61 kr.

Barn 3-15 år/pensionist: 24 kr.

Baby 0-2 år (købes i tillæg til andre billettyper): 13 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1 måned, ubegrænset: 104 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 3 måneder, ubegrænset: 264 kr.

Barn 3-15 år/pensionist - 1/1 årskort: 1.034 kr.

Diverse

Furesø 1/1 årskort for ansatte i Furesø Kommune: 846 kr.

Studiebillet: 28 kr.

Børnefødselsdag - barn: 110 kr.

Børnefødselsdag - voksen: 110 kr.

Tillægsbillet - voksen - dagsbillet (kl. 10-15.30): 28 kr.

Tillægsbillet - voksen - aftenbillet (kl. 16 og frem): 48 kr.

Tillægsbillet - pensionist - dagsbillet (kl. 10-15.30): 30 kr.

Tillægsbillet - pensionist - aftenbillet (kl. 16 og frem): 45 kr.

Studierabat 10 pct. tillægsbillet - fra kl. 10-15.30:  41 kr.

Studierabat 10 pct. tillægsbillet - fra kl. 16 og frem:  59 kr.

Relaxafdeling entrebilletter

Morgenrelax voksen: 53 kr.

Morgenrelax voksen + 0-2 årig: 65 kr.

Morgenrelax pensionist: 38 kr.

Morgenrelax studerende: 48 kr.

Voksen dagsbillet (kl. 10-15.30): 76 kr.

Voksen aftenbillet (kl. 16 og frem): 97 kr.

Pensionist dagsbillet (kl. 10-15.30): 54 kr.

Pensionist aftenbillet (kl. 16 og frem): 69 kr.

Studierabat - 10 pct. - dagsbillet (kl. 10-15.30): 68 kr.

Studierabat - 10 pct. - aftenbillet (kl. 16 og frem): 87 kr.

Aftenbillet - tirsdag kl. 18-21 (lige uger): 127 kr.

Aftenbillet - onsdag kl. 18-21: 127 kr.

Lørdag & søndag samt helligdage: 127 kr.

Behandlinger: Pris afhænger af behandlingstype.

Leje af svømmehal i åbningstiden

Leje af svømmehal i åbningstiden inkl. livredderopsyn - timeleje og effektiv vandtid:

1. time: 12.174 kr.

Timepris derefter: 6.090 kr.

25 m bane: 312 kr. 


Leje af svømmehal UDEN for normal åbningstid

Anden halleje uden for åbningstiden - inkl. livredderopsyn - timeleje effektiv vandtid (sauna ikke inkl.):

Svømmehal, pr. time, max. 225 deltagere: 5.647 kr.

25 m bassin, pr. time, max. 75 deltagere: 1.886 kr.

25 m bassin + et andet bassin pr. time, max. 125 deltagere: 3.764 kr.

Varmtvandsbassin pr. time, max. 15 deltagere: 1.223 kr.

Relax-afdeling/ varmtvandsbassin, pr. time, max. 25 deltagere: 2.325 kr.

Saunaleje i forbindelse med bassinleje, pr. time (min. 1 time): 275 kr.

 

Erhvervsaffaldsgebyrer (2022)

Erhvervsgebyrer: Fastsættes af Vestforbrænding og er momsfrit.

Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder).

Takst

Beløb

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*, der overvejende afleverer erhvervsaffald

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   9.600 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.600 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):   17.600 kr.

Note*: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejder. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte)**

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald): 880 kr.

Note**: Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere***

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   5.200 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 5.200 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):     9.500 kr.

Note***: Ved bygge- og anlægshåndværkere forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murere, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henvises til kategorien "Øvrige".

Øvrige virksomheder end de ovennævnte****

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   6.300 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 9.500 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):   13.900 kr.

Note****: Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder, som f.eks. fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug og fiskeri.

 

Erhvervsgebyrer: Fastsættes af Vestforbrænding og er momsfrit. Adgang til genbrugsstationer pr. besøg (alle virksomheder)(inkl. 0-5 kg farligt affald)

Personbil (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 108 kr.

Kassevogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 144 kr.

Ladvogn (pr. besøg; inkl. 0-5 kg farligt affald; alle virksomheder): 184 kr.

Farligt affald (alle virksomheder) For hver 10 kg ud over de første 5 kg:   60 kr.

Affaldsgebyrer 2023

Kategori

Gebyr

Affaldsgebyrer for en typisk enfamiliebolig (grundgebyr pr. bolig)

Grundgebyr: 2.520 kr.

Beholdergebyr (240 liter tokammer til mad/rest, 14-dagstømning): 1.245 kr.

Samlet gebyr: 3.765 kr.

Grundgebyret dækker beholderne til genanvendelige fraktioner. Se uddybning i ovenstående punkt ”Hvad dækker gebyrerne?".

Øvrige beholdergebyrer enfamiliebolig, mad/rest og dagrenovation

190 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.209 kr.

370 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.612 kr.

140 liter etkammer, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

Beholdergebyrer, restaffald etkammer

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr.

140 liter beholder, ugetømning: 1.654 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning:1.172 kr. 

190 liter beholder, ugetømning: 2.131 kr. (fælles standplads)

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.244 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.203 kr.

370 liter beholder, ugetømning: 2.867 kr.

400 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 5.535 kr.

400 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 8.160 kr.

400 liter minicontainer, ugetømning: 2.911 kr.

660 liter minicontainer, ugetømning: 3.286 kr.

660 liter minicontainer, 14-dags tømning: 1.786 kr.

660 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.286 kr.

660 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 9.286 kr.

770 liter minicontainer, ugetømning: 3.445 kr.

800 liter minicontainer, ugetømning: 3.488 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 21.687 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 24.573 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 27.459 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 54.633 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.345 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.231 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 39.003 kr.

16 m3 komprimator, ugetømning: 134.934 kr.

20 m3 komprimator, 14-dagstømning: 76.268 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.617 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 42.949 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 10.952 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.684 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 49.082 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 12.485 kr.

Beholdergebyrer, madaffald etkammer

140 liter beholder, ugetømning: 2.193 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning: 1.240 kr.

190 liter beholder, ugetømning: 2.313 kr. (fælles standplads)

190 liter beholder, 14-dagstømning: 1.300 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.434 kr.

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.360 kr.

400 liter beholder, ugetømning: 3.296 kr.

400 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 6.305 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 17.275 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 8.781 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 11.035 kr.

Gebyrer for Mærkater

Mærkater til ekstrasække (4 stk.): 130 kr.

Haveaffaldsgebyr (afhentning hver anden uge i perioden 1.4. - 30.11. pr. bolig) Haveaffaldsgebyr: 1.196 kr.
Erhvervsaffald og jordflytning Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

 

Farum Arena (2023)

Takst

Beløb

Halleje

Hal 1+2:

De første 5 timer (minimum): 9.579 kr.

- herefter, pr. time: 1.870 kr.

Enkeltdag: 22.432 kr.

Fredag/Lørdag: 40.229 kr.

Lørdag/Søndag: 40.500 kr.

Fredag - Søndag: 58.630 kr.

En hel uge: 132.781 kr.

Hal 3:

De 5 første timer (minimum): 4.468 kr.

- herefter, pr. time: 977 kr.

Enkeltdag: 11.293 kr.

Fredag/Lørdag: 18.556 kr.

Lørdag/Søndag: 20.416 kr.

Fredag - Søndag: 29.393 kr.

En hel uge: 66.349 kr.

Hele Arenaen:

Enkeltdag: 33.538 kr.

Fredag/Lørdag: 60.406 kr.

Lørdag/Søndag: 66.432 kr.

Fredag - Søndag: 87.835 kr.

En hel uge: 198.797 kr.

Direkte henførbare omkostninger:

Mandetimer kl. 8-22, pr. time: 426 kr.

Mandetimer kl. 22-08, pr. time: 863 kr.

VIP:

Hele VIP til dagsarrangement: 4.623 kr.

Hele VIP, pr. time (minimum 3 timer): 665 kr.

Køkken m.m. i VIP, pr. døgn: 3.304 kr.

Kiosker og café:

To kiosker i hal 1 og 2, pr. døgn: 3.304 kr.

Café i foyer, pr. døgn: 3.304 kr.

Tribuneopsætning, pr. tribune

Tribune A og M: 1.507 kr.

Tribune L og D inkl. stoleleje: 6.678 kr.

Tribune B, C, O, N, F, G, I og J: 540 kr.

Andre lejepriser, pr. stk./time

Stole: 32 kr.

Borde (80 x 180 cm): 104 kr.

Sceneelement (2 x 1 m): 114 kr.

Depositum (inkl. a conto for rengøring 5.000 kr.): 21.652 kr.

Teaterskolen (2023)

Takst

Beløb

Teaterskolen sæson 2023/2024

Sæson 2023/2024
Holdundervisning 120 timer, pr. skoleår: 2.898 kr.

Udlejning (2023)

Takst

Beløb

Ellegården i Farum

Underetagen (lade og stald), inkl. service og rengøring: 5.429 kr.

Overetagen (Høloftet), inkl. rengøring: 4.161 kr.

Depositum: 2.114 kr.

Farum Kulturhus

Teatersalen, pr. dag (til kl. 21.00) : 3.615 kr.

Teatersalen, halv dag: 2.080 kr.

Teknisk assistance pr. time (min. 2 timer): 690 kr.

Servicemedarbejder pr. time kl. 8-21: 400 kr.

Teknisk assistance pr. time (minimum 2 timer): 700 kr.

Forsamlingshuset "Den gamle Skole i Kirke Værløse" (Smedegade 5)

Udlejning til private fester mv.: 2.175 kr.

Leje i forbindelse med begravelser: 270 kr. 

Leje af grusbane/ plads til cirkus m.m.

Små arrangementer (0-600 tilskuere): 3.259 kr.

Små arrangementer (600-1200 tilskuere): 6.591 kr.

Små arrangementer (over 1200 tilskuere): 9.706 kr.

Á conto vand og el, m.m. (lille cirkus):  1.123 kr.

Á conto vand og el, m.m. (stort cirkus):  3.385 kr.

Lokaler til enkeltarrangementer

Under 5 timer

Klasselokaler, pr. time: 208 kr.

Mødelokale pr. time: 395 kr.

Haller, pr. time: 977 kr.

Gymnastiksale, pr. time: 686 kr.

Alrum, fællesrum, kantiner og faglokaler, pr. time: 623 kr.  

Overnatning på skoler

Grundgebyr pr. døgn: 4.334 kr.

Gebyr pr. deltager: 85 kr.

I forbindelse med udlejning over længere perioder eller i større omfang gives der mulighed for differentieret rabat på listepriserne på op til 30 pct. 

For overnatning i kommunale lokaler med mere end 500 personer med min. 2 sammenhængende overnatninger, gives 40 pct. rabat på taksten.

Udlejning udendørs (2023)

Takst

Beløb

Udendørsaktiviteter

Fodboldbane græs, pr. time (indenfor sæson): 516 kr.

Fodboldbane græs, pr. time (uden for sæson): 1.029 kr.

Opvisningsbane inkl. Lille Tribune: 2.895 kr.

Fodboldbane grus, pr. time: 617 kr.

Fodboldbane kunstgræs, pr. time: 1.603 kr.

Omklædningsfaciliteter, pr. kamp: 417 kr.

Kommunal grundleje ved kommercielt brug af CenterCourt - tennis: 4.156 kr.

Kommunal grundleje ved kommercielt brug af udendørs tennisbaner: 1.039 kr.

Forplejning servicepakke (varige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Servicepakke, beboere på plejecentre (varige pladser). 

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 404 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. måned: 2.417 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid, pr. måned: 620 kr.

Drikkevarer, pr. måned: 544 kr.

Forplejning i alt pr. måned: 3.985 kr.

Øvrig servicepakke (varige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere på plejecentrene - varige pladser

Linnedservice, pr. måned: 135 kr. 

Rengøringsartikler, pr. måned: 242 kr. 

Toiletartikler, pr. måned: 262 kr.

Vaskemiddelpakke - Lillevang og Solbjerghaven, pr. måned: 32 kr.

Vask af eget tøj - Svanepunktet og Ryetbo, pr. måned: 427 kr.

Vinduespolering, pr. måned: 62 kr.

 

Forplejning servicepakke (midlertidige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere plejecentrene - midlertidige pladser/rehabilitering/aflastning

Servicepakke, beboere på plejecentre (midlertidige pladser)

Morgenmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 14 kr.

Middagsmad inkl. mellemmåltid, pr. dag: 82 kr.

Frokost inkl. mellemmåltid; pr. dag: 21 kr.

Drikkevarer, pr. dag: 18 kr.

Øvrige servicepakke (midlertidige pladser)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, beboere rehabilitering/aflastning - midlertidige pladser

Linnedservice, pr. måned: 9 kr.

Rengøringsartikler og husholdningsartikler, pr. måned: 8 kr.

Toiletartikler, pr. måned: 9 kr.

Gebyrer og oplysninger (2023)

Takst

Beløb

Gebyrer

Sundhedskort, pr. stk.: 220 kr.

Legitimationskort til unge under 18 år, pr. stk.: 150 kr.

Ved rykkere (lovbestemt), pr. stk.: 250 kr.

Ved rykkere uden udlægsret (lovbestemt), pr. stk.: 100 kr.

Underretning om udlæg (lovbestemt), pr. stk.: 450 kr.

Folkeregister og BBR (2023)

Takst

Beløb

Oplysninger

Adresseoplysninger, folkeregister, pr. stk.: 91 kr.

Bopælsattest, pr. stk.: 91 kr.

BBR-ejermeddelelser, pr. stk.: 70 kr. 

Madservice (hjemmeboende)(2023)

Takst

Beløb

Servicepakke, madservice, hjemmeboende

Hjemmeboende, hovedret inkl. levering

Hjemmeboende, biret inkl. levering

58 kr. pr. dag


14 kr. pr. dag

 

Vask og indkøb (hjemmeboende)(2023)

Takst

Beløb

Vask

Indkøb

171 kr. pr. måned

121 kr. pr. måned

 

Daghjemsgæster (2023)

Takst

Beløb

Drikkevarer, daghjemsgæster

Fødevarer, daghjemsgæster

Udgået.

Udgået.

 

 

Kørsel (2023)

Takst

Beløb

Kørsel til aktivitetscenter og genoptræning jf. serviceloven

517 kr. pr. måned

 

 

Kontakt

Budget

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4517

Del: