Hvad er det vejledende rådighedsbeløb?

Du kan ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis dine økonomiske forhold er særligt vanskelige. I beregningen af hvorvidt du kan få hjælp til enkeltudgifter, tager kommunen blandt andet udgangspunkt i dit månedlige rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløbet er dét beløb, som du har til rådighed efter, de faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet skal for eksempel bruges til mad, tøj,  telefoni, fritidsinteresser, transport, gaver, tv, sporadiske mindre medicinudgifter, fornøjelser, ferie, afdrag på forbrugslån, privat- og offentlig gæld.

Rådighedsbeløbene er vejledende og kan, når særlige forhold gør sig gældende, fraviges efter en konkret individuel vurdering.

 

Vejledende rådighedsbeløb

Pensionister (folkepensionister og førtidspensionister før 2003). Bevilling af hjælp efter pensionsloven:

  Sats
Enlig 5000 kr.
Ægtepar/samlevende 8000 kr.
Pr. barn 1000 kr.

 

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, nye førtidspensionister efter 2003. Bevilling efter Aktivloven:

  Sats
Enlig 4000 kr.
Ægtepar/samlevende 7150 kr.
Enlig u/25 år - hjemmeboende 1350 kr.
Enlig u/25 år - udeboende 3180 kr.
Pr. barn 1100 kr.

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Bevilling af hjælp efter Integrationsloven eller Aktivloven:

  Sats
Enlig 2800 kr.
Ægtepar/samlevende 5000 kr.
Enlig u/25 år - hjemmeboende 1100 kr.
Enlig u/25 år - udeboende 2400 kr.
Pr. barn 1100 kr.

 

Overlevelseshjælp/takster:

  Sats
Voksen over 25 år 65 kr.
Voksen under 25 år 55 kr.
Pr. barn 35 kr.

 

Kontakt

Ydelse

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5010

Kontanthjælp/enkeltydelse
Tlf.: 7235 5010

Sygedagpenge
Tlf.: 7235 5025 

Telefontider

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag           kl. 10-17

Personlig henvendelse

Mandag-fredag kl. 10-11