Der er oprettet et Fælleslegat for sociale formål i Furesø Kommune med et antal portioner til uddeling i form af legater til borgere i kommunen. Legatets formål er at yde hjælp til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende i Furesø Kommune ud over den støtte, som lovgivningen giver mu­lighed for at yde.

Legaterne uddeles i december måned. Hoved hensynet er, at legat portio­ner skal tildeles økonomisk vanskeligt stillede, hovedsa­geligt enlige forsørgere.

Vi skal have ansøgningen senest fredag den 15. november 2019.

Del: