Hvis du ikke kan betale din regning eller ikke kan overholde din afdragsordning, er du velkommen til at kontakte Team Betaling.

Gæld til kommunen

Har du gæld til kommunen, er det registeret hos SKAT og vil første blive slettet, når gælden er betalt. Registreringen betyder bl.a., at overskydende skat og moms ikke straks udbetales, og der kan ske modregning. Det gælder også, selv om du har indgået en aftale om tilbagebetaling. En eventuel modregning vil blive betragtet som et ekstraordinært afdrag.

Børne- og ungeydelsen

Har du gæld vedrørende dagpleje, daginstitution, FFO, reguleringer af friplads eller lignende, vil udbetalingen af børne- og ungeydelsen blive tilbageholdt. Der vil ske modregning med 100 % i børne- og ungeydelsen til din gæld. Modregning til disse krav betragtes som et ekstraordinært afdrag og vil ske uanset, om der er indgået en afdragsordning.

Gebyrer og renter

Vi anbefaler, at borgere og virksomheder betaler til tiden, da der ellers løber yderligere omkostninger på gælden. Der vil blive opkrævet et gebyr for hver rykkerskrivelse, som Team Betaling sender. Beslutningen om gebyrer står i kommunens debitorpolitik, som du finder i linkboksen herunder.

Inddrivelse

Team Betaling rykker borgeren maksimum to gange. Hvis der er flere hæfter for kravet, modtager alle minimum en rykker. Hvis en borger ikke betaler på rykkerne, overgår kravet til inddrivelse hos SKAT. Er det krav med fortrinsret i ejendom, vil disse krav blive inddrevet af Furesø Kommune.
I særlige tilfælde, hvor betalingen ikke sker til tiden, og hvor tidligere regninger allerede er oversendt til inddrivelse hos SKAT, vil kommunen også overdrage løbende opkrævninger til SKAT, når der ikke bliver betalt rettidigt. I så fald vil der ikke blive fremsendt en rykker.
Er gælden sendt til inddrivelse i SKAT, skal du ikke længere kontakte kommunen, men SKAT på tlf. 72 22 18 18 eller www.skat.dk.

Fortrolig, uvildig og gratis økonomi- og gældsrådgivning

Anonym rådgivning på Frivilligcenter Furesø

Gratis og anonym rådgivning hos Frivilligcenter Furesø

Erfarne frivillige hjælper især folk i svære livssituationer med at forstå og overskue økonomien, lægge et budget og lave en handleplan for fremtiden.…

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14