I Furesø Kommune gør vi en indsats mod snyd med sociale ydelser. Derfor har vi et team, der kontrollerer, at borgere kun modtager de ydelser, de er berettiget til.

Hvad er snyd med sociale ydelser?

Snyd med sociale ydelser (socialt bedrageri) er fx når en borger mod bedre vidende uberettiget får udbetalt kontanthjælp eller modtager friplads i daginstitution. Snyd med sociale ydelser kan resultere i ændringer i udbetaling i fremtidige ydelser, tilbagebetalingskrav og/eller politianmeldelse.

Hvorfor har vi denne indsats?

Furesø Kommune har en særlig kontrolgruppe, som arbejder for at forhindre misbrug af offentlige ydelser og dermed borgernes skattekroner. Formålet med teamets arbejde er derfor at sikre, at vi udbetaler sociale ydelser til de, som har behov for hjælp, fx med kontanthjælp, friplads i daginstitution eller andet.

Vil du være anonym?

Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd, kan du sende din anmeldelse via linket nedenfor eller kontakte udbetaling Danmark pr telefon. Du skal undgå at give oplysninger, der kan identificere dig over for den, der bliver anmeldt. Udbetaling Danmark har pligt til at give den anmeldte alle de oplysninger, der er givet i anmeldelsen.

Det kan fx være, hvis

  • du i anmeldelsen fortæller om, hvorfra og hvordan du kender den anmeldte
  • du opgiver dine kontaktoplysninger i telefonen eller på skrift
  • du har indtastet dit CPR-nr., da du ringede op til Udbetaling Danmark
  • din telefon har aktiveret ’Vis nummer’.

Du vil altid få at vide i telefonen, hvad Udbetaling Danmark videregiver til den, der bliver anmeldt. Dvs. hvis de kan se dit telefonnummer, eller du har tilkendegivet dit navn eller CPR-nr. i telefonen.

Kontakt

Team Kontrol

Jobcenter Furesø

Hvedemarken 3-5

3520 Farum

Tlf. 72 35 50 24 eller 72 16 48 55

teamkontrol@furesoe.dk