For at Borgerservice kan hjælpe flest og hurtigst muligt, vil vi bede dig om at forberede så meget som muligt hjemmefra. Ved tidsbestillingen indtaster du dine oplysninger samt betaler på forhånd. På den måde minimerer vi tiden i Borgerservice.

Find vej til Borgerservice i Værløse

 • Se hvad du skal medbringe
  • Dit kørekort. Hvis kørekortet er blevet væk, skal du medbringe dit pas eller original dåbs- eller navneattest.
  • Et foto. Du kan medbringe et foto, som skal opfylder Politiets gældende krav, eller få taget et foto i Borgerservice
 • Mistet, slidt eller ødelagt kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort,  du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

  Priser på duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort og turistkørekort (2023) Pris
  Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 170 kr.
  Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 280 kr.
  Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.
  Udstedelse af internationalt kørekort 25 kr.
  Udstedelse af turistkørekort 0 kr.
  Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 140 kr.


  Du kan også se de aktuelle priser for duplikatkørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
  • Hvis du mister dit kørekort
  • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
  • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

 • Midlertidigt kørekort

  Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort ved Borgerservice i din kommune.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

  Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

  Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort - duplikatkørekortet.

 • Midlertidigt erstatningskørekort til kørsel i udlandet

  Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

  Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

  • dit duplikatkørekort (dit nye kørekort) ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
  • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.      
  Priser på ombytning af kørekort (2023)  Pris 
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)
  280 kr.
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)  140 kr.
  Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 140 kr.

  Se de aktuelle priser på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

 • Hvor skal jeg henvende mig for nyt kørekort og midlertidigt kørekort?

  Du skal henvende dig i kommunens borgerservice for at ansøge om udstedelse af et duplikatkørekort (nyt kørekort) eller midlertidigt kørekort. Du kan ansøge ved enhver kommune i Danmark.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Du underskriver erklæringen på kommunen. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort (nyt kørekort), skal dit oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

  Inden du møder op i Borgerservice, skal du først sikre dig, om der kræves tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • et fotografi
  • gyldig legitimation, eksempelvis gyldigt pas
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger
 • Krav til foto i kørekortet

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du sende din klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens afgørelse er meddelt.

Lovgivning

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

Skrevet af Færdselsstyrelsen

Kontakt

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Åbningstid på telefonerne:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Del: