Som udgangspunkt er der ikke tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) i Furesø Kommune. Byrådet kan dog have vedtaget tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (fjernvarme eller naturgas) for specifikke lokalplaner. Orienter dig i gældende lokalplan om, hvad der gælder for din ejendom.

Kort over tilslutningspligt

På kortet nedenfor kan du se, om der ifølge gældende lokalplan er tilslutningspligt på din adresse.

Dispensation

Hvis det fremgår af gældende lokalplan, at der er tilslutningspligt til kollektiv forsyning (fjernvarme eller naturgas), kan du i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til nybyggeri søge om dispensation fra lokalplanen til ikke at tilslutte byggeriet til den kollektive varmeforsyning. Tilslutningspligten gælder kun for nybyggeri og total renovering. Hvis du fx blot skal udskifte dit naturgasfyr med en varmepumpe i en eksisterende bygning, gælder tilslutningspligten ikke.

Energi i boligen

Varme og energi

Her på siden kan du læse om varmeforsyningen i Furesø Kommune, og hvilke muligheder du som borger har for at skifte til en miljørigtig opvarmningsform…