Tæt på 90 % af energibehovet til opvarmning af bygninger og varmt brugsvand i Furesø Kommune dækkes i dag af naturgas og fjernvarme. Naturgas dækker ca. 45 % af energibehovet, fjernvarme ca. 42 % og olie, elvarme og varmepumper godt 13 %.

Kort over kollektiv varmeforsyning i Furesø Kommune

På kortet nedenfor kan du se de godkendte fjernvarme- og naturgasområder, og du kan indtaste din adresse for at se, om din ejendom kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Fjernvarme

Farum Fjernvarme leverer fjernvarme i Farum (primært baseret på eldrevne varmepumper og naturgas).

Værløse Varmeværk leverer fjernvarme i Værløse (primært baseret på affaldsvarme fra Vestforbrænding).

Vestforbrænding leverer fjernvarme til enkelte ejendomme i Værløse (primært baseret på affaldsvarme).

Hvis du vil vide mere om tilslutning og priser, skal du kontakte dit lokale varmeværk.

Der er aktuelt planer om fjernvarmeudbygning flere steder i Furesø Kommune.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Aktuelle fjernvarmeprojekter

Furesø Kommune har i efteråret 2021 godkendt to fjernvarmeprojekter, hvor Farum Fjernvarme planlægger at konvertere eksisterende naturgasområder til fjernvarme. Tilslutningen til fjernvarme vil ske på frivillig basis.

Læs om projektgodkendelserne her

Naturgas

Naturgasnettet i Furesø Kommune drives af EVIDA.

Hvis du vil vide mere om tilslutning, afkobling og priser skal du kontakte EVIDA.

Tilslutningspligt

Vær opmærksom på, at der for din ejendom kan være tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Læs mere her.

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger når du skifter varmeform.

Du kan rette dem på kommunens hjemmeside om BBR.

Energi i boligen

Varme og energi

Her på siden kan du læse om varmeforsyningen i Furesø Kommune, og hvilke muligheder du som borger har for at skifte til en miljørigtig opvarmningsform…