Nyhedsbrev om fjernvarme

Tjek om og hvornår, du kan få fjernvarme og skriv dig op til mere information.

Spørgsmål og svar om fjernvarme og naturgas
 • Hvilken opvarmning skal jeg vælge i stedet for naturgas og olie

  Hvis du skal udskifte dit naturgas- eller oliefyr til en grønnere og billigere varmetype, kan du skifte til fjernvarme, hvis det er en mulighed. Hvis fjernvarme ikke er – eller forventes at blive – en mulighed, kan du i stedet overveje at skifte til en luft til vand-varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

  På SparEnergi.dk kan du læse mere om fjernvarme, varmepumper og jordvarme.

 • Hvad er fjernvarme

  Fjernvarme er et enten regionalt eller lokalt varmedistributionssystem, der kan distribuere varme over større afstande. I Danmark produceres varmen ofte sammen med elproduktion eller ved afbrænding af fossile brændstoffer, halm, affald eller fra store elektriske varmepumper.

 • Hvad koster fjernvarme sammenlignet med naturgas, olie, elvarme og varmepumper

  SparEnergi.dk kan du finde en oversigt over de gennemsnitlige priser for fjernvarme, naturgas, olie, elvarme og varmepumper.

  Du kan også benytte SparEnergi's Ny Varme-beregner, hvor du kan indtaste din adresse og se, om du kan spare penge ved at skifte til en ny type varme.

  Farum Fjernvarmes aktuelle varmepriser kan du se her.

  Værløse Varmeværks aktuelle varmepriser kan du se her.

  Vestforbrændings aktuelle varmepriser kan du se her.

 • Skal jeg udskifte mine varmeinstallationer for at få fjernvarme

  Fjernvarmeselskaberne vil som udgangspunkt sikre, at ejendomme med vandbåren varmefordelingsanlæg, der tilsluttes fjernvarmen, vil modtage en tilstrækkelig høj fremløbstemperatur til at dække varmebehovet. Fjernvarmeselskaberne vil hjælpe med at afdække mulige løsninger for eventuelle særlige forhold ud fra en målsætning om at reducere kundernes gener ved fjernvarmeetablering til et minimum.

 • Hvordan bliver jeg frakoblet naturgasnettet og hvad koster det

  Du skal kontakte dit gasselskab for at blive frakoblet naturgasnettet. Kontakt dit gasselskab for yderligere oplysninger.

  Fjernvarmeselskaberne kan vejlede dig om frakobling i de områder hvor der tilbydes fjernvarme.

 • Er fjernvarme velegnet til ældre huse med en-strenget varmesystem

  Det er muligt at få en fjernvarmeunit, der er egnet til 1-strenget varmesystemer. Det kan fjernvarmeselskaberne oplyse mere om.

 • Hvad er et en-strenget og et 2-strenget varmesystem

  Et 1-strenget varmesystem er kendetegnet ved at der kun er ét rør, der føres gennem alle huset rum, hvor alle radiatorer og gulvarme er tilsluttet.

  Et hus med 1-strengs varmesystem har et varmerør, der fører varme frem til alle husets radiatorer i alle rum, og returvandet fra radiatorerne ledes tilbage til det samme rør. For at opnå en god afkøling er det vigtigt at bruge alle radiatorer i huset. Hvis man kun bruger enkelte radiatorer og lader andre radiatorer være lukket, så løber der varmt centralvarmevand forbi de lukkede radiatorer uden at blive afkølet.

  Et 2- strenget varmesystem er kendetegnet ved at radiatorerne er parallelforbundne. Der er ét rør, der fører det varme fjernvarmevand ind i radiatoren, og ét rør, der fører fjernvarmevandet tilbage til fjernvarmeanlægget. Med et 2- strenget varmesystem er det lettere at afkøle fjernvarmevandet nok og få en god returtemperatur.

 • Hvilke fjernvarmeselskaber forsyner Furesø Kommune med fjernvarme

  Farum Fjernvarme forsyner den nordlige del af Furesø Kommune.

  Værløse Varmeværk forsyner områder i Værløse.

  Vestforbrænding forsyner dele i Værløse og forventes af forsyne den sydlige del af Furesø Kommune. Der er planer om øget samarbejde mellem Farum Fjernvarme og Vestforbrænding.

Du kan finde mere information hos Vestforbrænding og Farum Fjernvarme.

Vestforbrænding spørgsmål og svar

Farum Fjernvarme spørgsmål og svar

Kort over kollektiv varmeforsyning i Furesø Kommune

På kortet nedenfor kan du se de godkendte fjernvarme- og naturgasområder, og du kan indtaste din adresse for at se, om din ejendom kan tilsluttes fjernvarmenettet.

Fjernvarme- og naturgasselskaber

Farum Fjernvarme forsyner den nordlige del af Furesø Kommune

Primært baseret på eldrevne varmepumper og naturgas.

Værløse Varmeværk forsyner områder i Værløse

Primært baseret på affaldsvarme fra Vestforbrænding.

Vestforbrænding forsyner dele af Værløse og forventes at forsyne den sydlige del af Furesø Kommune

Primært baseret på affaldsvarme.

Naturgasnettet i Furesø Kommune drives af EVIDA

Vil du vide mere om tilslutning, afkobling og priser skal du kontakte EVIDA.

Vil du vide mere om fjernvarmeudbygningsplanerne? Så læs mere her:

Aktuelle fjernvarmeprojekter

Furesø Kommune har i efteråret 2021 godkendt to fjernvarmeprojekter, hvor Farum Fjernvarme planlægger at konvertere eksisterende naturgasområder til fjernvarme. Tilslutningen til fjernvarme vil ske på frivillig basis.

Læs om projektgodkendelserne her

BBR

Husk at rette din boligs oplysninger i BBR når du skifter varmeform.

Energi mærke hus

Varme og energi

Læs mere om varmeforsyning i Furesø Kommune og hvilke muligheder du som borger har for at skifte til en mere miljørigtig opvarmningsform eller energir…

Banner

Sammen sparer vi på energien

Forsyningssituationen er pt. stabil, men danskerne opfordres til at bruge energi med omtanke. Det er den bedste forsikring mod stigende priser og fors…