• Ejendomsskattebilletten

  Ejendomsskattebilletten indeholder:

  • Grundskyld til kommunen
  • Eventuel dækningsafgift for erhvervsejendomme
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Eventuelt skorstensfejerbidrag

  Grundskyld til kommunen bliver beregnet af grundværdien eller grundskatteloftværdien (den laveste af de to). Begge beløb står på din ejendomsskattebillet.


  Ejendomsskatten forfalder til betaling den 4. januar og 1. juli.


  Grundskyldpromillen for år 2021 er 21,5‰. Dækningspromillen for år 2021 er 5,0 ‰.

 • Loft over stigning i grundskyld

  Folketinget har vedtaget en lov om loft over det grundlag, som bliver benyttet til at beregne grundskylden. Den gælder fra og med år 2003.

  Stigningsprocenten bliver hvert år meddelt til kommunerne. Den beregnes som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %, dog maksimum 7 %.

  For 2021 er stigningsloftet 6,4 %.

 • Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat fremgår ikke af ejendomsskattebilletten. Den kan du se på din på forskuds- eller årsopgørelse. Har du spørgsmål, skal du kontakt SKAT. Se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

 • Ejendomsvurderingen

  Ejendomsvurderingen bliver foretaget af Vurderingsstyrelsen under SKAT. Du skal derfor kontakte dem, hvis du har yderligere spørgsmål.

  En eventuel klage over din vurdering bliver behandlet af Vurderingsstyrelsen. Efter de har vurderet sagen, sender de den nye vurdering til kommunen. Kommunen laver en beregning ud fra Vurderingsstyrelsens oplysninger, hvorefter vi udbetaler eller opkræver ejendomsskat, alt efter hvad beregningen viser.

  Du kan læse mere om ejendomsvurdering på SKAT's hjemmeside.

 • Køb/salg af ejendom

  Sælger du din ejendom, skal du ikke videregive din ejendomsskattebillet til køber. Køber vil automatisk modtage sin egen ejendomsskattebillet og indbetalingskort fra kommunen. Har du lån til stigningen i grundskyld (indefrysningsordningen), skal lånet indfries ved salg.

 • Betaler du for sent?

  Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige indbetalingsdato, tilskrives der renter med 0,4 % (2021) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr.

  Hvis du efter to rykkerskrivelser fortsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune foretage udlæg i din ejendom.


  Når kommunen har foretaget udlæg, kan ejendommen sælges på tvangsauktion via advokat, hvilket vil medføre yderligere udgifter i form af retsafgift, underretningsgebyr og advokatomkostninger, som tillægges din gæld.


  Der henvises til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 1a, stk. 2.

  Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

Øvrige affaldstømninger (2021)

Takst

Beløb

Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.980 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; ugetømning: 1.250 kr.

eller

140 l beholder, ugetømning (etkammer): 1.250 kr.

Samlet pris: 3.230 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
320 kr. til fælles formål, 100 kr. til storskrald, 475 kr. til glas, papir og pap, 15 kr. til farligt affald og 1.070 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.980 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.980 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; 14-dages tømning: 833 kr.

eller

140 l, 14-dages tømning (etkammer): 833 kr.

Samlet pris:  2.813 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
320 kr. til fælles formål, 100 kr. til storskrald, 475 kr. til glas, papir og pap, 15 kr. til farligt affald og 1.070 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.980 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.250 kr.

370 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.900 kr.

190 l beholder, ugetømning: 1.250 kr.

240 l beholder, ugetømning: 1.560 kr.

370 l beholder, ugetømning: 2.360 kr.

400 l minicontainer, ugetømning: 2.400 kr.

400 l minicontainer, 14 dags tømning: 1.600 kr.

660 l minicontainer, ugetømning: 3.600 kr.

660 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.400 kr.

660 l minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 7.200 kr.

660 l minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 10.800 kr.

770 el. 800 l minicontainer, ugetømning: 4.300 kr.

770 el. 800 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.867 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 20.000 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 25.000 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.000 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 35.000 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 40.000 kr.

12 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 80.000 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, ugetømning: 34.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, 2 tømninger pr. uge: 68.000 kr.

2,5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 22.400 kr.

3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 25.900 kr.

5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 31.100 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 250 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 250 kr.

Gebyr for haveaffald (2021)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  620 kr. inkl. moms.

Rotter (2021)

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,06 kr.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17