• Ejendomsskattebilletten

  Ejendomsskattebilletten indeholder:

  • Grundskyld til kommunen
  • Eventuel dækningsafgift for erhvervsejendomme
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Eventuelt skorstensfejerbidrag

  Grundskyld til kommunen bliver beregnet af grundværdien eller grundskatteloftværdien (den laveste af de to). Begge beløb står på din ejendomsskattebillet.
  Ejendomsskatten forfalder til betaling den 1. januar og 1. juli, eller første bankdag herefter.
  Grundskyldpromillen for år 2019 er 21,5‰. Dækningspromillen for år 2019 er 5,0 ‰.

 • Loft over stigning i grundskyld

  Folketinget har vedtaget en lov om loft over det grundlag, som bliver benyttet til at beregne grundskylden. Den gælder fra og med år 2003.
  Stigningsprocenten bliver hvert år meddelt til kommunerne. Den beregnes som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %, dog maksimum 7 %. For 2019 er stigningsloftet 5,5 %.
  Fra 2018 og årene 2019 og 2020 ydes der lån til stigningen, se yderligere under Lån til stigning i grundskyld (indefrysningsordning).

 • Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat fremgår ikke af ejendomsskattebilletten. Den kan du se på din på forskuds- eller årsopgørelse. Har du spørgsmål, skal du kontakt SKAT. Se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

 • Ejendomsvurderingen

  Ejendomsvurderingen bliver foretaget af Vurderingsstyrelsen under SKAT. Du skal derfor kontakte dem, hvis du har yderligere spørgsmål.

  En eventuel klage over din vurdering bliver behandlet af Vurderingsstyrelsen. Efter de har vurderet sagen, sender de den nye vurdering til kommunen. Kommunen laver en beregning ud fra Vurderingsstyrelsens oplysninger, hvorefter vi udbetaler eller opkræver ejendomsskat, alt efter hvad beregningen viser.

  Du kan læse mere om ejendomsvurdering på SKAT's hjemmeside.

 • Køb/salg af ejendom

  Sælger du din ejendom, skal du ikke videregive din ejendomsskattebillet til køber. Køber vil automatisk modtage sin egen ejendomsskattebillet og indbetalingskort fra kommunen. Har du lån til stigningen i grundskyld (indefrysningsordningen), skal lånet indfries ved salg.

 • Betaler du for sent?

  Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige indbetalingsdato, tilskrives der renter med 0,4 % (2019) pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr.

  Hvis du efter to rykkerskrivelser forsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune foretage udlæg i din ejendom.
  Når kommunen har foretaget udlæg, kan ejendommen sælges på tvangsauktion via advokat, hvilket vil medføre yderligere udgifter i form af retsafgift, underretningsgebyr og advokatomkostninger, som tillægges din gæld.
  Der henvises til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 1a, stk. 2.

  Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

Øvrige affaldstømninger

Takst

Beløb

Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.840 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer): 1.190 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.190 kr.

Samlet pris: 3.030 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.126 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.840 kr.

 

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer): 793 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 793 kr.

Samlet pris:  2.633 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.190 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 793 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.830 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 1.220 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 1.190 kr.

240 l spand til dagrenovation (et-kammer); 14-dages tømning: 793 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.680 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.787 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.900 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.600 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.800 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.700 kr.

700 el. 800 l minicontainer; ugetømning: 4.300 kr.

700 el. 800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.867kr.

4 m3 vippecontainer: 20.000 kr. (ny takst fra 2019)

6 m3 container: 25.000 kr.

8 m3 container: 30.000 kr.

8 m3 container: 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 container: 35.000 kr.

12 m3 container: 40.000 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 80.000 kr.

16 m3 container: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 31.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 62.000 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: udgået.

Ekstra tømning; 140-370 l: udgået.

Ekstra tømning; 400-1000 l: udgået.

 

Haveaffald

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  620 kr. inkl. moms.

 

Rotter

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,0425 kr.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17