• Ejendomsskattebilletten

  Ejendomsskattebilletten indeholder:

  • Grundskyld til kommunen
  • Eventuel dækningsafgift for erhvervsejendomme
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Eventuelt skorstensfejerbidrag

  Ejendomsskatten forfalder til betaling den 3. januar og 1. juli.


  Grundskyldpromillen er 21,5‰. Dækningspromillen er 5,0 ‰.

 • Beregning af grundskyld

  Grundskyld til kommunen bliver beregnet af grundværdien eller grundskatteloftværdien (den laveste af de to). Begge beløb står på din ejendomsskattebillet.

   

  Folketinget vedtog i år 2003 en lov om grundskatteloftværdien. 

  Grundskatteloftværdien kan stige hvert år, maksimalt 7 %. For 2022 er den nationale stigning 2,8 %.

 • Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat, som betales til Skattestyrelsen, fremgår ikke af ejendomsskattebilletten.

  Ejendomsværdiskatten kan du se på din på forskuds- eller årsopgørelse.

  Har du spørgsmål, skal du kontakt SKAT. Se yderligere oplysninger på SKATs hjemmeside.

 • Ejendomsvurderingen

  Ejendomsvurderingen bliver foretaget af Vurderingsstyrelsen under SKAT. Du skal derfor kontakte dem, hvis du har yderligere spørgsmål.

  En eventuel klage over din vurdering bliver behandlet af Vurderingsstyrelsen. Efter de har vurderet sagen, sender de den nye vurdering til kommunen. Kommunen laver en beregning ud fra Vurderingsstyrelsens oplysninger, hvorefter vi udbetaler eller opkræver ejendomsskat, alt efter hvad beregningen viser.

  Du kan læse mere om ejendomsvurdering på SKAT's hjemmeside.

 • Køb/salg af ejendom

  Sælger du din ejendom, skal du ikke videregive din ejendomsskattebillet til køber. Køber vil automatisk modtage sin egen ejendomsskattebillet og indbetalingskort fra kommunen. Har du lån til stigningen i grundskyld (indefrysningsordningen), skal lånet indfries ved salg.

 • Betaler du for sent?

  Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige betalingsdato, tilskrives der renter med 0,4 % (2021) pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr.

  Hvis du efter 2 rykkerskrivelser forsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune foretage udlæg i din ejendom.

  Når kommunen har foretaget udlæg, kan ejendommen sælges på tvangsauktion via advokat, hvilket vil medføre yderligere udgifter i form af retsafgift, underretningsgebyr og advokatomkostninger, som tillægges din gæld.

  Der henvises til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 1a, stk. 2.

  Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

Affaldsgebyrer 2022

Takst

Beløb

Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.883 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; ugetømning: 1.189 kr.

eller

140 l beholder, ugetømning (etkammer): 1.189 kr.

Samlet pris: 3.072 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
304 kr. til fælles formål, 95 kr. til storskrald, 452 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.017 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.883 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.883 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; 14-dages tømning: 792 kr.

eller

140 l, 14-dages tømning (etkammer): 792 kr.

Samlet pris:  2.675 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
304 kr. til fælles formål, 95 kr. til storskrald, 452 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.017 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.883 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.189 kr.

370 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.807 kr.

190 l beholder, ugetømning: 1.189 kr.

240 l beholder, ugetømning: 1.484 kr.

370 l beholder, ugetømning: 2.244 kr.

400 l minicontainer, ugetømning: 2.282 kr.

400 l minicontainer, 14 dags tømning: 1.521 kr.

660 l minicontainer, ugetømning: 3.422 kr.

660 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.282 kr.

660 l minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.846 kr.

660 l minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 10.269 kr.

770 el. 800 l minicontainer, ugetømning: 4.088 kr.

770 el. 800 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.726 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 19.016 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 23.770 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 28.524 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 57.048 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.278 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 38.032 kr.

12 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 76.064 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 47.540 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, ugetømning: 32.327 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, 2 tømninger pr. uge: 64.654 kr.

2,5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.298 kr.

3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.626 kr.

5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 29.570 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

Gebyrer for vask af beholder:

140-370 l: 250 kr.

400-1000 l: 250 kr.

Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

Jf. tekst.

 

 

 

 

 

Gebyr for haveaffald (2022)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  590 kr. inkl. moms.

Rotter (2022)

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,06 kr.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14