• Ejendomsskattebilletten

  Ejendomsskattebilletten indeholder:

  • Grundskyld til kommunen
  • Eventuel dækningsafgift for erhvervsejendomme
  • Renovation
  • Rottebekæmpelse
  • Eventuelt skorstensfejerbidrag

  Ejendomsskatten forfalder til betaling den 2. januar og 3. juli.


  Grundskyldpromillen er 21,5‰. Dækningspromillen er 3,9 ‰.

 • Beregning af grundskyld

  Grundskyld til kommunen bliver beregnet af grundværdien eller grundskatteloftværdien (den laveste af de to).

   

  Folketinget vedtog i år 2003 en lov om grundskatteloftværdien. 

  Grundskatteloftværdien kan stige hvert år, maksimalt 7 %. For 2023 er den nationale stigning 2,8 %.

 • Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat, som betales til Skattestyrelsen, fremgår ikke af ejendomsskattebilletten.

  Ejendomsværdiskatten kan du se på din på forskuds- eller årsopgørelse.

  Har du spørgsmål, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen. Se yderligere oplysninger på Vurderingsstyrelsens Vurderingsportal.

 • Ejendomsvurderingen

  Ejendomsvurderingen bliver foretaget af Vurderingsstyrelsen under SKAT. Du skal derfor kontakte dem, hvis du har yderligere spørgsmål.

  En eventuel klage over din vurdering bliver behandlet af Vurderingsstyrelsen. Efter de har vurderet sagen, sender de den nye vurdering til kommunen. Kommunen laver en beregning ud fra Vurderingsstyrelsens oplysninger, hvorefter vi udbetaler eller opkræver ejendomsskat, alt efter hvad beregningen viser.

  Du kan læse mere om ejendomsvurdering på Vurderingsstyrelsens Vurderingsportal.

 • Køb/salg af ejendom

  Sælger du din ejendom, skal du ikke videregive din ejendomsskattebillet til køber. Køber vil automatisk modtage sin egen ejendomsskattebillet og indbetalingskort fra kommunen. Har du lån til stigningen i grundskyld (indefrysningsordningen), skal lånet indfries ved salg.

 • Betaler du for sent?

  Det kan betale sig at betale til tiden. Betaler du senere end sidste rettidige betalingsdato, tilskrives der renter pr. påbegyndt måned, fra forfaldsdatoen. Derefter sendes der rykkerskrivelser til alle ejere, hvor der tillægges et rykkergebyr.

  Hvis du efter 2 rykkerskrivelser forsat ikke har betalt, vil Furesø Kommune foretage udlæg i din ejendom. Når kommunen har foretaget udlæg, kan ejendommen sælges på tvangsauktion via advokat, hvilket vil medføre yderligere udgifter i form af underretningsgebyr og advokatomkostninger, som tillægges din gæld. Der henvises til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 1a, stk. 2.

  Har du kun skyldige renter og gebyr, vil de ikke blive opkrævet særskilt, men sammen med fremtidige rater ejendomsskat.

Affaldsgebyrer 2023

Kategori

Gebyr

Affaldsgebyrer for en typisk enfamiliebolig (grundgebyr pr. bolig)

Grundgebyr: 2.520 kr.

Beholdergebyr (240 liter tokammer til mad/rest, 14-dagstømning): 1.245 kr.

Samlet gebyr: 3.765 kr.

Grundgebyret dækker beholderne til genanvendelige fraktioner. Se uddybning i ovenstående punkt ”Hvad dækker gebyrerne?".

Øvrige beholdergebyrer enfamiliebolig, mad/rest og dagrenovation

190 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.209 kr.

370 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.612 kr.

140 liter etkammer, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

Beholdergebyrer, restaffald etkammer

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr.

140 liter beholder, ugetømning: 1.654 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning:1.172 kr. 

190 liter beholder, ugetømning: 2.131 kr. (fælles standplads)

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.244 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.203 kr.

370 liter beholder, ugetømning: 2.867 kr.

400 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 5.535 kr.

400 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 8.160 kr.

400 liter minicontainer, ugetømning: 2.911 kr.

660 liter minicontainer, ugetømning: 3.286 kr.

660 liter minicontainer, 14-dags tømning: 1.786 kr.

660 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.286 kr.

660 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 9.286 kr.

770 liter minicontainer, ugetømning: 3.445 kr.

800 liter minicontainer, ugetømning: 3.488 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 21.687 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 24.573 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 27.459 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 54.633 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.345 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.231 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 39.003 kr.

16 m3 komprimator, ugetømning: 134.934 kr.

20 m3 komprimator, 14-dagstømning: 76.268 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.617 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 42.949 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 10.952 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.684 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 49.082 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 12.485 kr.

Beholdergebyrer, madaffald etkammer

140 liter beholder, ugetømning: 2.193 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning: 1.240 kr.

190 liter beholder, ugetømning: 2.313 kr. (fælles standplads)

190 liter beholder, 14-dagstømning: 1.300 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.434 kr.

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.360 kr.

400 liter beholder, ugetømning: 3.296 kr.

400 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 6.305 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 17.275 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 8.781 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 11.035 kr.

Gebyrer for Mærkater

Mærkater til ekstrasække (4 stk.): 130 kr.

Haveaffaldsgebyr (afhentning hver anden uge i perioden 1.4. - 30.11. pr. bolig) Haveaffaldsgebyr: 1.196 kr.
Erhvervsaffald og jordflytning Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

 

Gebyr for haveaffald (2023)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  1.196 kr. inkl. moms.

Rotter (2023)

Takst

Beløb

Rottebekæmpelse (Promille af ejendomsværdien - momsfri)

Promille af ejendomsværdien (momsfri) 0,06 kr.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14