Indefrysningen sker automatisk, men fra 1. maj 2021 har du mulighed for at vælge den fra.

Hvis du ønsker at betale din allerede indefrosne grundskyld og fremtidige grundskyldsstigninger kan det ske på borger.dk. Muligheden er tilgængelig fra 1. maj 2021.

Indefrysningsordningen (lånet) er på nuværende tidspunkt rentefrit. Hvis du vælger ikke at betale det indefrosne beløb i 2021-2023, løber der ikke renter på før tidligst i 2024.

Andet relevant

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme, der er ejet af et CVR-nummer, er ikke omfattet af ordningen.

Kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2021 i januar 2022.

Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17