Indefrysningen sker automatisk, men fra 1. maj 2021 har du mulighed for at vælge den fra.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er ændret til en frivillig ordning. Det betyder, at du som boligejer kan fravælge indefrysningen fra andet halvår 2021. Det bliver muligt at gøre på www.borger.dk fra den 1. maj 2021.

Hvis du framelder dig ordningen

Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Hvis du ikke framelder dig ordningen

Hvis du ikke gør noget, fortsætter ordningen som hidtil. Eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom vil altså fortsat blive indefrosset. Indefrysningen vil også fremover være gebyr- og rentefri.

Hvis du ikke har Nem ID så kontakt Team betaling på telefon 72 35 40 97.

Andet relevant

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme, der er ejet af et CVR-nummer, er ikke omfattet af ordningen.

Kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2021 i januar 2022.

Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17