Regeringens Boligudspil

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Hvis du er omfattet af ordningen, fremgår lånebeløbet af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.


Andet relevant

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme, der er ejet af et CVR-nummer, er ikke omfattet af ordningen.

Kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Det er den enkelte ejer, der hæfter personligt for gælden.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du modtager en årsopgørelse pr. 31.12.2019 i januar 2020.


Læs mere på
Skatteministeriets hjemmeside.

Lov 278 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love er vedtaget den 17. april 2018.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17