Gå til sidens indhold

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån)

Du kan ansøge kommunen om at få lån til betaling af ejendomsskatter, hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom eller en fritidsbolig.

Hvem kan søge?

Du skal opfylde en række betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskatter.

Betingelserne for at søge er, at du enten:

  • har nået folkepensionsalderen
  • får udbetalt pension efter Lov om social pension, førtidspension eller delpension
  • er efterlønsmodtager

Herudover skal der være friværdi i ejendommen ud fra den offentlige ejendomsvurdering.

Lånet

Lånet omfatter kun grundskyld. Du skal derfor fortsat betale for evt. skorstensfejning, renovation, rottebekæmpelse m.v.

Der oprettes et skadesløsbrev til sikkerhed for lånet. Det er omkostningsfrit for dig at få tinglyst skadesløsbrevet.

Renter

Renten for 2019 udgør 0,88 %, og er gældende for alle lån, nye som gamle. Renter tilskrives en gang årligt. Renter, der skrives lånet fra den 1. januar 2011 eller senere, blive reduceret med et nedslag. Det betyder at den reelle rente bliver mindre end den fastsatte rente. Nedslaget i de påløbne renter udgør i 2011 33 %. I de følgende år reduceres nedslaget årligt med et procentpoint, indtil nedslaget i 2019 udgør 25 %. Renterne er ikke fradragsberettiget hos SKAT.

Ansøgningsfrist

Du kan kun få bevilliget lånet med virkning fra 1. januar eller 1. juli, hvor ejendomsskatterne forfalder til betaling. Ansøgning om lån med virkning fra forfaldsdatoen (henholdsvis 1. januar eller 1. juli) skal være modtaget i kommunen inden forfaldsdatoen.

Du skal udfylde et ansøgningsskema elektronisk via dette link. Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du rette henvendelse til Team Betaling. Se kontaktoplysninger i kontaktboksen.

Du skal betale den oprindelige ejendomsskat indtil lånet er bevilliget.

Afdrag

Du kan til enhver tid afdrage på dit ejendomsskattelån.

Ønsker du at indbetale på lånet, kan det ske på kommunens konto i Jyske Bank.
Reg. nummer 5023
Konto nummer 4470032
I teksten bedes du skrive afdrag + ejendomsnummer, så sørger vi for at pengene bliver bogført på lånet og fremsender en kvittering, når pengene er modtaget.

Indfrielse

Ønsker du at indfri dit lån, kan du kontakte Team Betaling via borger.dk eller e-boks.dk. Du kan også ringe på telefon 72 35 40 97.

Hvis du sælger ejendommen, forfalder lånet til indfrielse. Det betyder, at du skal betale hele lånet tilbage.

Bero

Du kan vælge at sætte lånet i bero og selv betale din ejendomsskat i en periode. Derved tilskrives lånet kun renter.

Rykning for andre lån

Hvis du overvejer at omlægge dine lån via din bank, så skal du være opmærksom på, at Furesø Kommune kun rykker for låneomlægninger uden provenu, uændret afdragsprofil samt uændret løbetid.

Læs evt. udtalelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Menu