Ny lovgivning

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at det er i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms på dagrenovationsgebyrer. Årsagen til dette er, at indsamling af husholdningsaffald er en myndighedsopgave.

Furesø Kommune afventer Skattestyrelsens udmelding om tolkning af afgørelsen. Denne vil beskrive, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at landets kommuner kan rejse krav om tilbagebetaling af tidligere betalt moms, og hvor langt tid tilbage kravet kan gøres gældende. Skattestyrelsens udmelding vil samtidig fastlægge den nye praksis på området for landets kommuner.

På nuværende tidspunkt forventer vi at modtage Skattestyrelsens udmelding efter sommerferien. Den nye retspraksis vil være gældende fra tidspunktet for Skattestyrelsens udmelding.

Ny skattebillet for 2. halvår 2021

Byrådet har dog på sit møde den 27. april 2021 besluttet at ophæve den hidtidige praksis med at opkræve moms allerede med 2. rate af ejendomskatter, der skal betales af grundejerne den 1. juli 2021 og ikke afvente udmeldingen fra Skattestyrelsen. Det betyder, at der på 2. rate af ejendomskatten i 2021 til betaling den 1. juli ikke opkræves moms på dagrenovation hos grundejerne.

Du vil derfor modtage en ny skattebillet primo juni, som erstatter den, du tidligere har modtaget. Her fremgår det, at momsen er nul.

Det mindre beløb, du bliver opkrævet, svarer ikke til det fulde momsbeløb. Det skyldes, at alle kommunens udgifter til renovationsordningen skal dækkes, da det er et brugerfinansieret område.

Sådan er den nye rate beregnet

Før ændringen skulle du betale et gebyr, hvor der blev lagt 25 procent moms på. Fremover skal du betale gebyret uden moms. Gebyrbeløbet vil dog stige med 18,5 procent, fordi en stor del af de ydelser, som gebyret finansierer, fremover er med moms.

Mens grundejeren ikke længere skal betale ”gebyrmoms”, mister Furesø Kommune nemlig også retten til at få momsen retur for de ydelser, der indgår i affaldsordningerne. Før betalte Furesø Kommune for eksempel en vognmand for kørsel plus momsen og fik senere momsen retur fra SKAT.

Fremover får Furesø Kommune ikke momsen retur, og det betyder, at grundejeren skal afholde den udgift, fordi dagrenovationens udgifter og indtægter skal hvile i sig selv. Indtægter og udgifter skal balancere.

Renovation - gebyr før og efter

Vi afventer udmelding fra Skattestyrelsen

For den moms, der allerede er opkrævet på affaldsgebyrer ved 1. rate af ejendomsskatter i 2021 og de foregående år, afventer Furesø Kommune udmeldingen fra Skattestyrelsen, da det i øjeblikket ikke er afklaret, om kommunen kan rejse krav om tilbagebetaling af tidligere betalt moms, eller hvor mange år tilbage kravet vil kunne gøres gældende.

Indtil udmeldingen fra Skattestyrelsen offentliggøres, kan Furesø Kommune derfor ikke handle i forhold til den allerede opkrævede moms.

Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside, når der kommer nyt i sagen.

Erhvervsaffald - ingen ændringer

Affaldsfraktionerne fra erhverv fortsætter uændret, det vil sige, at der fortsat skal betale moms på erhvervsaffald.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17