Ejendomsskat

Ejendomsskatter (grundskyld) beregnes af kommunen ud fra værdien af din grund. Få en kopi af din ejendomsskattebillet på linket nederst.

Du modtager ejendomsskattebilletten 2023 i starten af december 2022. Opkrævningen indeholder grundskyld til kommunen, renovation, rottebekæmpelse samt evt. skorstensfejerbidrag. 

1. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 2. januar 2023.

2. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 3. juli 2023.

Har du lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån), skal du være opmærksom på, at du stadig skal betale for renovation, rottebekæmpelse og evt. skorstensfejerbidrag.

Din betaling

Alle ejere af en ejendom modtager et indbetalingskort, medmindre der er tilmeldt til automatisk betaling. Automatisk betaling er enten Betalingsservice eller MobilePay.

Hvis der står ”kopi” på dit indbetalingskort, kan det kun bruges til indbetaling. For at tilmelde til automatisk betaling, skal det originale indbetalingskort anvendes.

Du kan også betale via kommunens selvbetjeningsløsning www.furesoe.dk/mitbetalingsoverblik. Her kan du også tilmelde dig til automatisk betaling.

Kun indehaveren af det originale indbetalingskort kan tilmelde sig.

Affaldsgebyr

Her kan du læse mere om affald og genbrug, hvorfra du også bliver henvist til en selvbetjeningsløsning.

Har du spørgsmål til affaldsgebyrer og betaling, skal du kontakte Vestforbrænding.

Her kan du se Vestforbrændings oversigt over de oftest stillede spørgsmål om opkrævning af affaldsgebyr.

Dækningsafgift

Erhvervsejendommene bliver opkrævet dækningsafgift.

Affaldsgebyrer
 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

   

  Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

 • Hvordan opkræves affaldsgebyrerne?

  Dit affaldsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune.

  Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2020. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de affaldsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

  Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

   

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

   

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2021.

 • Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

  Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14