Ejendomsskatter (grundskyld) beregnes af kommunen ud fra værdien af din grund. Få en kopi af din ejendomsskattebillet på linket nederst.

Ejendomsskat

Du modtager ejendomsskattebilletten 2021 i starten af december 2020. Opkrævningen indeholder grundskyld til kommunen, renovation, rottebekæmpelse samt evt. skorstensfejerbidrag. Erhvervsejendommene bliver desuden opkrævet dækningsafgift.

1. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 4. januar 2021.

2. rate ejendomsskat har sidste rettidige indbetalingsdato den 1. juli 2021.

Har du lån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån), skal du være opmærksom på, at du stadig skal betale for renovation, rottebekæmpelse og evt. skorstensfejerbidrag.

Din betaling

Er ejendommen ikke tilmeldt til automatisk betaling, sendes der et separat indbetalingskort.

Du kan også betale ejendomsskatten på selvbetjeningsløsningen "Mit betalingsoverblik" nederst.

Ønsker du at betale via Betalingsservice eller MobilePay til Faste Betalinger, skal du selv tilmelde dig. Du kan benytte selvbetjeningsløsningen ”Mit betalingsoverblik”.

Hvis der er flere ejere af ejendommen, sendes der kun indbetalingskort til den ene ejer.

Renovation

Vestforbrændingen henter dit affald.

Her kan du læse mere om din renovation, hvorfra du også bliver henvist til en selvbetjeningsløsning.

Har du spørgsmål til din renovation og betaling, skal du kontakte Vestforbrændingen.

Her kan du se Vestforbrændingens oversigt over de oftest stillede spørgsmål til renovation.

Moms på renovation

Furesø Kommune er bekendt med, at Landsskatteretten den 21. oktober 2020 har truffet afgørelse om, at det er i strid med EU-lovgivningen, at opkræve moms på renovationsgebyrer. Årsagen til dette er, at indsamling af husholdningsaffald er en myndighedsopgave. Tre kommuner i Danmark var en del af denne sag, som blev afgjort i Landsskatteretten og de har nu lovhjemmel til at foretage ændringer. Dette gælder dog endnu ikke for Furesø Kommune, da vi ikke var part i sagen.

Furesø Kommune afventer derfor pt. et styresignal, der vil komme fra Skattestyrelsen, og som vil være gældende for alle kommuner. Styresignalet vil angive kommunernes muligheder for at gøre krav gældende bagudrettet ift. opkrævet moms for tidligere år. Indtil styresignalet offentliggøres, kan Furesø kommune ikke handle. Vi vil løbende opdatere vores hjemmeside, når der kommer nyt i sagen.

Samtidig er der iværksat en beslutningsproces i byrådet for at afklare, hvornår og hvordan den fremadrettede praksis for opkrævning af moms på renovationsafgifter kan ændres.  

Gebyrer til renovation
 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

   

  Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

 • Hvordan opkræves renovation?

  Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten i din kommune.

   

  Gebyrerne er en fast forudbetaling for 2020. Det vil sige, at dit gebyr er fastsat efter de renovationsordninger, du er tilmeldt, når vi laver opgørelsen. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

  Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

   

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

   

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet for 2021.

 • Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

  Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Hvis dit hus er revet ned, kan du fritages for beholdergebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17