Lån til betaling af ejendomsskatter overgår til Skatteforvaltningen

Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen. Men vilkårene er i hovedtræk de samme.

Vurderingsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med mere information.

Sådan låner du

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne.

Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på Skat.dk

Lånet

Lånet omfatter kun grundskyld. Du skal derfor fortsat betale for eventuel skorstensfejning, renovation, rottebekæmpelse m.v.

Du låner i ejendommens friværdi

Når du optager lånet, skal du stille sikkerhed i din ejendom. I praksis tinglyser Skatteforvaltningen en sikkerhed i ejendommens friværdi. Du kan derfor ikke få et pensionistlån, hvis der ikke er friværdi i ejendommen.

Du kan kun få pensionistlån i én ejendom ad gangen.

Tilbagebetaling

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024.

Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves derfor ikke via forskudsopgørelsen for 2024.

På forskudsopgørelsen kan du se, hvor meget de forventer, at du kommer til at låne 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet.

Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv hos Skat

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024.

Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne.

Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet.

Afdrag

Du kan til enhver tid afdrage på dit ejendomsskattelån hos Furesø Kommune.

Ønsker du at indbetale på lånet, kan det ske på kommunens konto i Jyske Bank:

Reg. nummer: 5023

Kontonummer: 4470032​

I teksten bedes du skrive afdrag + ejendomsnummer, så sørger vi for at pengene bliver bogført på lånet og fremsender en kvittering, når pengene er modtaget.

Indfrielse

Ønsker du at indfri dit lån hos Furesø Kommune, kan du kontakte Team Betaling på mail: Teambetaling@furesoe.dk og bestille et indfrielsestilbud.

Hvis du sælger ejendommen, forfalder lånet til indfrielse. Det betyder, at du skal betale hele lånet tilbage.

Rykning for andre lån

Hvis du overvejer at omlægge dine lån via din bank, så skal du være opmærksom på, at Furesø Kommune kun rykker for låneomlægninger uden provenu, uændret afdragsprofil samt uændret løbetid.​

Du kan læse mere om emnet i en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kontakt

Team Betaling

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf. 7235 4097

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14