Da man som borger eller virksomhed i landzone ikke kan ansøge Energistyrelsen alene, stiller Furesø Kommune en digital platform til rådighed, hvor borgere kan finde hinanden og på den baggrund udfærdige ansøgninger i fællesskab.

Bredbåndspuljen 2020

Du finder platformen her, hvor du også kan læse mere om krav til ansøgning.

Tidsplanen i ansøgningsprocessen er som følger:

  • august 2020: Frist for indsigelse fra borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet
  • september 2020: Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt.
  • oktober 2020: Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2019
  • Medio december: Udsendelse af tilsagn eller afslag
Bredbånd

Energistyrelsen

Du kan læse mere om Bredbåndspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Energistyrelsen

Hvis du har praktiske spørgsmål eller spørgsmål omkring selve ansøgningen skal du henvende dig til Energistyrelsen

Del: