Individuel helhedsvurdering

I Furesø Kommune visiterer vi dig til ældre- og handicapegnede boliger ud fra en individuel helhedsvurdering af dit aktuelle behov. Boligerne tildeles ikke efter anciennitet, men ud fra en konkret vurdering af, hvilken ansøger der, på det givne tidspunkt, har det største behov.

For at blive godkendt skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering.
  • En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation.
  • En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud kombineret med øvrige hjælpemuligheder.
  • Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i din nuværende bolig.

At din nuværende bolig og/eller have er for stor og uoverkommelig, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt.

Hvordan søger jeg?

Er du folkepensionist kan du rette henvendelse til Visitationene og ellers skal du rette henvendelse til Voksenhandicap.

Hvor kan jeg bo?

Boligkatalogerne er p.t. igang med at blive revideret.

Hvis du ønsker at flytte i ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune, sker dette også ved at kontakte Visitationen eller Voksenhandicap i Furesø Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune, som efterfølgende skriftligt giver dig besked.

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 4000

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17