Individuel helhedsvurdering

I Furesø Kommune visiterer vi dig til ældre- og handicapegnede boliger ud fra en individuel helhedsvurdering af dit aktuelle behov. Boligerne tildeles ikke efter anciennitet, men ud fra en konkret vurdering af, hvilken ansøger der, på det givne tidspunkt, har det største behov.

For at blive godkendt skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du er ikke længere i stand til at bo i din nuværende bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og har derfor behov for en bolig med særlig indretning og/eller placering.
  • En visiteret bolig afhjælper og forbedrer i væsentlig grad din samlede situation.
  • En visiteret bolig er et tilstrækkeligt tilbud kombineret med øvrige hjælpemuligheder.
  • Din situation kan ikke afhjælpes med øget hjælp og/eller boligændringer i din nuværende bolig.

At din nuværende bolig og/eller have er for stor og uoverkommelig, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive godkendt.

Hvordan søger jeg?

Er du folkepensionist kan du rette henvendelse til Visitationen og ellers skal du rette henvendelse til Voksenhandicap, se kontaktinformationer nederst på denne side.

Hvor kan jeg bo?

Boligkatalogerne er p.t. i gang med at blive revideret.

Hvis du ønsker at flytte i ældre- og handicapegnet bolig i en anden kommune, sker dette også ved at kontakte Visitationen eller Voksenhandicap i Furesø Kommune. Bliver du godkendt, sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune, som efterfølgende skriftligt giver dig besked.

Seniorboliger Kort

Seniorbolig (Lilla)

Furesø Kommune har 126 visiterede seniorboliger.

Du skal visiteres til en seniorbolig. Derfor skal du leve op til en række kriterier. Du skal for eksempel være folkepensionist og have dokumenterede helbredsproblemer.

Læs om alle kriterier på furesoe.dk/boliger

 

Ældre- og handicapvenlig bolig (Rød)

Furesø Kommune har 226 visiterede ældre- og handicapvenlige boliger.

Vil du flytte ind i en ældrebolig, skal du ikke længere kunne bo i din bolig på grund af fysisk eller psykisk funktions-nedsættelse. Du har brug for en bolig med særlig indretning og/eller placering.

Læs om alle kriterier på furesoe.dk/boliger


Seniorbofællesskab

77 almene og andelsboliger i to seniorbofællesskaber (Mørkeblå)

105 almene og private boliger på vej i fire seniorbofællesskaber (Lyseblå)

Furesø har knap 80 boliger i seniorfællesskaber i dag. Inden for få år vil Furesø have knap 200 boliger, fordi der bliver bygget løs i disse år.

Der er ofte lang ventetid på en bolig i et seniorbofællesskab, så det er en god ide at være ude i god tid.

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 4000

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Visitationen

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 5630

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17