Vores kerneopgave er:

Vi understøtter borgernes muligheder for at leve et sundt, aktivt og selvstændigt liv - hele livet

Vi tager udgangspunkt i Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg.

I vores daglige arbejde vil du opleve, hvordan værdier, viden, samarbejde, udvikling og trivsel hele tiden er i spil.

Vi arbejder målrettet med at skabe en meningsfuld dagligdag for vores beboere med udgangspunkt i deres livshistorie og ønsker for hverdagen. Vi arbejder aktivt med Tom Kitwoods tanker om ”Personcentreret omsorg” hvor personen kommer før diagnosen. Al personale undervises derfor i denne metode, for at skabe livskvalitet for vores beboere.

Kommunikation og omsorg tager udgangspunkt i beboernes selvbestemmelse og livskvalitet, samt beboernes og de pårørendes forventninger, ønsker, forudsætninger og ikke mindst kerneopgaven.

Delegering af opgaver ud fra kontaktpersonsprincippet, den enkeltes faglige kompetencer, og beboernes kompleksitet, er højt prioriteret.

Vi arbejder målrettet og engageret i forhold til beboernes behov og opgaverne, og vi påtager os et ansvar og siger fra ved manglende kompetencer.

Vi er forandringsvillige og deltager aktivt i kvalitetssikring og -udvikling for at opnå det gode beboerforløb. Et godt beboerforløb betyder bl.a. for os, at vi arbejder ud fra et helhedsorienteret, aktiverede og inddragende sigte med udgangspunkt i beboeres ressourcer (funktionsniveau), ønsker og behov. 

Del: