Hvis du er bosiddende i Furesø Kommune, kan kommunen i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig til dig, efter en individuel vurdering af dit behov.
Kommunen har ikke boligudlejning. Den almindelige udlejning foregår via boligorganisationerne.

Vores mulighed for at tilbyde en bolig er begrænsede, og vi skal derfor sikre, at ledige boliger gives til de personer, der har det største behov.

De boliger som stilles til kommunens rådighed, skal først og fremmest anvendes til at løse påtrængende boligsociale opgaver i kommunen, herunder at opnå en afbalanceret beboersammensætning i de enkelte boligafdelinger.

Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper og lignende. Og du kan blive tildelt en bolig i en anden del af kommunen end den, du kommer fra.

Furesø kommune kan til enhver tid anmode om dokumentation for at vurdere, om du er berettiget til en akutbolig.

Har du behov for råd og vejledning kan du henvende dig i Rådgivningscafeen.

 • Krav for at komme på akutliste

  Du skal altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved f.eks. at kontakte diverse boligorganisationer. Desuden skal du:
  - have et akut og permanent boligbehov
  - være i en akut situation, som du ikke kunne have forudset
  - være skrevet op i mindst 2 boligorganisationer - dokumentation skal vedlægges.
  Vi kan ikke hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et såkaldt forudseligt boligproblem, dvs.:
  - har taget ophold hos familie, bekendte og andre
  - har indgået et midlertidigt lejemål
  - er flyttet i en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste var uegnet i forhold til størrelse, økonomi m.v.

 • Ansøgning

  Kontakt Team Bolig for at ansøge.

  Hvis du bliver optaget på akutlisten og takker nej til det boligtilbud, kommunen eventuelt giver dig - eller ikke svarer på et fremsendt tilbud - bliver du slettet af akutlisten.

  En godkendt ansøgning gælder ½ år, og du har ingen garanti for, at vi når at tildele dig en bolig inden for dette tidsrum. Derfor er det vigtigt, at du fortsat selv søger aktivt.

 • Klagemulighed

  En afvisning af en ansøgning er en administrativ afgørelse, som du ikke kan klage over til en anden administrativ myndighed. Men du kan i tilfælde af større ændringer i dine personlige forhold bede om en genbehandling af din ansøgning.

 • Lovgrundlag

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 4000

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Del: