Vores mulighed for at tilbyde en bolig er begrænsede, og vi skal derfor sikre, at ledige boliger gives til de personer, der har det største behov. Du skal derfor altid først selv forsøge at løse dit boligproblem ved f.eks. at kontakte diverse boligorganisationer.

Herudover er der en række betingelser, du skal opfylde for at blive opskrevet på Akutlisten.

Du skal:

 • have et akut og permanent boligbehov, som du ikke kunne have forudset
 • have været bosat i Furesø Kommune i mindst 1 år
 • være skrevet op i mindst 2 boligorganisationer - dokumentation skal vedlægges.
 • være ude af stand til at selv at skaffe en bolig

Hvis du i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør ansøger om akutbolig, skal du opfylde følgende kriterier:

 • have været bosat i Furesø Kommune i 2 år
 • have hjemmeboende børn under 18 år
 • være skrevet op i mindst 2 boligorganisationer – dokumentation skal vedlægges

Vi kan ikke hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et forudseligt boligproblem, dvs.:

 • har taget ophold hos familie, bekendte og andre
 • har indgået et midlertidigt lejemål
 • er flyttet i en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet vidste var uegnet i forhold til størrelse, økonomi m.v.

Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper og lignende. Derudover kan du blive tildelt en bolig i en anden del af kommunen end den, du kommer fra.

Furesø kommune kan til enhver tid anmode om dokumentation for at vurdere, om du er berettiget til en akutbolig.

Ansøgning

Hvis du vil søge om en akutbolig, skal du udfylde ansøgningsskemaet i linket nedenfor og sende det til os sammen med dokumentation for, at du er skrevet op i to boligorganisationer, samt eventuel yderligere dokumentation for din situation. Eksempelvis:

 • forældremyndighed/samkvem
 • vandrejournal
 • skilsmissepapirer
 • andet relevant 

Ansøgningsskemaet skal sendes til Team Bolig via digital post.

Du er også velkommen til at komme forbi Informationen på Rådhuset i åbningstiden og hente et ansøgningsskema.

Tilbud

Hvis du får tilbudt en bolig skal du være opmærksom på, at du skal betale:

 • Første måneds husleje
 • Depositum for boligen.

Har du behov for råd og vejledning kan du henvende dig i Rådgivningscafeen.

Kontakt

Team Bolig

Stiager 2
3500 Værløse

E-mail: teambolig@furesoe.dk

Tlf.: 7235 4000

Åbnings- og telefontider: 

Mandag - tirsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag kl. 10.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

Borgerservice og KontaktCenter

Bymidten 48
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000
Mail: Furesoe@furesoe.dk (ikke sikker)

Åbningstid på telefonerne:
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag 10-14
Torsdag 10-17

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Del: