Furesø Kommune og Nordsjællands politi etablerede borgerfølgegruppen med formålet om at dele erfaringer og viden, inspirere til nye idéer og følge op med konkrete initiativer i Furesø Kommunes indsatsplan for indbrudsforebyggelse. Borgerfølgegruppen mødes 4 gange årligt og samler op på konkrete erfaringer med arbejdet omkring indbrudsforebyggende aktiviteter.

Borgerfølgegruppen består af 12 repræsentanter fra grundejer- og boligforeninger. De 12 repræsentanter er udvalgt ud fra geografisk beliggenhed så vi sikre at så stor en del af kommunen som muligt er repræsenteret.  Herudover sidder Nordsjællands Politi, Det Kriminalpræventive Råd, Furesø Kommune samt Furesøs Kommunens erhvervsliv i borgerfølgegruppen.

Der vil til hvert møde være en opfølgning på de konkrete indbrudstal og gennemførte indsatser i de forskellige dele af kommunen, samt udvikling af nye indbrudsforebyggende aktiviteter. Borgerfølgegruppen sekretariatsbetjenes af Furesø Kommune ved kommunens indbrudskoordinator.

Mål

Det overordnede mål er at få nedbragt antallet af indbrud, øge opklarings- og efterforskningsmuligheder samt støtte op med tiltag, der understøtter Furesø som en tryg kommune.

  • Målet realiseres ved at skabe positiv opmærksomhed om indsatser, der virker, dele viden til forebyggelse af indbrud og gøre det synligt i Furesø Kommune, at der arbejdes intenst på at nedbringe indbrudstallene.

 

I øjeblikket arbejder borgerfølgegruppen med:

  • Borgerne skal selv engagerer sig i nabohjælp og være synlige i deres lokale kvarter. Derfor arbejder borgerfølgegruppen, for at forbedre dialogen på tværs af lokale områder. Her arbejdes der med udvikling af en digital idébørs, hvor borgerne kan dele erfaringer med hinanden om, hvad der virker godt.
  • Borgerfølgegruppen ønsker at bakke op om, at kommunens medarbejdere i højere grad skal være årvågne, når de bevæger sig rundt. Det gælder for eksempel hjemmehjælp og servicevagt. Derfor er der igangsat et udvidet samarbejde med Nordsjællands Politi, der sammen med Furesø Kommunes indbrudskoordinator,  skal sikre at medarbejderne har den fornødne viden om indbrudsforebyggelse og hvordan de som medarbejdere kan hjælpe med at sikre dårligere arbejdsvilkår for indbrudstyvene.
Del: