Genbrugsplader genåbner tirsdag den 31. marts. 2020

Åbningstiden på de begge pladser er udvidet, så de i den kommende tid begge har åbent fra kl. 10-19.

Hvad er omfattet af haveaffaldsordningen?

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde, fx:

  • Grene
  • Hæk- og græsafklip
  • Plantedele
  • Ukrudt uden jord
  • Buske renset for jord
  • Nedfaldsfrugt

Grene og stammer med en diameter over 15 cm, stød og rødder samt jord er ikke omfattet af denne ordning.

Hvordan tilmelder jeg mig?

På Vestforbrændings selvbetjening kan du melde dig til haveaffaldsordningen. Vælg først din adresse, derefter ’haveaffald’, ’oprette en bestilling’ og ’tilmelding til haveaffald’. Når du har tilmeldt dig kan du også se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse, samt udskrive en tømmekalender.

Tilmeldingen gælder hele sæsonen, et år ad gangen, uanset hvornår på sæsonen du melder dig til. 

Hvornår bliver mit haveaffald hentet?

I det nordlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i ulige uger. I det sydlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i lige uger. Distrikterne afgrænses af Ryetvej og Skovgårds Alle i Værløse. Ryetvej og Skovgårds Alle tilhører begge det nordlige distrikt.

På Vestforbrændings selvbetjening kan du se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse og udskrive en tømmekalender.

Hvad skal jeg gøre med mit haveaffald?

Affaldet skal placeres ved skel ud til fortov/kørebane inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald hentes i godkendte 140-240 liters plastbeholdere på hjul, papirsække eller bundtede grene udskåret i stykker på højst en meter. Vi henter højst fire enheder pr. gang. Plastbeholdere, papirsække og grenbundter tæller hver som en enhed.

Du kan købe godkendte plastbeholdere og papirsækkes i byggemarkeder. Plastbeholdere skal være forsynet med nummeret EN 840-1 som tegn på, at de lever op til standarderne. Der må ikke anvendes plastiksække, da de ødelægger komposten.

Ordningen omfatter ikke jord og sten og hjemmekomposteret haveaffald. 

Hvordan betaler jeg for ordningen?

Gebyr for haveaffaldsordningen opkræves på ejendomsskattebilletten og betales via 1. rate forbrugsafgifter det følgende år.

Når du betaler din regning, gælder det altså for det år, der er gået. Der er ingen reduktion i prisen ved af- og tilmelding i løbet af sæsonen. Du kan se taksterne nederst på siden.

Genbrugsstationer

Du kan også aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation og Værløse Genbrugsstation.

Kompostering

Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan byrådet nedlægge forbud mod kompostering på den pågældende ejendom.

Afbrænding

Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

Flishugning

Grundejerforeninger kan leje en flishugningsmaskine på Driftsgården lørdag og søndag. 

Haveaffald (2020)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  620 kr. inkl. moms.

 

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15