Hvad er omfattet af haveaffaldsordningen?

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde, fx:

 • Grene
 • Hæk- og græsafklip
 • Plantedele
 • Ukrudt uden jord
 • Buske renset for jord
 • Nedfaldsfrugt

Grene og stammer med en diameter over 15 cm, stød og rødder samt jord er ikke omfattet af denne ordning.

Hvordan tilmelder jeg mig?

På Vestforbrændings selvbetjening kan du melde dig til haveaffaldsordningen. Vælg først din adresse, derefter ’haveaffald’, ’oprette en bestilling’ og ’tilmelding til haveaffald’. Når du har tilmeldt dig kan du også se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse, samt udskrive en tømmekalender.

Tilmeldingen gælder hele sæsonen, et år ad gangen, uanset hvornår på sæsonen du melder dig til. 

Hvad skal jeg gøre med mit haveaffald?

Affaldet skal placeres ved skel ud til fortov/kørebane inden kl. 6 på afhentningsdagen.

Haveaffald hentes i godkendte 140-240 liters plastbeholdere på hjul, papirsække eller bundtede grene udskåret i stykker på højst en meter. Vi henter højst fire enheder pr. gang. Plastbeholdere, papirsække og grenbundter tæller hver som en enhed.

Du kan købe godkendte plastbeholdere og papirsækkes i byggemarkeder. Plastbeholdere skal være forsynet med nummeret EN 840-1 som tegn på, at de lever op til standarderne. Der må ikke anvendes plastiksække, da de ødelægger komposten.

Ordningen omfatter ikke jord og sten og hjemmekomposteret haveaffald. 

Hvordan betaler jeg for ordningen?

Gebyr for haveaffaldsordningen opkræves på ejendomsskattebilletten og betales via 1. rate forbrugsafgifter det følgende år.

Når du betaler din regning, gælder det altså for det år, der er gået. Der er ingen reduktion i prisen ved af- og tilmelding i løbet af sæsonen. Du kan se taksterne nederst på siden.

Genbrugsstationer

Du kan også aflevere haveaffald på Farum Genbrugsstation og Værløse Genbrugsstation.

Det er muligt at få udleveret kompost på genbrugsstationerne. Læs mere på Vestforbrændings side om kompost i haven.

 • Invasive planter

  Planter der skal i Rest efter sortering:
  • Gyldenris - udbredt over alt, i store og små bestande
  • Japansk pileurt - udbredt, ofte i store bestande
  • Kæmpe-pileurt - mindre udbredt
  • Rød hestehov - især udbredt langs vandløb og ved enkelte søer
  • Armensk brombær - meget udbredt, i mindre og større bestande
  • Pastinak - udbredt over alt
  • Kæmpe-balsamin - ikke udbredt
  • Småblomstret balsamin - sporadisk udbredt
  • Stor tusindstråle - findes i mindre omfang
  • Spiræa - ikke så udbredt i naturen
  • Snebær - udbredt
 • Hjemmekompostering

  Hvis hjemmekompostering giver anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller skadedyr på ejendommen eller naboejendomme, kan byrådet nedlægge forbud mod kompostering på den pågældende ejendom.

  Afbrænding

  Du må ikke brænde haveaffald i Furesø Kommune.

Gebyr for haveaffald (2021)

Takst

Beløb

Haveaffald (afhentning hver anden uge i perioden 1.4-30.11) Afhentning af haveaffald (hver anden uge i perioden 1.4-30.11.) - pr. bolig  620 kr. inkl. moms.

Hvornår bliver mit haveaffald hentet?

I det nordlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i ulige uger.

I det sydlige distrikt henter vi haveaffald onsdage i lige uger.

Distrikterne afgrænses af Ryetvej og Skovgårds Alle i Værløse. Ryetvej og Skovgårds Alle tilhører begge det nordlige distrikt.

På Vestforbrændings selvbetjening kan du se, hvilke dage vi henter haveaffald på din adresse og udskrive en tømmekalender.

Haveaffald, distrikter

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15