Ansøgningsskema - til grundejere der ønsker at dele affaldsbeholder(e) til genanvendelige affaldsfraktioner

I Furesø Kommune kan to-tre enfamilieboliger og/eller tæt-lav boliger med individuelle affaldsbeholdere dele beholdere til de genanvendelige affaldsfraktioner. Ordningen er i henhold til Furesø Kommunes Regulativ for husholdningsaffald 2022.

For at ansøge om beholderdeling, skal en kontaktperson fra en af de involverede husstande printe og udfylde dette skema, hvorefter det indsendes til kommunens affaldsselskab Vestforbrænding: kundeservice@vestfor.dk. Hvis der er spørgsmål, kan Vestforbrændings kundeservice kontaktes. 

Skema til at søge om at dele affaldsbeholdere

Find ansøgningsskemaet her

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk