Kuber
Kuber

Beholderne kommer i to størrelser og kan kun rumme én type affald i pr. beholder. Kuberne egner sig kun til papir, plast, glas, og metal. Den store har to indkast på hver side (2.000 liter), mens den lille har et indkast på hver side (1.000 liter).

Beholderne egner sig ikke til mad- og restaffald. Det betyder, at en fælles opsamling med kuber til papir, glas, plast og metal, altid skal kombineres med enten en anden fælles opsamling af madaffald og restaffald eller en indsamling af madaffald og restaffald fra den enkelte husstand i en to-kammer beholder på 190 eller 240 liter.

Beholderne benyttes både i mindre og større boligforeninger, hvor opsamlingen står på fællesområder, som skal se lidt pænere ud. De benyttes også, hvor der er et ønske om, at beholderne skal stå tættere på folks huse end de nedgravede løsninger. De er dyrere og mindre fleksible end 660 liters beholderne eller andre beholdere på hjul, men mere fleksible end de nedgravede løsninger.

 

Størrelse

Højde

Bredde

Dybde

1.000 liter

142 cm

97 cm

83,5 cm

2.000 liter

142 cm

184 cm

83,5 cm

Beholderne placeres på store fliser som er 1 meter x 1 meter. Den lille kube står på en flise og den store står på to fliser. Det betyder at der skal afsættes plads på 1 x 1 m. til de små kuber og 1 x 2 m. til de store kuber.

Kommunen yder tilskud til beholderne op til 3.500 kr. pr. boligenhed. Borgerne skal selv betale for flisebelægning, hegn, belysning mv.