Ofte stillede spørgsmål
 • Hvem skal sortere affald?

  Villaerne sorterer allerede. Det nye er, at alle kommunens række-, dobbelt og kædehuse, samt lejligheder også skal til at sortere papir, glas, plast, metal, restaffald og madaffald. Alle husstandene får de nødvendige beholdere af kommunen. Vi håber, at alle kommunens borgere vil være med til at sortere deres affald. Glipper sorteringen der hjemme af en eller anden grund, skal alt det affald, som ikke er sorteret i restaffald.

 • Hvorfor skal vi sortere?

  Genanvendelsen af affald er godt for både miljø, ressourcer og klima. Der udledes betydeligt mindre CO2 ved at lave nyt jern af gamle konservesdåser, end der udledes, når der bruges nyt jern fra minerne rundt om i verdenen. Affaldssortering handler om at se tingene i et større perspektiv. Det handler om bæredygtighed og om at bevare og genanvende de ressourcer, vi har i stedet for at producere nye.

  Borgerne i kommunen genanvender i dag 38 procent af husholdningsaffaldet. Det giver kommunen nogle udfordringer, både fordi kommunens og den nationale målsætning siger, at kommunerne skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet inden 2022.

  Den meget omtalte Earth Overshoot Day er dagen på året, hvor produktionen af jordens samlede forbrug har udledt mere CO2 end træerne, havet og kloden i øvrigt kan nå at optage på det år. For hele jorden var denne dato 1. august 2018. I Danmark nåede vi den skelsættende dato allerede 28. marts. Det danske ressourceforbrug bidrager altså med betydeligt mere CO2, end jorden kan nå at optage på et år. Affaldssortering er en simpel og effektiv måde at nedsætte vores ressourceforbrug.

 • Hvad skal vi sortere?

  Det foreslås, at der skal sorteres i 6 fraktioner: mad- og restaffald, papir, plast, metal, glas.

 • Skal vi også have tre beholdere på vores grund som villaerne har? Vi har ikke plads.

  Hver enkelt grundejerforening kan i fællesskab vælge mellem beholdere til affald på egen grund, eller om der skal være fælles beholdere til affald på et centralt sted (p-plads, der hvor alle går forbi). Det er også muligt at kombinere beholdere på egen grund med fælles beholdere. Ofte ses det at rækkehuse vælger en beholder til mad-/restaffald ved boligen og fælles beholdere til de resterende fraktioner. I skal være opmærksomme på, at det skal være den samme løsning for hele boligforeningen. Af økonomiske og kapacitetsmæssige hensyn er der dog grænser for, hvor mange beholdere I kan få (se mere under "Beholderkatalog").

 • Hvad er optisk sortering?

  Optisk sortering er en indsamlingsmetode, hvor borgeren får udleveret poser i forskellige farver til forskellige fraktioner. Herefter lægges alle de farvede poser i samme container. Herefter bliver alle poserne indsamlet og sorteret på et centralt anlæg.

 • Bruger kommunen optisk sortering?

  Kommunen har ikke mulighed for at tilbyde denne løsning, da der ikke findes et anlæg til sortering af de farvede poser i Vestforbrændings regi eller i Danmark i øvrigt. Udviklingen af nye affaldsløsninger sker i Vestforbrænding, som har ressourcer til at udvikle nye løsninger, fordi Vestforbrænding er ejet af og repræsenterer 19 kommuner i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Kommunen opfordrer løbende Vestforbrænding til at være mere og reelt undersøgende på mulighederne for fremtidige alternative sorterings-, indsamlings og genanvendelsesmuligheder.

 • Hvad kommer affaldsordningen til at koste mig?

  I dag betaler alle husstande et grundgebyr, som dækker udgifterne til ordningen. Grundgebyret er på 1.839 kr. og dækker udgifterne til administration, genbrugsstationen, storskraldsordenen mv. Den del af gebyret som bruges til denne ordning er på 344 kr./husstand. Det betyder, at den nye sorteringsordning ikke kommer til at koste jer ekstra, hvis I holder jer inden for det udbud af beholdere kommunen tilbyder (se i øvrigt “Hvilke beholdere kan vi vælge mellem?” nedenfor). Kommunen afholder altså udgifterne til indkøb, almindelig vedligeholdelse samt tømningen og behandling af affaldet.

 • Hvornår kan vi komme i gang?

  Den nye ordning blev vedtaget i december 2018. Siden da har kommunen løbende henvendt sig til boligforeningerne for at påbegynde samarbejdet. Hvis i gerne vil i gang med at sortere, så skal I kontakte forvaltningen, så kan vi hjælpe jer med at komme i gang. Så snart I har modtaget beholderne, kan ordningen træde i kraft for jer.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk