Ofte stillede spørgsmål
 • Hvem betaler for affaldsbeholderne?

  Det koster ikke ekstra at være med i sorteringsordningen. De nye affaldsbeholdere ejes og stilles til rådighed af kommunen.

 • Hvem leverer mine affaldsbeholdere?

  De nye affaldsbeholdere bliver leveret af Vestforbrændings eget beholderværksted, og ikke af den renovatør, der henter dit affald til daglig.

 • Hvem sørger for rengøring af mine beholdere?

  Som udgangspunkt er det dit eget ansvar at renholde beholderne, idet der er mulighed for at bestille vask.

  For at undgå hyppig vask af beholderne er det en god ide at binde en solid knude på poser til restaffald og madaffald, så du undgår at der siver væske ud.

  Hvis du vasker din beholder så skal vi opfordre dig til anvende et minimum af sæbe samt sikre at du vasker et sted, hvor vand og sæbe kan løbe til en spildevandskloak.

 • Hvad gør jeg, hvis min beholder går i stykker?

  Hvis din beholder eller fx låget til din beholder er gået i stykker, så kan du bestille et nyt eller bestille en reparation via Vestforbrændings selvbetjening.

  Du er også velkommen til at kontakte Vestforbrændings Kundeservice på telefon 70 25 70 60.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

  Oplever du at have for lidt plads i beholderne, kan du bestille en større beholder, hvis overfyldning er et gentagende problem. Du skal bestille via Vestforbrændings selvbetjening.

  Husk at vælge kommune, vejnavn og husnummer.

  Har du ekstra restaffald, som ikke kan være i din beholder, skal det i en sæk og forsynes med et EKSTRA sæk-mærkat. Sækken må max veje 10 kg.

  4 stk. EXTRA sæk-mærkater koster 125 kr. inkl. moms.

  Bestil ekstra mærkater til restaffald via Vestforbrændings selvbetjening eller ring til kundeservice på 7025 7060.

  Har du ekstra papir, glas, metal eller plastaffald kan du sætte det ved siden af din beholder i en klar sæk uden merbetaling. Det skal blot være sorteret hver for sig.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for en større beholder?

  Hvis du generelt oplever, at du ikke har plads nok til dit affald, kan du ved at benytte Vestforbrændings  selvbetjening bestille en større eller en ekstra beholder. 

  Du skal være opmærksom på, at vi i de fleste tilfælde kontakter dig for at sikre, at en større beholder er den bedste løsning.

 • Kan jeg dele beholder med min nabo?

  I Furesø Kommune kan to-tre enfamilieboliger og/eller tæt-lav boliger med individuelle affaldsbeholdere dele beholdere til de genanvendelige affaldsfraktioner.

  Ansøgningsskema skal udfyldes af de involverede og sendes til Vestforbrændings Kundeservice, kundeservice@vestfor.dk.

  Beholdere til glas-/metalaffald, papir-/plast- og mad- og drikkekartonaffald og/eller papaffald kan deles. Det er ikke muligt at dele beholdere til mad-/restaffald.

  Deling af en eller flere beholdere påvirker ikke affaldsgebyret.

 • Hvad gør jeg, hvis mit affald ikke er blevet hentet?

  Hvis du ikke har fået afhentet dig affald eller problemer med at få hentet dit affald som planlagt, skal du anmelde det via Vestforbrændings selvbetjening.

  Start med at vælge din kommune, og indtast derefter din adresse og husnummer.

  Vælg den beholder det drejer sig om, og tryk på indmeld afvigelse.

  Glemt affald bliver normalt hentet dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.

  Har du spørgsmål omkring haveaffaldet, skal du kontakte Vestforbrænding på 70 25 70 60.

 • Hvad gør jeg, hvis der er problemer med at hente affald?

  Hvad gælder i forhold til at rydde sne og is?

  I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is. Husk også at gruse den glatte vej - både adgangsvejen og på dit fortov.

  Har du ikke mulighed for at overholde kravene i regulativet, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel inden kl. 06.00 på dagen, hvor dit affald bliver hentet.

  Hvis du vil ændre din adgangsvej, hjælper vi gerne med råd og vejledning. Læs mere her på siden eller send en mail til kundeservice@vestfor.dk - så finder vi sammen en løsning.

  Hvad gør jeg, når sneen falder?

  Når sneen falder og frosten tager fat, skal du være ekstra opmærksom på adgangsvejen fra kørebanen og helt hen til dine affaldsbeholdere. Det er et krav, at du rydder for sne og gruser den glatte vej - både på adgangsvejen og på fortovet.

  Vær opmærksom på dynger af sne, der spærrer på vejen. Husk også at tænde lys i de mørke timer. Så kan skraldemanden komme sikkert frem og tilbage, når han henter dit affald. 

  Det kan dog være svært at forudsige, hvornår sneen falder. Både for dig og for skraldemanden. Som udgangspunkt er det dit ansvar at sikre adgangsvejen - også selvom du ikke er hjemme, når det sner. Og til trods for du har ryddet sne, gruset glatte veje og tændt lys til den store guldmedalje, kan snevejret alligevel give forsinkelser - selvom skraldemanden gør, hvad han kan for at hente dit affald.

   

  Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det være fordi:

  • Skraldemanden er blevet forhindret
  • Affaldet ikke er stillet frem eller kravene til adgangsvejen ikke er i orden. Der er nogle krav til, hvordan du skal stille dine affaldsbeholdere.

  Læs reglerne for adgangskravene her.

  Opfylder du kravene, eller er du utilfreds med noget i forbindelse med tømningen, skal du anmelde det via Vestforbrændings selvbetjening.

  Start med at vælge din kommune, indtast derefter din adresse og husnummer. 

  Du har mulighed for at anmelde hvis:

  • du ikke har fået hentet dit affald
  • der er tabt affald
  • beholderen ikke er sat på plads
  • lågen ikke er lukket
  • beholderen er blevet tømt inden kl. 6.00
  • beholderen ikke er tømt helt
  • der har været andre problemer ved afhentningen

  Husk at angive, hvilken affaldstype det drejer sig om.

  Glemt affald bliver normalt hentet dagen efter, at du har indsendt anmeldelsen.

 • Hvilke regler gælder for placering af mine beholdere?

  For at skraldemanden vil hente og tømme dit affald, er der nogle krav og adgangsforhold, som skal være opfyldt.

  Med affaldsordningen har du to muligheder:

  Skraldemanden henter beholderne

  Ønsker du at skraldemanden henter din affaldsbeholder, skal beholderen placeres max 20 meter inde på din grund og være let at komme til. For koteletgrunde må affaldsbeholderen stå op til 5 meter fra enden af koteletbenet.

  Kør beholderne til skel

  Du kan frit vælge, hvor du placerer dine nye beholdere, så længe du selv kører beholderne ud til skel inden kl. 6 på tømmedagen.
  Beholderne skal placeres i skel mod vej. Det vil sige, at du skal placere dine affaldsbeholdere helt op ad hækken eller rækværket ud mod vejen. Den må ikke stå i vejen for andre.

 • Hvordan kan jeg hjælpe skraldemanden og derved mig selv?

  Skal skraldemanden køre dine beholdere frem og tilbage?


  Først og fremmest skal dine beholdere stå, så din skraldemand let kan:

  • komme til dem
  • køre dem ud til vejen
  • tømme dem
  • stille dem tilbage igen uden problemer

  Gør det let for skraldemanden

  • Din adgangsvej skal bestå af et fast underlag som fx fliser, beton eller asfalt og må ikke være løst grus eller perlesten.
  • Der må ikke være trapper, bump eller stigning på over 10 % (10 cm pr. meter).
  • Adgangsvejen skal være mindst en meter bred og have en frihøjde på to meter, så skraldemanden ikke støder hovedet ind i noget på vejen ud med beholderne.
  • Der må højst være én havelåge eller port, som skal kunne stå åben af sig selv.
  • Vejen skal være oplyst i den mørke tid.
  • Der må ikke holde parkerede biler eller cykler, der spærrer vejen.
  • Håndtag på beholder skal vende ud mod skraldemanden.

  Sådan gør du i sne og glat føre

  Sørg for at der er:

  • Ryddet for sne og is
  • Saltet eller gruset i glat føre
 • Hvordan bliver jeg tilmeldt SMS-service?

  Du kan få en gratis SMS-besked der husker dig på, hvornår du får hentet dit affald.

  Modtager du allerede SMS-beskeder, behøver du ikke at tilmelde dig SMS-ordningen igen.

  Der sendes ikke SMS-beskeder ud om tømning af mad- og restaffald.

  Tilmeld dig SMS-service, så får du besked dagen inden, beholderen bliver tømt.
  Alle på adressen kan tilmelde sig NemSMS.

  Sådan tilmelder du dig:

  • Gå ind på borger.dk her: Tilmeld dig NemSMS på Borger.dk
  • Log in med dit NEMID
  • Her kan du tilmelde dig SMS-beskeder og rette dit telefonnummer
  • Vælg hvilke myndigheder du ønsker at få sms fra
  • Klik "Tilmeld"

   

 • Hvad sker der, når SMS'en strejker?

  Får du ikke besked om, hvornår du får hentet affald, kan du altid tjekke Vestforbrændingens selvbetjening. Her kan du f.eks. se, hvornår du får hentet affald eller melde ind, hvis der er problemer med afhentning af affald på din adresse m.m.

  Sådan finder du din tømmekalender:

  • Gå ind på selvbetjeningsløsningen
  • Vælg den kommune du bor i 
  • Indtast din adresse + hus nr.
  • Du får så en komplet oversigt over beholdere, tidspunkter for afhentning osv. 
  • Herfra kan du vælge tømmekalender i menulinjen øverst på siden.
 • Hvordan får jeg flere madposer?

  Løber du tør for madposer, skal du binde en madpose rundt om håndtaget på din beholder til rest- og madaffald. Så lægger skraldemanden nye poser til dig, når han henter dit affald.

  Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem.

 • Hvor ofte bliver mine beholdere tømt?

  Din beholder til mad- og restaffald bliver tømt hver 14. dag.

  Papir-, plast-, mad- og drikkekartonaffald tømmes hver 14. dag. 

  Glas- og metalaffald tømmes hver 8. uge.

   

 • Hvorfor skal jeg sortere mit affald?

  Ressourcer frem for affald

  Vi kan genanvende størstedelen af det affald, vi producerer. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Det kræver, at affaldet bliver sorteret håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource. Og vi får med tiden bedre og bedre muligheder for både at indsamle og efterbehandle affaldet.

  Vi har brug for din hjælp

  For at nå målet om 50 % genanvendelse af i 2022, så kræver det, at alle borgere i Furesø Kommune tager en del af skraldet. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Furesø Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

 • Hvad gør jeg, hvis mine madposer sidder fast i beholderen?

  Madposerne kan nogle gange hænge fast i bunden af din beholder. Det sker især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Undgå, at madposerne sidder fast i beholderen:

  1. Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der samler sig nederst i beholderen.
  2. Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Så lækker posen ikke. Brug også gerne en ekstra pose.
  3. Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.
 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre. De passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, der jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk