Affaldstakster og -regulativer

Der kan her findes et overblik over de affaldstakster der er i Furesø Kommune

Øvrige affaldstømninger

Takst Beløb
Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.840 kr.

240 l beholder til mad- og restaffald, ugetømning (tokammer): 1.190 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, ugetømning (etkammer): 1.190 kr.

Samlet pris: 3.030 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til
farligt affald og 1.126 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.840 kr.

 

240 l beholder til mad- og restaffald, 14-dages tømning (tokammer): 793 kr.

eller

140 l spand eller 125 l papirsæk til dagrenovation, 14-dages tømning (etkammer): 793 kr.

Samlet pris:  2.633 kr.

 

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele: 
281 kr. til fælles formål, 75 kr. til storskrald, 344 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.125 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.840 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.190 kr.

190 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 793 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; ugetømning: 1.830 kr.

370 l beholder til mad- og restaffald; 14-dages tømning: 1.220 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); ugetømning: 1.190 kr.

240 l spand til dagrenovation (etkammer); 14-dages tømning: 793 kr.

400 l minicontainer; ugetømning2.680 kr.

400 l minicontainer; 14-dages tømning: 1.787 kr.

660 l minicontainer; ugetømning: 3.900 kr.

660 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.600 kr.

660 l minicontainer; 2 tømninger pr. uge: 7.800 kr.

660 l minicontainer; 3 tømninger pr. uge: 11.700 kr.

700 el. 800 l minicontainer; ugetømning: 4.300 kr.

700 el. 800 l minicontainer; 14-dages tømning: 2.867kr.

4 m3 vippecontainer: 20.000 kr. (ny takst fra 2019)

6 m3 container: 25.000 kr.

8 m3 container: 30.000 kr.

8 m3 container: 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 container: 35.000 kr.

12 m3 container: 40.000 kr.

12 m3 container dobbelttømning: 80.000 kr.

16 m3 container: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med ugetømning: 31.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok med 2 tømninger pr. uge: 62.000 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 75 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 100 kr.

Leje af vip-container pr. måned: udgået.

Ekstra tømning; 140-370 l: udgået.

Ekstra tømning; 400-1000 l: udgået.

 

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 70 25 70 60
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15