Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Gebyrer til renovation

Ofte stillede spørgsmål til renovationsgebyrer.

 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

  Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

 • Hvordan opkræves renovationsgebyr?

  Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Gebyrerne er fastsat efter de ordninger, der er tilmeldt på din adresse. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

  Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet det efterfølgende år.

 • Hvorfor er der færre oplysninger end sidste år?

  Vi har forenklet opkrævning af renovationen i år. Hvis du ikke har ændringer, ser du derfor kun din betaling for næste år. Hvis du har ændringer, vil alle ændringer blive modregnet det, du allerede har betalt, så du kun ser resultatet af efterreguleringen.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk eller ved at klikke her.

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Øvrige affaldstømninger (2021)

Takst

Beløb

Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.980 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; ugetømning: 1.250 kr.

eller

140 l beholder, ugetømning (etkammer): 1.250 kr.

Samlet pris: 3.230 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
320 kr. til fælles formål, 100 kr. til storskrald, 475 kr. til glas, papir og pap, 15 kr. til farligt affald og 1.070 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.980 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.980 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; 14-dages tømning: 833 kr.

eller

140 l, 14-dages tømning (etkammer): 833 kr.

Samlet pris:  2.813 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
320 kr. til fælles formål, 100 kr. til storskrald, 475 kr. til glas, papir og pap, 15 kr. til farligt affald og 1.070 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.980 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.250 kr.

370 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.900 kr.

190 l beholder, ugetømning: 1.250 kr.

240 l beholder, ugetømning: 1.560 kr.

370 l beholder, ugetømning: 2.360 kr.

400 l minicontainer, ugetømning: 2.400 kr.

400 l minicontainer, 14 dags tømning: 1.600 kr.

660 l minicontainer, ugetømning: 3.600 kr.

660 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.400 kr.

660 l minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 7.200 kr.

660 l minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 10.800 kr.

770 el. 800 l minicontainer, ugetømning: 4.300 kr.

770 el. 800 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.867 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 20.000 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 25.000 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.000 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 60.000 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 35.000 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 40.000 kr.

12 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 80.000 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 50.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, ugetømning: 34.000 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, 2 tømninger pr. uge: 68.000 kr.

2,5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 22.400 kr.

3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 25.900 kr.

5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 31.100 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

 

Særgebyrer:

Vask af beholder; 140-370 l: 250 kr.

Vask af beholder; 400-1000 l: 250 kr.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15