Byrådet har vedtaget Regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet handler om alt affald fra husholdninger, både det, som kommunen indsamler, og det, som borgerne selv skal sørge for bliver håndteret korrekt.

Det er lagt fast, hvad du skal gøre med bl.a. mad- og restaffald, papir-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas- og metalaffald, papaffald og farligt affald fra din husholdning.

Der er bestemmelser om, hvordan affaldsbeholdere skal placeres, så det er let at tømme dem, og om adgangsvejen til beholderne.

Indtil du har modtaget beholder(e) til en given type affald, f.eks. papaffald, gælder bestemmelsen i Regulativ for husholdningsaffald fra 2018 for den type affald.

Der er desværre meget lang leveringstid på beholdere, der passer til indsamlingsbilerne. Beholdere til bl.a. papaffald ved enfamilieboliger ventes leveret i foråret 2023.

Regulativ for husholdningsaffald 2022

Regulativ for husholdningsaffald 2018

Regulativ for erhvervsaffald

Gebyrer til renovation

Ofte stillede spørgsmål til renovationsgebyrer.

 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret er et samlegebyr, der består af følgende dele: 217 kr. til generel administration, 99 kr. til storskrald, 1.030 kr. til genanvendelige fraktioner, 106 kr. til farligt affald og 1.068 kr. til genbrugsstationer, i alt 2.520 kr.

  Beholdergebyret dækker ordningerne for restaffald, madaffald og dagrenovation.

 • Hvorfor stiger gebyret?

  Det skyldes blandt andet stigende udgifter til behandlingsomkostninger, dvs. det som det koster at håndtere affaldet, efter det er hentet hos borgeren og afleveret. Hertil kommer stigninger på udgifter til diesel og benzin, som øger tømningsomkostningerne. Ved at skifte til 14-dages-tømning frem for tømning for mad/restaffald hver uge forsøger vi at mindske prisstigningerne.

  Når alle borgere skal til at sortere i flere fraktioner, kræver det også flere tømninger af de ekstra beholdere – altså flere gange, skraldebilen skal forbi, og det koster. Prisen dækker også omkostninger til de nye beholdere.

  Vi regner med, at gebyrerne for affaldshåndtering bliver holdt i ro de følgende år. Det er dog med forbehold for, at blandt andet yderligere prisstigninger på brændstof til bilerne.

 • Hvordan opkræves renovationsgebyr?

  Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Gebyrerne er fastsat efter de ordninger, der er tilmeldt på din adresse. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

  Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet det efterfølgende år.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Affaldsgebyrer 2023

Kategori

Gebyr

Affaldsgebyrer for en typisk enfamiliebolig (grundgebyr pr. bolig)

Grundgebyr: 2.520 kr.

Beholdergebyr (240 liter tokammer til mad/rest, 14-dagstømning): 1.245 kr.

Samlet gebyr: 3.765 kr.

Grundgebyret dækker beholderne til genanvendelige fraktioner. Se uddybning i ovenstående punkt ”Hvad dækker gebyrerne?".

Øvrige beholdergebyrer enfamiliebolig, mad/rest og dagrenovation

190 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.209 kr.

370 liter tokammer, 14-dagstømning: 1.612 kr.

140 liter etkammer, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr. (er under udfasning)

125 liter sæk, ugetømning: 1.245 kr. (er under udfasning)

Beholdergebyrer, restaffald etkammer

125 liter sæk, 14-dagstømning: 991 kr.

140 liter beholder, ugetømning: 1.654 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning:1.172 kr. 

190 liter beholder, ugetømning: 2.131 kr. (fælles standplads)

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.244 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.203 kr.

370 liter beholder, ugetømning: 2.867 kr.

400 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 5.535 kr.

400 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 8.160 kr.

400 liter minicontainer, ugetømning: 2.911 kr.

660 liter minicontainer, ugetømning: 3.286 kr.

660 liter minicontainer, 14-dags tømning: 1.786 kr.

660 liter minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.286 kr.

660 liter minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 9.286 kr.

770 liter minicontainer, ugetømning: 3.445 kr.

800 liter minicontainer, ugetømning: 3.488 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 21.687 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 24.573 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 27.459 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 54.633 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 30.345 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.231 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 39.003 kr.

16 m3 komprimator, ugetømning: 134.934 kr.

20 m3 komprimator, 14-dagstømning: 76.268 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.617 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 42.949 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 10.952 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.684 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 2 tømninger pr. uge: 49.082 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 12.485 kr.

Beholdergebyrer, madaffald etkammer

140 liter beholder, ugetømning: 2.193 kr. (fælles standplads)

140 liter beholder, 14-dagstømning: 1.240 kr.

190 liter beholder, ugetømning: 2.313 kr. (fælles standplads)

190 liter beholder, 14-dagstømning: 1.300 kr.

240 liter beholder, ugetømning: 2.434 kr.

240 liter beholder, 14-dagstømning: 1.360 kr.

400 liter beholder, ugetømning: 3.296 kr.

400 liter beholder, 2 tømninger pr. uge: 6.305 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, ugetømning: 17.275 kr.

2,5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 8.781 kr.

5 m3 nedgravet/seminedgravet affaldsløsning, 14-dagstømning: 11.035 kr.

Gebyrer for Mærkater

Mærkater til ekstrasække (4 stk.): 130 kr.

Haveaffaldsgebyr (afhentning hver anden uge i perioden 1.4. - 30.11. pr. bolig) Haveaffaldsgebyr: 1.196 kr.
Erhvervsaffald og jordflytning Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

 

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk 

Del: