Byrådet har vedtaget Regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet handler om alt affald fra husholdninger, både det, som kommunen indsamler, og det, som borgerne selv skal sørge for bliver håndteret korrekt.

Det er lagt fast, hvad du skal gøre med bl.a. mad- og restaffald, papir-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, glas- og metalaffald, papaffald og farligt affald fra din husholdning.

Der er bestemmelser om, hvordan affaldsbeholdere skal placeres, så det er let at tømme dem, og om adgangsvejen til beholderne.

Indtil du har modtaget beholder(e) til en given type affald, f.eks. papaffald, gælder bestemmelsen i Regulativ for husholdningsaffald fra 2018 for den type affald.

Der er desværre meget lang leveringstid på beholdere, der passer til indsamlingsbilerne. Beholdere til bl.a. papaffald ved enfamilieboliger ventes leveret i foråret 2023.

Regulativ for husholdningsaffald 2022

Regulativ for husholdningsaffald 2018

Regulativ for erhvervsaffald

Gebyrer til renovation

Ofte stillede spørgsmål til renovationsgebyrer.

 • Hvad dækker gebyrerne?

  Grundgebyret dækker adgang til genbrugsstationer, kuber, storskraldsordninger, indsamling af affald til genanvendelse og administration.

  Beholdergebyret dækker indsamling af restaffald, madaffald og dagrenovation.

 • Hvordan opkræves renovationsgebyr?

  Dit renovationsgebyr opkræves sammen med ejendomsskatten.

  Gebyrerne er fastsat efter de ordninger, der er tilmeldt på din adresse. På næste års opgørelse får du reguleret det, du har betalt for meget eller for lidt i perioden, hvis du har ændret din affaldsordning.

 • Jeg har ændret ordning i efteråret, men det fremgår ikke af min skattebillet

  Hvis du har ændret din affaldsordning sent på året, vil det ikke fremgå af ejendomsskattebilletten. Det skyldes, at oplysningerne til næste års ejendomsskattebillet opgøres allerede i efteråret. Ændringer efter opgørelsestidspunktet, vil derfor først være en del af opgørelsen næste år.

 • Der er fejl i min opkrævning

  Hvis du mener, at din opkrævning er forkert, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice, som derefter vil behandle din sag. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

  Hvis der er tale om en fejl, kan gebyret reguleres inden næste opgørelse.

  Hvis du har ændret din affaldsordning i efteråret eller senere, er det ikke en fejl, at du bliver opkrævet efter din gamle ordning.  Er der en prisforskel, bliver forskellen først reguleret på din ejendomsskattebillet det efterfølgende år.

 • Hvornår kan jeg fritages for et gebyr?

  Alle ejendomme i kommunen skal betale grundgebyr.

  Du kan kun fritages for beholdergebyret, hvis der ikke er et hus på grunden eller hvis huset er erklæret ubeboeligt.

  Hvis du ønsker fritagelse, skal du kontakte Vestforbrændings Kundeservice. Find kontaktoplysninger på www.vestfor.dk.

  Fritagelsen gælder fra det tidspunkt, vi har behandlet din sag.

Affaldsgebyrer 2022

Takst

Beløb

Renovation - tømning hver uge, pr. bolig

Grundgebyr pr. bolig: 1.883 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; ugetømning: 1.189 kr.

eller

140 l beholder, ugetømning (etkammer): 1.189 kr.

Samlet pris: 3.072 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
304 kr. til fælles formål, 95 kr. til storskrald, 452 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.017 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.883 kr.

Renovationsafgifter - tømning hver anden uge, pr. bolig

Grundgebyr: 1.883 kr.

240 l beholder (tokammer) el. 125 l sæk; 14-dages tømning: 792 kr.

eller

140 l, 14-dages tømning (etkammer): 792 kr.

Samlet pris:  2.675 kr.

Grundgebyret er et obligatorisk samlegebyr, der består af følgende dele:
304 kr. til fælles formål, 95 kr. til storskrald, 452 kr. til glas, papir og pap, 14 kr. til farligt affald og 1.017 kr. til genbrugsstationer, i alt 1.883 kr.

Øvrige tømningsgebyrer (alle takster er tømning pr. uge med mindre andet er angivet)

190 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.189 kr.

370 l to-kammerbeholder, ugetømning: 1.807 kr.

190 l beholder, ugetømning: 1.189 kr.

240 l beholder, ugetømning: 1.484 kr.

370 l beholder, ugetømning: 2.244 kr.

400 l minicontainer, ugetømning: 2.282 kr.

400 l minicontainer, 14 dags tømning: 1.521 kr.

660 l minicontainer, ugetømning: 3.422 kr.

660 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.282 kr.

660 l minicontainer, 2 tømninger pr. uge: 6.846 kr.

660 l minicontainer, 3 tømninger pr. uge: 10.269 kr.

770 el. 800 l minicontainer, ugetømning: 4.088 kr.

770 el. 800 l minicontainer, 14-dages tømning: 2.726 kr.

4 m3 vippecontainer, ugetømning: 19.016 kr.

6 m3 vippecontainer, ugetømning: 23.770 kr.

8 m3 vippecontainer, ugetømning: 28.524 kr.

8 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 57.048 kr.

10 m3 vippecontainer, ugetømning: 33.278 kr.

12 m3 vippecontainer, ugetømning: 38.032 kr.

12 m3 vippecontainer, 2 tømninger pr. uge: 76.064 kr.

16 m3 vippecontainer, ugetømning: 47.540 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, ugetømning: 32.327 kr.

Farum Midtpunkt 5 m3 molok, 2 tømninger pr. uge: 64.654 kr.

2,5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 21.298 kr.

3 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 24.626 kr.

5 m3 nedgravet affaldsløsning, ugetømning: 29.570 kr.

Mærkater til ekstrasække (4 stk.), pr. stk.: 125 kr.

Gebyrer for vask af beholder:

140-370 l: 250 kr.

400-1000 l: 250 kr.

Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering m.m.

Jf. tekst.

 

 

 

 

 

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk