Pressemeddelelse

Ny plan for mindre affald og mere genbrug

Furesø Kommune arbejder for mindre affald og mere genbrug. Byrådet har netop vedtaget en Ressource- og affaldsplan for de næste 12 år, der fokuserer på, at borgere, virksomheder og kommunale enheder skal danne mindre affald, genbruge mere og genanvende mere.

Furesø Byråd vedtog den 27. september Ressource- og affaldsplan 2023-2034. Planen tager afsæt i nødvendigheden af at bevare klodens ressourcer. De kommende 12 år vil Furesø Kommune derfor sænke mængden af affald fra kommunen. Målet er, at affaldsmængden skal gå fra 35.000 tons i 2021, til 32.000 tons i 2025 og ned på 25.000 tons i 2034.

”I Furesø tager vi et medansvar for at bevare klodens ressourcer Jeg har et stort håb om, at vi sammen kan løfte opgaven med at nedbringe mængden af affald og genbruge mere. Jeg føler mig overbevist om, at vi kan genanvende mere. De fleste Furesøborgere påtager sig gerne opgaven med at sortere affald. Og vi bliver endnu bedre til det. Med de nye beholdere forventer jeg, at vi vil kunne registrere en stigning i genanvendelsen allerede i 2023”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Natur og Klima.

Mere direkte genbrug

Et skridt på vejen mod mindre affald er at genbruge flere ting til deres oprindelige formål. Furesø vil derfor skabe bedre mulighed for at give ting videre til andre, når man ikke bruger dem længere. Genbruget skal udvikles i samarbejde med Vestforbrænding, som bl.a. undersøger mulighederne for at afsætte brugte byggematerialer. Der er allerede et godt samarbejde med Spejdernes Genbrug og andre genbrugsbutikker, og det samarbejde skal styrkes i de kommende år, lige som den lokale Repair Café og socialøkonomiske virksomheder som Fontænehuset kan bringes i spil. 

Mere affald skal indsamles og genbruges

Furesø Kommunes mål i 2030 er, at 80 pct. af det affald, der kan genanvende, bliver samlet ind på genbrugsstationerne og ved boligerne, og at 60 pct. reelt bliver genanvendt. I 2021 blev 66 pct. af det affald, der kunne genanvendes, indsamlet og 48 pct. reelt genanvendt. Nu hjælper det, at alle enfamiliehuse fik fire affaldsbeholdere til forskellige typer affald i sommeren 2023. Nogle etageboliger og boligområder med tæt-lav bebyggelse mangler stadigvæk beholdere til at sortere affald, men de kommer senest i 2024.

Mindre forbrug

Furesø Kommune vil gerne nærme sig et cirkulært samfund, hvor der bruges genanvendelige ressourcer, og så lidt som muligt går til spilde.

”Det er helt nødvendigt, at vi bevæger os i retning af et mere cirkulært forbrug, hvor genstandene er i omløb længst muligt. Danskernes materielle forbrug er skyld i en betragtelig CO2-udledning i de lande, hvor vores produkter bliver fremstillet. Ressource- og affaldsplan 2023-2034 er et af de skridt, vi kan tage for at sikre, at borgere, virksomhedsejere og kommunale institutioner gradvist ændrer forbrugsvaner,” siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand for Natur og Klima.

Ressource- og affaldsplan 2023-2034 er på 36 illustrerede sider. Her kan man også læse om, at Furesø Kommune fortsat vil lære børn bæredygtig adfærd, og samarbejde med de mange frivillige, der arbejder i genbrugssektoren. 

Faktaboks:

  • Genbrug er når en ting bruges igen til sit oprindelige formål. Eksempelvis tøj og møbler, der bliver brugt af nye ejere.
  • Genanvendelse er når brugte ting bliver omdannet til nye ting. Eksempelvis brugt pap, der bliver bearbejdet til nyt pap og metaldåser, der bliver omsmeltet til nye metalprodukter. Genanvendelse koster mere energi end genbrug, men mindre energi, end at fremstille produkter af nye råstoffer.
  • Omkostninger til at indsamle og behandle affald bliver betalt af grundejerne via affaldsgebyret. Desuden bidrager en indtægt fra salg af bl.a. indsamlet metalaffald til at dække affaldsomkostningerne.
Affaldscontainere Tokammersystem

Læs Ressource- og affaldsplan 2023-34

Her kan du læse hele planen for hvordan, Furesø de næste 12 år vil arbejde for mindre affald, mere genbrug og mere genanvendelse.

Børn lærer at sortere affald sammen med Forsyningscenter Vestforbrænding på Klimafolkemødet 2023 i Furesø

Bliv inspireret til at skabe mindre affald og mere genbrug

Affald gemmer på værdier og ressourcer. Noget kan genbruges direkte, og noget kan omdannes til nye materialer og produkter. Ved at genanvende vores af…

Kontakt

Lene Munch-Petersen

Ravnehusparken 6
3500 Værløse    
E-mail: lmp@furesoe.dk
Tlf.: 7216 5660

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk