Pressemeddelelse

Lærer fra Syvstjerneskolen har skrevet landets bedste bachelorprojekt

Laura Stæhr Tranevig har skrevet et bachelorprojekt, som er så godt, at hun fredag den 17. november vandt en pris for det. Projektet handler om, hvordan børns natursyn kan styrkes ved at inddrage naturen i undervisningen. Hun skrev det som afslutning på sin læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Nu er hun lærer på Syvstjerneskolen i Værløse.

Laura Stæhr Tranevig, Foto Klaus Holsting
Hvordan kommer elevers forhold til naturen til udtryk gennem deres natursyn, og hvordan kan relationen styrkes? Sådan lyder de overordnede spørgsmål i Laura Stæhr Tranevigs bachelorprojekt.

Laura Stæhr Tranevig har skrevet et bachelorprojekt, som er så godt, at det fredag den 17. november blev udnævnt til landets bedste, da Lærerprofession.dk holdt prisfest i Aarhus. Projektet handler om, hvordan børns natursyn kan styrkes ved at inddrage naturen i undervisningen. Hun skrev det som afslutning på sin læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole. Nu er hun lærer på Syvstjerneskolen i Værløse.

I begrundelsen for at netop dette projekt er så godt, skriver dommerkomiteen:

”Dannelsesdimensionen i naturfag er vigtigere end nogensinde. Laura Stæhr Tranevigs projekt kåres som årets bedste bachelorprojekt for på forbilledlig vis at kaste lys over elevers relation til naturen – både som udgangspunkt og mål for undervisningen. Gennem sensitive og åbne analyser af tredjeklasseselevers udsagn og tegninger undersøges deres naturforståelser, sådan som de kommer til udtryk i det helt konkrete. Således udfolder Laura en væsentlig lærerfaglig kompetence, og hun behandler empirien nuanceret, metodisk sikkert og skarpt!”

Hvad vinder hun?:

Førsteprisen er 10.000 kr., som er sponsoreret at LB Foreningen. Hun modtager også en statuette og et hædersbevis samt et gavekort til bøger på 3.000 kr. til Hans Reitzels forlag.

Laura vandt endnu en pris, som er Fagbladet Folkeskolens formidlingspris. Hun vandt et hotelophold for sit projekt, som er særligt godt formidlet.

Det handler projektet om:

De overordnede spørgsmål i Laura Stæhr Tranevigs bachelorprojekt lyder:

Hvordan kommer elevers forhold til naturen til udtryk gennem deres natursyn, og hvordan kan relationen styrkes?

”Inspirationen fik jeg, da jeg i et klasseværelse fik spørgsmålet: Hvorfor skal vi ud i naturen?. Det er et godt spørgsmål, som jeg valgte at undersøge,” fortæller hun og tilføjer, at mange års engagement som spejder og leder af spejdere i Farum også spillede ind.

Det har hun blandt andet gjort ved at interviewe og videofilme elever fra 1. og 2.klasse og lade dem rangere fotos efter, hvad de vurderer, er mest og mindst natur. Hun observerede også elever i en klasse, hvor undervisningen var flyttet ud i naturen.

Undersøgelsen viste blandt andet, at undervisningen i naturen motiverer eleverne.

”Det er motiverende for eleverne, at man kan tage udgangspunkt i deres egen livsverden. Det åbner dem for både læring og dannelse, hvilket på længere sigt kan betyde, at de bliver handlekompetente. Skal de tage aktiv stilling til naturen, kræver det, at de har været ude i den. Det gør det nemmere at forholde sig til den,” siger hun.

Læs en artikel om Laura Stæhr Tranevigs projekt her:

NOMINERET BLANDT DE 10 BEDSTE I 2023 - Bachelor: Eleverne skal se, lugte, smage og føle naturen (folkeskolen.dk)

Om prisen

Professionshøjskoler har siden 2012 hvert år hædret de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen. 

En dommerkomite bestående af lærere og læreruddannere har nomineret ti af de i alt 57 indstillede projekter fra 2023.

Den 17. november afsløres vinderne ved en prisfest på professionshøjskolen Vias campus i Aarhus.

Hvad er Lærerprofession.dk?

Lærerprofession.dk drives af landets professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen i fællesskab. Udover priserne for de bedste afslutningsprojekter fra læreruddannelsen uddeles der priser til de bedste diplomprojekter fra lærernes efteruddannelse. Desuden uddeles en særpris til det bedste projekt om sprog i skolen. Dommerkomiteerne er uafhængige, og medlemmerne er lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere.

Ledige stillinger

Her offentliggør vi løbende ledige stillinger i Furesø Kommune. Hos os er der plads til dygtige og ambitiøse pædagoger, sagsbehandlere, gartnere, soci…

Syvstjerneskolen - et godt sted at være og lære

Syvstjerneskolen ligger i dejlige, grønne omgivelser tæt på Hareskoven og de mange søer i området og med sikker skolevej for eleverne. Vi er begunsti…

Kontakt

Syvstjerneskolen

Skovløbervangen 1
3500 Værløse
Tlf.: 7235 7000

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000