Pressemeddelelse

Workshop om grønne byrum på den røde plads i Værløse Bymidte

Den 23. marts kan borgere deltage i en workshop på Furesø Rådhus og komme med idéer til, hvordan vi yderligere kan styrke Værløse bymidte og forberede den til en fremtid med fortætning og flere boliger.

Torsdag den 23. marts kan alle interesserede komme med ideer og input, når Furesø Kommune stiller skarpt på en grøn og mere bæredygtig udvikling af bymidten i Værløse. Der skal diskuteres klimavenlige løsninger, bynatur og grønne byrum med mange opholdsmuligheder og liv ikke mindst i lyset af ønsket om flere boliger.

Udviklingsplan former fremtidens bymiljø

Workshoppen er en del af arbejdet med en udviklingsplan for Værløse Bymidte, der blandt andet handler om at etablere flere boliger, styrke erhvervslivet i samspil med kulturelle tilbud og flere offentlige institutioner. Udviklingsplanen skal forme fremtidens bymiljø med et aktivt handelsliv, gode oplevelser og et aktivt hverdagsliv med høj livskvalitet.

”Fortætning af bymidten med flere boliger sammen med mere bynatur og grønne byrum kan virkelig berige Bymidten fx ved grønne oaser, plads til leg og bevægelse, mødesteder og opholdsmuligheder. Det skal være trygt og livsbekræftende at bo og færdes på i bymidten. Vi vil skabe mødesteder, hvor det er muligt at mødes på tværs af generationer. Vi vil også gerne skabe et miljø, der tiltrækker unge til at bosætte sig i bymidten. Det skal styrke fællesskabet og sammenholdet”, siger Bettina Ugelvig (A), formand for Plan og Byudviklingsudvalget.

Bymidten har i de seneste år udviklet sig med enkelte boligbyggerier og mindre renoveringer af den røde plads med beplantning, ophold og legepladser. En ny udviklingsplan skal beskytte bymidtens eksisterende kvaliteter og samtidig sikre et fundament og gode rammer for udviklingen af en levende bymidte med et mangfoldigt og rigt handels- og kulturliv.

Formand for Værløse Centerforening, Søren Engberg, glæder sig over, at Furesø kommune sætter fuld blus på udviklingen af Værløse Bymidte.

”Det er vigtigt at holde gang i udviklingen af Værløse Bymidte”, siger han.

Flere workshops i løbet af foråret 2023

Hen over foråret kommer der flere muligheder for at deltage i udviklingsarbejdet. På Furesøs hjemmeside kan man følge arbejdet og læse om kommende events. Der bliver blandt andet mulighed for at deltage i flere workshops om udvalgte temaer og digitalt dels gennem Citizen Lab dels en IdéGenerator på Furesøs hjemmeside.

Tilmeld dig her

Borgere, der vil deltage i workshoppen den 23. marts kl. 16.30-18 om en ”bæredygtig bymidte” på Furesø Rådhus i Værløse, skal tilmelde sig inden den 20. marts. Læs mere på www.furesoe.dk/vaer-med/byudvikling/vaerloese-bymidte/

Vaerloese Bymidte Luftfoto

Udviklingen af Værløse Bymidte fortsætter

Vær med til at skabe en grønnere og mere bæredygtig bymidte

Kontakt

Bettina Ugelvig

Bymidten 73E, 2.
3500 Værløse 
Tlf.: 7216 5909
E-mail: bum1@furesoe.dk

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

mandag-tirsdag og torsdag-fredag 12:30-13:30.
Tlf. 72354000